Gemeente Capelle a/d IJssel


Bekendmaking week 9 (3 maart 1999)

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:

ONTVANGEN BOUWAANVRAGEN EN MELDINGEN
(artikel 41 Woningwet)

Breedspoor 104, woonkamer uitbreiden.
Wijnkoopsbaai 19, dakkapel aanbrengen.
Sweelinckstraat 13, dakkapel aanbrengen.
Jan van Kanrede 95, dakkapel aanbrengen.
Breedspoor 100, dakkapellen aanbrengen.
Filosofentuin 69, dakkapel aanbrengen.
Helena erf 30, woonkamer uitbreiden.
Talingstraat 24, dakkapellen aanbrengen.
Hebriden 5, dakkapel aanbrengen.
Sweelinckstraat 5, dakkapel aanbrengen.
Neckardal 16, dakkapel aanbrengen.
Brahmsstraat 97, dakkapel aanbrengen.

PROCEDURES: MELDINGEN VAN EEN BOUWVOORNEMEN en AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING

01. Bachstraat 169, woonkamer uitbreiden.
02. Brahmsstraat 84, woonkamer uitbreiden.
03. Beethovenlaan 99, tuinhuisje plaatsen.
04. Lofoten 36, tuinhuisje plaatsen.
05. Breedspoor 100, dakkapel aanbrengen.
06. Sweelinckstraat 13, dakkapel aanbrengen.
07. Sweelinckstraat 5, dakkapel aanbrengen.
08. Jan van Kanrede 95, dakkapel aanbrengen.
09. Brahmsstraat 97, dakkapel aanbrengen.
10. Neckardal 16, dakkapel aanbrengen.

Aan de bij 01 tot en met 04 genoemde meldingen kan worden meegewerkt met vrijstelling van de bepalingen van de geldende bestemmingsplannen door toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Aan de bij 05 tot en met 09 genoemde aanvragen kan worden meegewerkt vooruitlopende op een toekomstig uitwerkingsplan. Aan de bij 10 genoemde aanvraag om bouwvergunning kan worden meegewerkt vooruitlopende op de goedkeuring van een herziening van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 50, lid 5 van de Woningwet.

In verband met deze procedures liggen de aanvraagformulieren met bijbehorende tekeningen met ingang van donderdag 4 maart 1999 gedurende twee weken op werkdagen ter inzage.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN, TOEGEKENDE MELDINGEN VAN EEN BOUWVOORNEMEN.

Verzenddatum 11 februari 1999:
Wijnkoopsbaai 37, dakkapel aanbrengen.
IJsdans 32, dakkapellen aanbrengen.
Kanaalweg 40, dakkapel uitbreiden.

Verzenddatum 18 februari 1999:
Berliozstraat 3, gymnastiekgebouw uitbreiden.

Verzenddatum 19 februari 1999:
Da Costasingel (Brederoplein/Slotlaan), 12 appartementen bouwen, wijziging van een bouwplan waarvoor eerder vergunning is verleend. Rivium Westlaan 72, kantoorgebouw gewijzigd uitvoeren. Kopspoor 38, woonkamer uitbreiden, (toegekende melding). Kerklaan 42, schuur vernieuwen, (toegekende melding).

Belanghebbenden die menen door één van deze beschikkingen in hun belang te zijn getroffen, hebben de bevoegdheid om tegen die beschikking bij ons een bezwaarschrift in te dienen. Ingevolge de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is, liggen ter inzage in de hal bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

Zoekwoorden:

Deel: ' Openbare bekendmakingen Capelle a/d IJssel '
Lees ook