Universiteit Leiden

Meer informatie: dienst Interne en Externe Communicatie, tel. 071-5273282

Wetenschapsagenda 20-29 januari 1999

Persbericht

vrijdag 29 januari 10.00 - 17.00 uur

studiedag Leidse nascholing Nederlands

Op vrijdag 29 januari is er een open studiedag voor docenten Nederlands van het voortgezet onderwijs. De dag is gewijd aan argumentatieleer in het nieuwe examenprogramma Havo-Vwo. ’s Ochtends worden twee plenaire lezingen gehouden: Frans van Eemeren (hoogleraar Taalbeheersing en Argumentatietheorie van de Uva) spreekt over ‘De stand van zaken in de argumentatietheorie’ en Antoine Braet (hoofddocent Taalbeheersing van de UL) spreekt over ‘De eindtermen voor argumentatieve vaardigheden’. ’s Middags zijn er workshops over respectievelijk ‘de samenvatting nieuwe stijl’, ‘de tekst met (argumentatie)vragen’ en ‘het beargumenteren van een eigen oordeel in het leesdossier’.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat van de opleiding Nederlands, telefoon 071 - 527 2604 / 527 2130.

_________________________________________________________________

Meer informatie: mw.dr. B.T. Hogenelst, dienst Interne en Externe Communicatie ; Tel. 071-5273282 / Email B.T.Hogenelst@bvdu.leidenuniv.nl / 13 januari 1999, 15:06 uur

Deel: ' Open studiedag voor docenten Nederlands in Leiden '
Lees ook