Provincie Groningen


Groningen, 27 oktober 1999 Persbericht nr. 221

Uitnodiging aan de pers:

Stadsgewestelijk openbaar vervoer speerpunt Regiovisie Groningen-Assen 2030

De stuurgroep van de regiovisie Groningen-Assen 2030 heeft besloten 80% van het regiofonds in te zetten voor de co-financiering van het Stadsgewestelijk Openbaar Vervoer in het regiogebied. De overige 20 % van het fonds is bestemd voor projecten die te maken hebben de kwaliteitsaspecten en aanpassing van het landschap voor uitbreidingsplannen en het instellen van een kwaliteitsteam.

In een persconferentie op woensdag 27 oktober om 9.00 uur in kamer B102 van het provinciehuis in Groningen zal de stuurgroep deze keuze toelichten.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met het Projectbureau Regiovisie Groningen-Assen 2030, de heer P. Bennema, projectleider, telefoonnummer 050-3164814 of mevrouw M. van de Werf, projectcommunicatie, telefoonnummer 050-3164415.

Deel: ' Openbaar vervoer speerpunt Regiovisie Groningen-Assen 2030 '
Lees ook