Gemeente Uithoorn

BEKENDMAKING TERINZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN OPENBAAR VERVOERSVOORZIENING ZUID-TANGENT

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan "Openbaar Vervoersvoorziening Zuid-Tangent" met ingang van vrijdag 5 oktober 2001 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage ligt.
Het onderhavige plan heeft betrekking op het op Uithoorns grondgebied aanleggen van een gedeelte van de zijtak van de vrije openbaar vervoersbaan tussen IJmuiden, via Haarlem, Hoofddorp, Schiphol, Amstelveen en Amsterdam-Zuidoost, naar Diemen/Weesp, welke zijtak loopt van Hoofddorp naar Aalsmeer, Uithoorn, de Ronde Venen/A 2 en verder richting Hilversum of Utrecht. De zijtak van de vrije openbaar vervoersbaan is geprojecteerd op het tracé van de voormalige spoorbaan.
Het ontwerp van het bestemmingsplan "Openbaar Vervoersvoorziening Zuid-Tangent" ligt ter inzage in het informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis (ma t/m wo van 8.30 - 17.00 uur, do van 8.30 - 19.30 uur en vr van 8.30 - 16.00 uur), alsmede in de bibliotheek, gebouw De Hoeksteen, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, tijdens de openingstijden van de bibliotheek (ma, wo en vr van 14.00 - 17.00 en van 18.30 - 20.30 uur, di van 14.00
- 17.00 uur en do en za van 10.00 - 13.00 uur). Desgevraagd kan het ontwerpbestemmingsplan ten minste gedurende drie aaneengesloten uren per week buiten werkuren worden ingezien. Hiervoor kunt u een afspraak maken met mevrouw M. Stappers of mevrouw B. Kramer (telefoonnummer 513276/513278).
Gedurende de bovengenoemde termijn van vier weken kan een ieder zijn of haar zienswijze over het ontwerp van het bestemmingsplan "Openbaar Vervoersvoorziening Zuid-Tangent" kenbaar maken aan de gemeenteraad, postbus 8, 1420 AA Uithoorn.

Zoekwoorden:

Deel: ' Openbaar vervoersvoorziening zuid-tangent Uithoorn '
Lees ook