Gemeente Sneek


Open Monumentendag 2001

OPEN MONUMENTENDAG 2001

Op zaterdag 8 september staan ter gelegenheid van Open Monumentendag in de gemeente Sneek tien gebouwen, bedrijven of instellingen tussen 10.00 en 17.00 uur open voor belangstellenden.

* Klik hier voor meer informatie over Open Monumentendag 2001 in Sneek.


1. Stadhuis met schutterskamer, Marktstraat. Het stadhuis, in de kern uit 1550, is vooral bekend als 18e-eeuws monument, met een uiterlijk in rococostijl. Daarnaast is het bekend het goudleerbehang uit 1762.
Boven de Kleine Raadzaal van het stadhuis bevindt zich de schutterskamer, waar herinneringen aan de voormalige schutterij staan opgesteld. Daar is tevens de zware ijzeren helm te zien van de legendarische Friese vrijheidsstrijder Greate Pier, die in 1520 te Sneek overleed.


2. Waterpoort, Waterpoortsgracht.
De befaamde Sneker Waterpoort is een overblijfsel van de oude vestingwerken van Sneek.
In 1492 is er door de Snekers met de grootst mogelijk haast een begin gemaakt met het graven van de huidige stadsgrachten. Daarlangs werd een wal opgeworpen met een vestingmuur, voorzien van torens en poorten. Van deze poorten is alleen de Waterpoort uit 1613 over. In het poortgebouw zijn demonstraties van pottenbakken en plateelschilderen.


3. Sint Martinuskerk, Singel.
De Sint Martinuskerk is een neo-gotische kerk, met elementen uit de Franse- (wandopbouw), Engelse- (transeptramen) en regionale architectuur (pilaren en transeptkruisgewelf). Het geheel sluit aan bij de trant van de Romano-gotische stadskerken in Noord Nederland. De kerk is in 1869-1871 gebouwd door architect P.J.H. Cuypers (bouwer van o.a. het Amsterdamse Centraal Station).
Frans/Romantisch hoofdorgel van Michael Maarschalkerweerd, 1891.


4. Martinikerk, Grote Kerkstraat.
Aan de Grote- of Martinikerk is in de loop der tijd veel gewijzigd. Zoals het gebouw er nu bij staat dateert het grotendeels uit het eind van de Middeleeuwen. Zo rond 1500 werd toen een grote gotische kerk gebouwd, maar de oorsprong van de kerk gaat terug tot in de elfde eeuw. Tot 1681 was dit nog goed te zien aan de drie oude Romaanse torens, die in dat jaar instortten. Op de plaats van de torens kwam een nieuwe eenvoudige afsluiting, die heden ten dage nog te zien is. Tegelijk werd het dak verlaagd. In de verkleinde kerk kwam een rijk protestants kerkinterieur tot stand, maar een grote verbouwing in 1871 was hier weinig meer van over. Alleen de preekstoel uit 1626, het Schnitger-orgel uit 1710 en de vroedschapsbank uit 1690 overleefden de verbouwing.
Door restauraties in 1925 en 1994 is deze, door zijn bewogen bouwgeschiedenis belangwekkende kerk, weer in een goede bouwkundige staat gebracht.


5. Fries Scheepvaartmuseum, Kleinzand.
In het museum wordt een beeld gegeven van alle aspecten van de Friese Scheepvaart, zowel op zee als in de binnenwateren. Bovendien toont het museum stijlkamers met rijke 18de-eeuwse betimmeringen en voorwerpen uit de geschiedenis van Sneek en de Friese Zuidwesthoek.
De toegang is niet gratis.


6. Historische Scheepswerf Van der Meulen, Selfhelpweg. Aan de Woudvaart, bereikbaar via de Selfhelpweg ligt de historische Scheepswerf van Joh. van der Meulen. Op de werf wordt nog traditioneel in hout gebouwd.
De werf is gespecialiseerd in de restauratie van klassieke schepen.


7. Het Nationaal Modelspoor Museum, Kerkgracht. Meer dan 150 jaar spoorweggeschiedenis is in Het Nationaal Modelspoor Museum te bezichtigen, de oprichter en verzamelaar, P.S. Scheltema, is er met deze verzameling in geslaagd een plaatsje te veroveren in het Guiness Book of Records met zijn honderden modeltreinen naar Nederlands voorbeeld.
Het museum is gevestigd aan de Kerkgracht, achter de bibliotheek. Openingstijden: van 10.00 - 17.00 uur
Toegang tegen gereduceerd tarief.


8. Rooms Katholieke begraafplaats, Leeuwarderweg bij nummer 83. De Rooms Katholieke begraafplaats van 1892 is een halve hectare groot. Er zijn ca. 1200 graven, waaronder priestergraven. Verder bevinden zich op de begraafplaats een columbarium (urnengalerij), een register van oude graven, een kapel die in 1992 in oude staat is hersteld, een calvarieberg (een groep beelden met Jezus, Maria en Johannes) en oorlogsgraven. De begraafplaats, de toegangspoort, de kapel, de calvarieberg en drie grafmonumenten zijn rijksmonument. Het complex is geopend tot zonsondergang.


9. Doopsgezinde Kerk, Singel
De Doopsgezinde kerk werd op 10 april 1842 ingewijd. Voordien stond op dezelfde plaats ook een Doopsgezinde Kerk, die was echter zo bouwvallig geworden dat nieuwbouw noodzakelijk was. Stadsarchitect Pieter Rollema maakte het ontwerp voor de nieuwe kerk met neo-classicistische en neo-gotische stijlelementen. Het orgel uit de oude kerk (gebouwd in 1786) werd door J.C. Scheuer uit Zwolle uitgebreid en aangepast aan de smaak des tijds. Na een brand in 1972 werden kerk en orgel gerestaureerd. In 1995 onderging de kerk opnieuw een restauratie.


10. Vrijmetselaarsloge, Looxmagracht 20.
De bijzondere tempel van de reeds in 1817 opgerichte vrijmetselaarsloge Concordia Res Parvae Crescunt (nr. 40) werd in 1880/1881 in gebruik genomen.
In het begin van de jaren dertig van de twintigste eeuw werden plannen gemaakt voor herstel en even later voor vernieuwing van de tempel. Bij de Amsterdamse architect en vrijmetselaar H.A.J. Baanders werd advies ingewonnen en hij maakte een ontwerp dat was gebaseerd op de zuivere verhoudingen.
Op 25 januari 1939 werd de geheel vernieuwde Baandertempel in gebruik genomen. Binnen de Nederlandse Orde van Vrijmetselaren geldt hij als een van de mooiste werkplaatsen in Nederland. Gedurende de oorlogsjaren 1940 - 1945 was het gebouw gesloten. In oktober 1984 vond de oprichting plaats van de tweede Sneker Loge Concordia ad Libertatem (nr. 277), die voortkwam uit de eerste loge. Sindsdien maken beide loges voor hun samenkomsten gebruik van het gebouw aan de Looxmagracht.

Het VVV-kantoor aan Marktstraat 18 is op zaterdag 8 september geopend van 9.00 -12.30 en van 13.00 -17.00 uur.

Deel: ' Open Monumentendag 2001 in Sneek '
Lees ook