Gemeente Weert

22 augustus 2001
Zondag 9 september
OPEN MONUMENTENDAG 2001 EN OPEN DAG GEMEENTEARCHIEF WEERT IN TEKEN VAN WONEN

De 15e landelijke Open Monumentendag in het weekend van 8 en 9 september a.s. staat in het teken van het wonen. Dit jaar is precies een eeuw geleden dat in Nederland de Woningwet werd ingevoerd. Het thema is deze keer Huis en haard. In Weert wordt de Monumentendag gehouden op zondag 9 september. In de twee locaties van het gemeentemuseum Weert wordt aandacht aan interieurs besteed en een aantal molens is die dag te bezoeken. Tijdens deze Monumentendag houdt het gemeentearchief Weert een open dag van 11.00 tot 17.00 uur. Ook daar staat dit jaar het thema Huis en Haard, het interieur door de eeuwen heen centraal.

In het Jacob van Hornemuseum gelegen aan de Markt 7, is een interieur uit 1850 van een Amsterdamse pastorie opgesteld. Verder is in dit museum een kloostercel en een gedeelte van een kapel ingericht. In museum De Tiendschuur, gelegen aan de Recollectenstraat 5 is een 19e eeuwse bestuurskamer ingericht. De beide musea zijn geopend van 14.00 tot 17.00 uur.

Open dag gemeentearchief
Zowel in de ruimte van het gemeentearchief op de eerste etage van het stadhuis (kamers 103-105) als in de archiefbewaarplaats kan men op deze Open Monumentendag een kijkje nemen.

Tentoonstelling over Weerter interieurs
In de kamers van het gemeentearchief is een tentoonstelling ingericht over interieurs in Weert. Er zijn oude boedelinventarissen en andere fraaie archiefstukken te zien. Er zijn veel fotos met afbeeldingen van interieurs uit Weert tentoongesteld. De bezoekers kunnen ook bladeren in speciaal samengestelde fotoalbums.

Film
In de studiezaal van het archief wordt doorlopend de film Huis en Haard gepresenteerd. Deze korte film is in opdracht van het gemeentearchief Weert speciaal voor de open dag vervaardigd door Ton Nijsen. Het gemeentearchief wil u in de film kennis laten maken met het in- en exterieur van enkele schitterende panden in Weert die onder monumentenzorg vallen. In deze film worden drie panden uit Weert, elk met hun historische achtergrond, belicht. De aandacht gaat daarbij uit naar de verschillende bouwstijlen. Het gaat om het traditionalisme bij het doktershuis (Hoogstraat 15), de Jugendstil bij villa Karelke (Biest 10) en de Amsterdamse School bij het pand de Gruyter (hoek Markt-Korenmarkt). De panden worden belicht in hun historische context. In de film is veel aandacht voor de bouwkundige details. Decoraties van plafonds en deuren en schitterende glas-in-loodramen krijgen een bijzonder accent in deze sfeervolle film. De film zal ook op 10 en 11 september in het kader van de culturele en kunstzinnige vorming worden gedraaid voor leerlingen van het voortgezet onderwijs op de zogenoemde CKV-dagen.

Archief en bibliotheek
In de studiezaal van het gemeentearchief kunt u literatuur inzien over het thema. Medewerkers van het archief verstrekken informatie over de dienst en de archieven en verzamelingen die worden beheerd. Tevens kunt u advies krijgen over het verrichten van archiefonderzoek en wordt er uitleg gegeven over de registers die geraadpleegd worden bij stamboomonderzoek. Bezoekers kunnen kennis maken met de geautomatiseerde bestanden van het gemeentearchief.

Archiefbewaarplaats
Tijdens een rondleiding kan men een kijkje nemen achter de dikke kluisdeuren van de archiefbewaarplaats onder het stadhuis. Daar is op verrijdbare stellingen ruimte voor 4.500 strekkende meter archief. Behalve voor dozen met archieven is er ruimte voor de archiefbibliotheek, de fotocollectie, de kaartencollectie en het audiovisueel materiaal.

Gratis folders en brochures
Alle bezoekers van het open huis krijgen een fraaie folder over het Weerter gemeentearchief. Verder kan men gratis een extra dikke Nieuwsbrief Gemeentearchief Weert meenemen en een Archiefgids Grensland, met daarin een overzicht van de bestanden in de openbare archiefbewaarplaatsen in Limburg en het Duitse grensgebied. Daarnaast is in het gemeentearchief een vouwblad te krijgen dat speciaal rond het thema Huis en Haard is gemaakt. Daarin worden o.a. enkele interieurs in Weert beschreven. Dat vouwblad is overigens ook enkele dagen voor en na Monumentendag bij de VVV-Weert aan de Maasstraat en in het Infocentrum in de hal van het stadhuis gratis af te halen.

Verkoop van Jaarboeken en inventarissen
Er zijn inventarissen en gidsen van het gemeentearchief en jaarboeken van Weert te koop. Ook het op 5 september te verschijnen deel 5 van de Inventarisreeks van het Gemeentearchief Weert zal te koop zijn. Het boekwerk is getiteld: Inventarissen van de archieven van het dekenaat Weert en van de oudere parochies in het (voormalige) dekenaat, deel 2. Het bevat beschrijvingen van de archieven van de parochies H. Antonius Abt te Ell, H. Severinus te Grathem, H. Jacobus de Meerdere te Hunsel en H. Margarita te Ittervoort. Bovendien bevat het boekwerk aanvullingen op de archieven van het dekenaat Weert en van de parochies St. Martinus te Weert, St. Lambertus te Nederweert, St. Willibrordus te Stramproy, St. Barbara te Leveroy en St. Barbara te Tungelroy. Het boek telt 204 paginas en kost 30,- ( 13,61).

Stands
Tijdens de open dag is er ook een stand van De Aldenborgh, de kring Weert van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Er zijn enkele oude publicaties van De Aldenborgh te koop. Eynderhoof, het Limburgs Openluchtmuseum uit Nederweert, is eveneens aanwezig met een stand. Bij deze stand kunt u kijken naar een interessante videofilm van de herbouw van de langgevelboerderij, Bi-j Lieberte Gon, het hoofdgebouw van het openluchtmuseum.

Koffie
Na de bezichtiging kunnen de bezoekers in het stadhuis even uitrusten onder het genot van een kopje koffie of thee met een stuk vlaai.

Openingstijden
De open dag van het gemeentearchief wordt gehouden op zondag 9 september van 11.00 17.00 uur op de eerste verdieping van het stadhuis aan de Beekstraat 54 te Weert. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis.

Molens
Verder zijn de volgende molens die dag te bezichtigen: St. Annamolen , Tungelerdorpsstraat bij nr. 75 te Tungelroy; St. Annamolen , hoek Bocholterweg/Keenterstraat, te Keent; St. Jansmolen , Molenweg 8, Stramproy;
De molen de Nijverheid, Veldstraat 54, Stramproy. Deze molens zijn op zondag 9 september geopend van 11.30 uur tot 16.00 uur.

Toren open
Tijdens het weekeinde van Monumentendag is de toren van de St. Martinuskerk ook geopend. Op 8 en 9 september kan men de toren beklimmen van 13.00 tot 16.30 uur. De toegang is gratis.

Deel: ' Open Monumentendag 2001 en Open Dag Gemeentearchief Weert '
Lees ook