Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Open Source-zoekoplossing gemeente Zwolle op beurs Overheid & ICT

Assen, Zwolle, 8 april 2004 Onlangs heeft de gemeente Zwolle een unieke zoekoplossing in gebruik genomen: Zwolle Intranet Zoek Oplossing (ZIZO). Met deze oplossing, die voor het overgrote deel met Open Source-software is gebouwd, kan de gemeente naast reeds gescande documenten ook full text in andere computers en systemen zoeken. Hierdoor worden bijbehorende documenten snel teruggevonden. De ingebruikname van ZIZO was eenvoudig en snel, en had weinig invloed op de bestaande bedrijfsprocessen en werkwijzen. Met de invoering van ZIZO is in driekwart jaar, een goede, voordelige en database- en platformonafhankelijke oplossing gerealiseerd voor het ontsluiten van documenten.

Zwolle was toe aan een nieuw documentair informatie systeem (DIS) om met name digitale documenten te kunnen beheren. Het uitgangspunt was om reeds bestaande informatie in welk formaat of systeem dan ook snel toegankelijk te maken, zonder daarbij de werkwijze van de ambtenaren ingrijpend te veranderen. Aanleveren van documenten, zoals binnen DIS-systemen gebruikelijk, zou daarmee niet meer nodig zijn. Kortom, een eigentijdse, eenvoudig te beheren voorziening , aldus Bram Berends, programmaleider Gemeente Zwolle. Indien een organisatie gebruik wil maken van een oplossing zoals ZIZO, moet de bereidheid bestaan documenten met elkaar te delen om compleetheid van dossiers te bewerkstelligen en dubbele opslag te voorkomen. Dit betekent een cultuuromslag in de organisatie. Afscherming van gegevens via autorisaties is wel mogelijk, maar niet wenselijk.

Voorheen was het terugvinden van documenten voor de medewerkers van de gemeente Zwolle vaak een tijdrovende bezigheid. Dit kwam de efficiency niet ten goede en resulteerde in langere doorlooptijden van bepaalde dossiers. Met ZIZO kunnen de medewerkers nu veel voortvarender te werk gaan en krijgen ze sneller antwoord op informatieverzoeken. Hierdoor is ook de dienstverlening naar de klant verbeterd, aldus Philip Abernathy, medeoprichter en algemeen directeur van Wisdom.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de Gemeente Zwolle een subsidie toegekend waarmee ZIZO uitgebreid wordt met functionaliteiten voor aanvullende managementinformatie, optimalisering van de documentaire informatie voorziening beheersfuncties en autorisaties.

Presentatie

De presentatie over de ZIZO-applicatie is op 29 april aanstaande om 10:15 uur in congreszaal 1 van de Jaarbeurs te Utrecht.

Over de Gemeente Zwolle

Met ruim 110.000 inwoners en ruim 80.000 arbeidsplaatsen behoort Zwolle tot de top 10 steden in Nederland qua groei van de werkgelegenheid én groei van de bevolking. Zwolle wordt gezien als de logische schakel tussen Randstad, Noord- en Oost-Nederland en Duitsland. Meer informatie kunt u vinden op www.zwolle.nl.

Over Wisdom

Wisdom Information Consultants, opgericht in 1995, is een Nederlandse IT consultancy organisatie gespecialiseerd in systeem integratie. Hierbij ligt de nadruk op de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Wisdom is bedreven in het snel Bedenken, Bouwen en Beheren (B3) van zakelijke IT-oplossingen, waarbij het gebruik van internettechnologie centraal staat. Deze oplossingen resulteren in verbeterde bedrijfsresultaten, efficiency en een verhoogd niveau van dienstverlening. Met inzet van de nieuwste technologie (o.a. Open Source, Java en XML) maakt Wisdom IT weer rendabel. Wisdom beschikt over gecertificeerde experts op het gebied van SAP Portals, IBM Websphere, Lotus Domino, Oracle, Open Text Livelink en Microsoft. De oplossingen van Wisdom worden gebruikt bij organisaties zoals Shell, NAM, Vodafone, KPN, Uniqema, Wolters Noordhoff, diverse gemeenten en de thuiszorg. Meer informatie vindt u op www.wisdom.nl.

NOOT VOOR DE REDACTIE:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Wisdom

Gemeente Zwolle

The Communication Force

Janneke Turksema

Bram Berends

Nanda Bechtholt

Tel.: 0592 30 50 04

Tel: 038 498 33 36

Tel.: 020 547 01 99

Fax: 0592 30 50 26

Fax: 038 498 32 02

Fax: 020 547 01 90

E-mail: turksema@wisdom.nl

E-mail: A.Berends@zwolle.nl

E-mail: nandab@communicationforce.com

Deel: ' Open Source-zoekoplossing gemeente Zwolle op beurs Overheid & ICT '
Lees ook