Gemeente Delft

25 juni 1999
Persbericht Monumentendag

Delft 25 juni 1999

Op zaterdag 11 september vindt de dertiende Open Monumentendag plaats. Dit jaar staat deze in het teken van ‘Monumentaal Groen’.

De voorbereidingen zijn nu in volle gang en op zaterdag 11 september is het dan zover: de jaarlijkse OPEN MONUMENTENDAG. Voor de dertiende keer alweer openen diverse monumenten die dag hun deuren voor het publiek. Alhoewel, deuren openen ..... dit jaar gaat het iets verder.

Want het thema van deze Open Monumentendag is Monumentaal Groen.

Er is dit jaar extra aandacht voor groene monumenten, zoals (Stads)parken, plantsoenen, begraafplaatsen, hofjes en tuinen. Verschillende groene wandelroutes zorgen ervoor dat u daar volop van kunt genieten. In de week voorafgaand aan de Open Monumentendag heeft de Stadskrant als speciale bijlage de Monumentenkrant. Hierin staan alle wetens-waardigheden voor die dag, zoals een overzicht van opengestelde monumenten, wandelroutes, evenementen enz. Houd u die bijlage dus in de gaten.

Voor meer informatie over deze dag kunt u zich wenden tot Loes Thijsse of Wim Weve van de sector Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling. Zij zijn telefonisch bereikbaar op nummer (015) 260 2161 of (015) 260 2182.

Deel: ' Open Monumentendag in Delft '
Lees ook