Gemeente Aa en Hunze


Publicaties woensdag 19 maart 2003 (week 12)
10 maart 2003 tot en met vrijdag 14 maart 2003 de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend.

* Amen 58, Amen, B. Warmelts, verbouw woonboerderij
* Kerkstraat 18, Gasselte, v.o.f. Pepping, verbouw woning en plaatsen serre

* Grote Kamp 118, Gieten, B. Hovenkamp, plaatsen garage/berging
* Bonnen 13, Gieten, M. Weis, veranderen woning
* Zuidzijde 72, Gasselternijveenschemond, B. Niewoonder, plaatsen garage

* Achterweg 9, Gasselte, H.H. Keuker, vervangen dakpannen door riet
* Baptistenkade 40, Gasselternijveen, Avebe, plaatsen geluidswerende wand

* Gieterzandvoort, naast 16, Gieten, Gemeente Aa en Hunze, plaatsen fietsbrug

* Achter de Brinken 15, Gasselte, F. Fial, vergroten woning
* Oelenboom Gieten, Gemeente Aa en Hunze, vergroten basisschool
* Haverlanden 9, Eext, E. Docter, verbouw woning 10 maart 2003 tot en met vrijdag 14 maart 2003 de volgende aanvragen om bouwvergunningen zijn verleend.

* Staatsbos 2a, Gieten, Staatsbosbeheer regio Groningen-Drenthe, plaatsen werkschuur en kapschuur (verz. 12-03-03)
* De Wolden 47, Annen, A. Ruzius, verbouwen woning (verz. 12-03-03)
* Achterhaven 50, Schipborg, L. Veenstra, vergroten woning (verz. 12-03-03)

* Hogeveld 1, Annen, E. Dijk, oprichten woning (verz. 14-03-03)
* Asserstraat 77 Gieten, A.B. Krikken, verbouw woning (verz. 14-03-03)

LICHTE BOUWVERGUNNING


* Koffielaantje 16, Eexterveen, N. Kuizenga,verbouwen woning (verz. 12-03-03)

* Paterslaan 51, Gasselternijveenschemond, S.J. Blom, plaatsen en vernieuwen dakkapel (verz. 12-03-03)

* Hoornkampen 10-12, Rolde, J. Braam, veranderen voorgevel (verz. 12-03-03)

* Lottinglaan 19, Rolde, H.M. Smit, verbouwen woning (verz. 12-03-03)

* Houtvester Jansenweg 2-27, Gasselte, J.H. Wever, vergroten recreatiewoning (verz. 12-03-03)

* Zuidzijde 68, Gasselternijveenschemond, W. Wijnhout, plaatsen garage

* Dwarsakkers 2, Eext, R. van der Wal, vergroten woning Woningwet, medewerking te verlenen aan voornoemde plannen.

Deze bouwplannen liggen van donderdag 20 maart 2003 tot en met woensdag 16 april 2003 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

BEKENDMAKING
Aanleg fietspad Gieterzandvoort-De Hilte
In de week van 17 maart 2003 wordt begonnen met de aanleg van het nog ontbrekende gedeelte fietspad Gieterzandvoort-De Hilte. Met de realisatie van deze ontbrekende schakel komt langs de gehele weg Gieten-Nieuwediep een vrijliggend fietspad te liggen. Het komt, net als de reeds aanwezige gedeeltes, aan de zuidzijde van de weg.

Door de aannemer wordt begonnen met de voorbereidende werkzaamheden, zoals de aanvoer van keten, het uitzetten van het werk, diverse opruimwerkzaamheden, het rooien van bomen en dergelijke. In de week van 24 maart 2003 zal worden begonnen met de graafwerkzaamheden. Daarbij wordt er gestart aan de kant van De Hilte. Het aanbrengen van de asfaltverharding is voorzien in mei 2003, evenals het aanbrengen van een fietsbrug over de Oostermoerse Vaart. In juni zal het werk gereed zijn. Gedurende de werkzaamheden wordt het doorgaande verkeer niet gestremd. Wel worden er snelheidsbeperkende maatregelen getroffen en zal gedurende bepaalde perioden de weg plaatselijk versmald worden tot één rijstrook.

Het werk wordt uitgevoerd door De Roo Wegenbouw en Milieutechniek uit Emmen. Namens de gemeente Aa en Hunze wordt het werk begeleid door de heer J. Bouwmeester van de afdeling Openbare Werken. Voor nadere informatie betreffende het werk kan men zich telefonisch via telefoonnummer (0592) 267867 tot hem richten. Ook kan men eventueel contact opnemen met de aannemer, telefoonnummer (0591) 622508.

HERDENKING 4 mei 2003 op zondag

De herdenking van 4 mei valt dit jaar op een zondag. Er is hier en daar onduidelijkheid ontstaan over de vraag of in verband daarmee de 4 mei herdenking op die dag plaatsvindt. De regering heeft in 1968 echter vastgesteld dat de herdenking van 4 mei en de viering van 5 mei altijd doorgaan op 4 en 5 mei, ongeacht op welke dagen deze data vallen en ongeacht een eventueel religieus karakter van deze dagen. Dit besluit is indertijd genomen in overeenstemming met de wens van de verzetsorganisaties.

Het Nationaal comité 4 en 5 mei adviseert de plaatselijke organisatoren van herdenkingen om contacten te leggen met kerkgenootschappen om zo nodig tot een afstemming van elkaars activiteiten te komen. Het gemeentebestuur zal op de gebruikelijke wijze deelnemen aan plaatselijke herdenkingsbijeenkomsten.

Heeft u nog vragen over bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met de Concernstaf, de heer H. Louissen, tel. (0592) 267716.

MILITAIRE OEFENING
In de gemeente Aa en Hunze zal van 25 maart 2003 vanaf 15.00 uur tot 26 maart 2003 om 09.00 uur een militaire oefening worden gehouden. Claims met betrekking tot veroorzaakte schade dient u onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens zoals datum en tijd, plaats, soort schade en eventueel kenteken voertuig(en) te richten aan: Ministerie van Defensie Afdeling Schadeclaims, Schadecommissaris Krijgsmacht, Postbus 20701, 2500 ES s'-Gravenhage, tel. (070) 3186985. Voor eventuele vragen en/of klachten over deze oefening kunt u contact opnemen met: Beheerder Schiet- en Oefenterrein Witten. Telefoonnummer (0592) 358325 of (06) 52571333.
KAPVERGUNNINGEN

* C. Rempe, Semsstraat 5 te Eexterveenschekanaal voor het vellen van zes esdoorn en twee populieren staande in de tuin van betrokkene onder voorwaarde van herplant van twee bomen naar keuze op betreffend perceel;

* M. Kuipers, Annerstreek 42 te Annen voor het vellen van een berk, een eik, een prunus spec een pinus spec staande in de tuin van betrokkene;

* C. Heuten, Baptistenkade 36 te Gasselternijveen voor het vellen van een paardekastanje staande in de tuin van betrokkene;
* De gemeente Aa en Hunze te Gieten, voor het vellen van een eik staande voor Julianalaan 20 te Gasselte, een eik staande voor Bloemakkers 15 te Gieten en een eik staande bij Zandkampen 1 te Gasteren.

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Aa en Hunze '
Lees ook