Gemeente Zwolle

Print pagina

Open planproces voor Park De Wezenlanden


Datum uitgave:

Onderwerp: beheer openbare ruimte

Wethouder Pot maakt wandeling met betrokkenen

Wethouder Peter Pot wandelt vrijdag 21 februari samen met betrokkenen door Park De Wezenlanden. Doel is om, vooruitlopend op de planvorming, met de betrokkenen kennis te maken, de huidige situatie te bekijken en eerste ideeën uit te wisselen. De herinrichting van het park wil de gemeente realiseren door middel van een open planproces. De gemeente Zwolle wil met de herin-richting de toekomst van Park De Wezenlanden als goed en aantrekkelijk functionerend park veilig stellen. Samen met omwonenden, belangen-groeperingen, gebruikers en mede-ontwikkelaars wil de gemeente via drie stappen komen tot een programma van eisen voor de herinrichting.

De gemeente heeft de doelgroepen geïnformeerd over deze wijze van plannen maken voor het park. Op vrijdag 21 februari vindt de wandeling met wethouder Peter Pot plaats. Vervolgens wordt in de komende periode via verschillende stappen gewerkt in de richting van een programma van eisen voor de herinrichting.

Stappen
De eerste stap is een analyse en inventarisatie van de knelpunten in het park. De gemeente maakt eerst een analyse van de feiten van de huidige (ruimtelijke) structuur. Daarna gaat de gemeente met de doelgroepen om tafel om vanuit de verschillende belangen en deskundigheden tot een goede inventarisatie van de knelpunten te komen.
De tweede stap is het in beeld brengen van wensen en mogelijkheden. Met de resultaten van de eerste twee stappen gaat het projectteam van de gemeente aan de slag. Het team werkt scenario´s uit, die gepresenteerd worden aan de betrokkenen en deskundigen. Daaruit vloeit een voorkeursvariant voort, die uiteindelijk het programma van eisen wordt voor de herinrichting. De verwachting is dat dit hele proces ongeveer een jaar gaat duren.

Wandeling
De wandeling start vrijdag 21 februari om 14.30 uur bij de dierenweide. Vanaf deze plek wandelt wethouder Peter Pot met de betrokkenen richting Provinciehuis, waar over de stappen in het open planproces wordt gesproken. De wandeling en het napraten gaan ongeveer twee uren duren. De gemeente heeft uitnodigingen verstuurd naar degenen die zich al eerder hebben aangemeld als geïnteresseerde in de ontwikkelingen van het park. Wie geen uitnodiging heeft ontvangen, maar wel geïnteresseerd is in het vervolg, is welkom tijdens de wandeling of kan contact opnemen met Peter Althof van de afdeling projectmanagement van de gemeente Zwolle, telefoon (038) 498 2369

Bron: Afdeling Communicatie
Datum van 14-02-2003 tot 20-02-2003

Zoekwoorden:

Deel: ' Open planproces voor Park De Wezenlanden Zwolle '
Lees ook