Gemeente Zoetermeer

Open Monumentendag, zaterdag 8 september a.s.

Op zaterdag 8 september aanstaande staat ook Zoetermeer weer in het teken van de landelijke Open Monumentendag. Het motto dit jaar is 'Huis en haard' Ter gelegenheid verschijnt een rijk geïllustreerd boek onder de titel 'Verstopt achter de voordeur' van de kunsthistorica Simone van Langeveld. Zij geeft een overzicht van de historische interieurs die in de Zoetermeerse monumenten zijn te vinden. Het boek 'Huis en haard' is, vanaf 8 september, o.a. te koop in het Stadsmuseum.

Interieurs
Een aantal eigenaren is bereid een deel van hun interieur open te stellen. In het Stadsmuseum vindt u aansluitend een tentoonstelling over huishoudelijke artikelen. Monumenten die op de Open Monumentendag geopend zijn voor belangstellenden zijn onder andere:

't Oude Huis
Rijksmonument 't Oude Huis, op de Dorpsstraat 7, is een voormalige burgemeesterswoning uit 1872.
Het is gebouwd in eclectische stijl, één van de vele historisch georiënteerde stijlen uit de tweede helft van de negentiende eeuw. Achter het huis staat een enorme rode beuk die in het bouwjaar van het huis geplant is.
De beuk wordt omgeven door verschillende kunstwerken die in de tuin geplaatst zijn.
In 1999 is in de voortuin weer een rozenperk aangelegd, net zoals dat in het begin van de twintigste eeuw het geval was. In het gras staan het oude gemeentewapen van Zegwaart en het wapen van de gemeente Zoetermeer.
't Oude Huis huisvest het Stadsmuseum en het Historisch Genootschap Oud Soetermeer.

Nicolaaskerk en kerkhof
De Nicolaaskerk is op 20 april 2001 tot rijksmonument gepromoveerd. De kerk is in 1915 gebouwd door de Amsterdamse architect Jan Stuyt. Het is een driebeukige kruisbasiliek met op de neo-gotiek geïnspireerde onderdelen. Het interieur is beslist een kijkje waard, want van binnen is de kerk prachtig beschilderd.
Ook de gebrandschilderde ramen met bijbelse voorstellingen mogen er zijn. De toren aan de Dorpsstraat 24 is bekroond door een karakteristieke ui. Zijn 'handelsmerk', een zwart-wit geblokt fries, is onder de goot van de absis aan de achterzijde te vinden. Vanaf het kerkhof kun je de blokken het beste zien. Het kerkhof is ouder dan de kerk; het dateert uit 1827.

Pastorie Nicolaaskerk
De pastorie naast de Nicolaaskerk (Dorpsstraat 26) dateert uit 1867. Een gedenksteen in de linkerzijgevel herinnert aan de eerste steenlegging op 17 mei. Ook de pastorie heeft neo-gotische details, en wel in een bijzondere vorm, de Tudor-gotiek. Deze is te vinden in de bogen boven de vensters.
De brandschilderde bovenlichten van de vensters zijn in 1950 door Alex Asperslagh gemaakt en verbeelden de vier seizoenen. Boven de voordeur bevindt zich een voorstelling van de Heilige Nicolaas met het wapen van Zoetermeer en het silhouet van het dorp met de twee kerken. In 2001 werd het interieur op de begane grond van de pastorie in oude luister hersteld.

Oude Kerk
De toren van de kerk, Dorpsstraat 59, is het oudst. Deze hoorde bij de oorspronkelijke middeleeuwse kerk. Het onderste deel dateert waarschijnlijk uit de vijftiende eeuw, het bovenste uit 1642. Op de tweede verdieping staat een bijzonder uurwerk uit 1664, gemaakt door de stadsuurwerkmaker te Leiden Harmannus Brouckman. De kerk zelf was in 1783 zo bouwvallig geworden dat hij moest worden herbouwd. Dat gebeurde in 1785-1787 naar ontwerp van de Italiaanse architect Guidici, in classicistische stijl. Het interieur bevat een aantal bijzondere onderdelen: een preekstoel in Lodewijk XVI-stijl, herenbanken, een smeedijzeren koorhek, koperen kaarsenkronen, een doophek en een Lohmanorgel uit 1839.

Adventskerk
De Adventskerk aan de Julianalaan 3, staat in de eerste uitbreidingswijk van Zoetermeer, het Dorp, en is een 'jong' gebouw uit 1955. De kerk is in een sobere stijl gebouwd (zonder de toren lijkt het net een woonhuis) door de Voorburgse architect A. van Eck. De toren heeft een mooie bekroning in de vorm van een opengewerkte betonconstructie met een klein zadeldak erop.

Korenmolen De Hoop
De molen, Eerste Stationsstraat 37a, werd in 1897 gebouwd toen een laaiend vuur de voorganger in de as had gelegd. De molen is een ronde stellingmolen, type bovenkruier. Dat betekent dat de kap met de wieken krui- of draaibaar is. Het kruien gebeurt met behulp van de staart, die van de kap naar beneden loopt en vastgezet wordt aan de onderdelen van de stelling. Sinds de restauratie in 1996 is de molen weer volop in bedrijf.

Pelgrimskerk
De Pelgrimskerk, Eerste Stationsstraat 86, met zijn karakteristiek paraboolvormig torendak werd in 1932 gebouwd naar ontwerp van architect B.W. Plooij. De plattegrond is kruisvormig: dit komt tot uitdrukking in de twee enorme elkaar kruisende daken. Het interieur met zijn kruisrib gewelf, glas-in-lood ramen en houten banken, uitgevoerd in gelakt hout met zwart geschilderde zittingen, leuningen en biezen, is nog helemaal origineel.

Stadsboerderij Het Buitenbeest
Hier is sinds de jaren zeventig van de twintigste eeuw de oudste kinderboerderij van Zoetermeer gevestigd. De boerderij, aan de Voorweg 93, werd in 1811 gebouwd. Blikvanger is het paviljoen aan de linkerkant met de fraai geschulpte dakrand. Ernaast staan twee evenwijdig aan elkaar gebouwde boerenschuren met karakteristieke stalramen.

Dorpsstraat 125
Sinds dit huis, de Nineties, gebouwd werd in 1861 is het altijd als bakkerij in gebruik geweest. Bijzonder is dat de winkelpui nooit gemoderniseerd is, een zeldzaam verschijnsel in de Dorpsstraat (en niet alleen daar), omdat met een moderne winkelpui de winkelier kon laten zien dat hij met zijn tijd meeging. Het is daarom een onderdeel dat bij een pand het vaakst wordt gewijzigd. In het interieur zijn waardevolle oude onderdelen bewaard gebleven, zoals een mooie tegelvloer en schouwen uit het begin van de twintigste eeuw. Ook een bakkersoven uit die tijd is er nog.

Voorweg 125
De boerderij Voorzorg, een rijksmonument, werd in 1794 gebouwd, als vervanging van een in 1793 afgebrande 'bouwmanswoning'. Ernaast staat een fraaie schuur uit 1893. De ingangspartij van de boerderij is in classicistische stijl vormgegeven. Aan de hoger geplaatste ramen rechts in de gevel is te zien dat zich hier de opkamer bevindt, boven een kelder. In 1993 werd de boerderij gerestaureerd. Het karnhuisje dat rechts van de boerderij staat, werd tot de grond toe afgebroken en weer opgebouwd. In een karnhuis werd boter bereid. Thans fungeert het als tuinkamer. Oorspronkelijk stonden op het erf hooibergen. Eén daarvan is door de eigenaar herbouwd.

Voorweg 119
Het mooiste gebouw van Zoetermeer wordt de hofstede Meerzigt wel eens genoemd. Het beeld wordt bepaald door het statige landhuis aan de voorzijde dat in opdracht van de Delftse regent Jacob Thierens in 1677 werd gebouwd. Het jaartal staat in Romeinse cijfers op het tympaan in de voorgevel. De boerderij erachter is iets ouder. In de jaren 1977 - 1979 werd de hofstede gerestaureerd. Toen werden de achttiende-eeuwse vensters vervangen door bij de bouwtijd passende kruisvensters met glas-in-lood. Toegevoegd werden de trap aan de voorzijde en het houten hek aan het eind van de oprijlaan. In de stal is de gemeentelijke trouwzaal gevestigd, en het voorste gedeelte doet tijdelijk dienst als galerie en kunstuitleen.Gemeente Zoetermeer © August 2001

Last update: 24 August 2001 (16:54)

Zoekwoorden:

Deel: ' Open Monumentendag ook in Zoetermeer '
Lees ook