VODAFONE
https://www.vodafone.nl

Openbaar bod Vodafone op Vodafone Libertel

Gezamenlijk Nederlands PERSBERICHT

4 Maart 2003
Voor onmiddellijke publicatie - Niet voor publicatie of verspreiding in de VS, Canada of Japan.

OPENBAAR BOD VODAFONE OP VODAFONE LIBERTEL
Deze aankondiging wordt gedaan door Vodafone Group Plc ('Vodafone') en Vodafone Libertel N.V. ('Vodafone Libertel').
Vodafone en Vodafone Libertel kondigen vandaag aan dat het biedingsbericht (het 'Biedingsbericht') ten aanzien van het openbaar bod (het 'Bod') op alle geplaatste aandelen in Vodafone Libertel die Vodafone nog niet in haar bezit heeft (de 'Aandelen') verkrijgbaar is gesteld en op de onderstaande adressen verkrijgbaar is. Het Biedingsbericht, gedateerd 4 maart 2003, dat alle condities en de voorwaarde terzake het Bod uiteenzet, is zowel in de Engelse als in de Nederlandse taal beschikbaar. De Engelse versie van het Biedingsbericht zal in alle gevallen prevaleren boven de Nederlandse versie. Het Biedingsbericht is kosteloos verkrijgbaar bij Rabo Securities N.V., Rembrant Toren, Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam (tel. +31-20-460 4747, fax. +31-20-460 4962 of e-mail: corporateadvisory.info@rabobank.com) en op het hoofdkantoor van Vodafone Libertel, Avenue Ceramique 300, 6221 KX, Maastricht (tel. +31-43-355 7313, fax. +31-43-355 7474). Verwezen wordt naar de vandaag in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam, De Telegraaf, Het Financieele Dagblad en NRC Handelsblad gepubliceerde/te publiceren advertentie.
Sinds de aankondiging van het Bod op 12 februari 2003, heeft Vodafone haar belang in Vodafone Libertel via marktaankopen verhoogd van ongeveer 77.6% van het totaal geplaatste aandelenkapitaal van Vodafone Libertel tot ongeveer 83.8%. Vodafone heeft de intentie om te continueren met het doen van marktaankopen van Aandelen tot een maximumprijs van EUR 11.00 per Aandeel indien en voor zover deze beschikbaar zijn.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met: Vodafone Group Plc
Tim Brown, Group Corporate Affairs Director
Melissa Stimpson, Director of Group Investor Relations Bobby Leach, Head of Group Financial Media Relations Darren Jones, Senior Investor Relations Manager Tel: +44 (0) 1635 673310

Vodafone Libertel N.V.
Arie de Zeeuw, Manager Corporate Communications Tel: +31 (0) 43 355 5222

Noot voor editors:

De huidige aandeelhoudersstructuur van Vodafone Libertel is als volgt (afgerond):

 Aandelen Vodafone (m)      262,0 Aandelen minderheidsaandeelhouders (m)  45,5 Ingekochte aandelen (m) (1)     4,0 Totaal aantal aandelen (m)     312,5 Belang Vodafone        83,8% Eigen aandelen        1,3% Belang Minderheidsaandeelhouders   14,9% 
(1) Door Vodafone Libertel ingekochte aandelen (bron: Vodafone Libertel N.V. Jaarverslag 2001/2002).

Dit bod is noch wordt uitgebracht, direct of indirect, in of naar de Verenigde Staten van Amerika, Canada of Japan. Afschriften van dit document en iedere verdere documentatie terzake wordt noch mag in of naar de Verenigde Staten van Amerika, Canada of Japan worden verspreid of anderszins ter beschikking worden gesteld.

Het bod is evenmin gericht aan personen ten aanzien van wie eventuele deelneming aan het bod met zich mee zou brengen dat verdere biedingsdocumentatie wordt uitgegeven of dat registratie of andere maatregelen zouden zijn vereist, behoudens voor zover vereist naar Nederlands recht. Geen enkel document met betrekking tot het bod mag worden verspreid in of naar enig land dat ten aanzien van een dergelijke verspreiding of bod enig van de voorbedoelde maatregelen vereist, of voor zover dit een overtreding zou inhouden van enige wet of voorschrift van een dergelijk land.


- EINDE -


04 mrt 03 08:33

Deel: ' Openbaar bod Vodafone op Vodafone Libertel '
Lees ook