SP afdeling Groningen

hoofdscherm afdeling Groningen

20 augustus 2001

Openbare avond over globalisering

De massale demonstraties in Genua tegen de onderonsjes waarin de leiders van de rijkste landen de wereld besturen, hebben veel mensen de ogen geopend. Vele tienduizenden vakbondsleden, studenten, milieuactivisten en vertegenwoordigers van kerkelijke groeperingen pleitten er voor een wereldorde waarin niet de economie, maar de mensen centraal staan. Als SP ondersteunen we dat pleidooi van harte, en dus willen we graag aan de slag om ook hier de roep om een andere wereldorde te versterken. ROOD, jongeren in de SP, afdeling Groningen heeft daarvoor een avond belegd op 27 augustus. In Huis de Beurs aan het A-Kerkhof gaan dan drie Genuagangers in op de vraag 'hoe verbreden we Genua?' Iedereen is daar welkom. Toegang is gratis.

Maandag 27 augustus 20.00 uur, Huis de Beurs, A-Kerkhof zz 4

Hoe verbreden we Genua ?
Met Harry van Bommel (SP), Kees Hudig (solidariteitsbeweging XminY) en Jelle Klaas (Internationale Socialisten)

Deel: ' Openbare avond over globalisering, Groningen '
Lees ook