Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Home > Documenten > Openbaar vervoer wordt toegankelijk voor gehandicapten

Openbaar vervoer wordt toegankelijk voor gehandicapten

Het openbaar vervoer (treinen, bussen, trams, metro) moet toegankelijk worden gemaakt voor gehandicapten. Gehandicapten en chronisch zieken kunnen dat straks wettelijk afdwingen. Betrokken overheden en bedrijven zijn gehouden hiervoor doeltreffende aanpassingen te plegen.

Staatssecretaris Margo Vliegenthart van VWS heeft dit mede namens minister Tineke Netelenbos van Verkeer en Waterstaat donderdag in de Tweede Kamer aangekondigd.
Het wetsvoorstel gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte dat in behandeling is in de Tweede Kamer, wordt hiervoor uitgebreid.

De aanpassingen zijn van toepassing op het rijdend materieel, zoals bussen en treinen. Ook openbare gebouwen voor openbaar vervoer zoals stations en perrons moeten toegankelijk worden voor gehandicapten. Daarnaast moet alle reisinformatie toegankelijk zijn voor gehandicapten.

Het kabinet sluit hiermee aan bij de wensen van veel gehandicapten. Toegankelijkheid van het openbaar vervoer is één van de belangrijkste voorwaarden om als volwaardig zelfstandig burger in de samenleving te kunnen functioneren.

De wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte is een zogeheten aanbouwwet. Dat betekent dat de algemene normstelling erin is neergelegd en dat de reikwijdte stap voor stap kan worden uitgebreid.

Deel: ' Openbaar vervoer wordt toegankelijk voor gehandicapten '
Lees ook