Gemeente Delft

Openbare aanbesteding Stadstax en leerlingenvervoer

Het college van B&W heeft besloten de aanbestedingsprocedure voor leerlingenvervoer en de Stadstax ¾ een vorm van deur tot deur vervoer waar ook het WVG-vervoer onder valt ¾ officieel in gang te zetten. Potentiële vervoerders kunnen naar verwachting zeer binnenkort een offerte indienen voor zowel de Stadstax als het leerlingenvervoer. Het is de bedoeling dat in augustus 2000 de nieuwe contracten ingaan.

Het contract tussen de gemeente en Deltax is na gezamenlijk overleg opgezegd, nadat Deltax in augustus vorig jaar had aangegeven in financiële problemen te zijn gekomen. Tot het moment dat de aanbesteding is afgerond, verzorgt de huidige vervoerder Deltax het vervoer tegen de bestaande contractvoorwaarden. Voor de Stadstax is een financiële overgangsregeling getroffen.

De raadscommissie Werk, Zorg en Onderwijs van 15 februari a.s. behandelt de aanbesteding.

Evaluatie Stadstax
Mede in verband met de aanbesteding heeft de gemeente in december 1999 het functioneren van de Stadstax onderzocht. Hoewel een definitief evaluatierapport nog niet voorhanden is, kunnen de voornaamste conclusies al worden gegeven. De gebruikers van de Stadstax zijn over de Stadstax als geheel tevreden: hiervoor wordt het cijfer 7,7 gegeven. Met name de serviceverlening door de chauffeurs springt er zeer positief uit. Uiteraard zijn er ook wensen en verbeter suggesties. Zo wil graag éénderde van de reizigers de Stadstax ook wel vóór 9.00 uur gebruiken (wat tot nu toe niet kan).

Zoekwoorden:

Deel: ' Openbare aanbesteding Stadstax en leerlingenvervoer Delft '
Lees ook