Gezondheidsraad

PERSBERICHTOpenbaar concept-rapport over flexibele werktijden

De Commissie WGD van de Gezondheidsraad heeft een concept-rapport openbaar gemaakt over de aanpassing van grenswaarden bij werkdagen van meer dan 8 uur.
Het concept-rapport is voor commentaar aangeboden aan de Subcommissie MAC-waarden van de Sociaal-Economische Raad en aan deskundigen uit kringen van werkgevers- en werknemersorganisaties. Ook andere belangstellenden kunnen commentaar leveren. De commentaartermijn loopt tot 1 oktober 2001.
Het definitieve rapport zal worden aangeboden aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Nadere inlichtingen over de inhoud ervan geeft prof. dr. W.F. Passchier, Plv. Algemeen secretaris, tel. 070 340 62 62, e-mail wf.passchier@gr.nl.

12 juli 2001Zoekwoorden:

Deel: ' Openbaar concept-rapport over flexibele werktijden '
Lees ook