Gemeente Aalburg* GEMEENTEREKENING 2001

* SLUITING GEMEENTEHUIS

* DE SIRENE HEEFT U IETS TE VERTELLEN

* EXTRA RAADSVERGADERING

* AFRONDING KERKVERREWEIDE, FASE I
GEMEENTEREKENING 2001
Vanaf heden ligt in het gemeentehuis van Aalburg bij de afdeling financien voor een ieder ter inzage de gemeenterekening 2001. Tegen betaling van de kosten is ook een exemplaar verkrijgbaar. Voor nadere informatie: 0416-698744.

SLUITING GEMEENTEHUIS
In verband met de jaarlijkse personeelsreis van de gemeente Aalburg is het gemeentehuis op vrijdag 7 juni a.s. voor het publiek gesloten.

Uitsluitend voor het doen van aangiften van geboorten en overlijden kunt u dan terecht tussen 09.00 en 10.00 uur.

DE SIRENE HEEFT U IETS TE VERTELLEN
Jaarlijkse test op woensdag 5 juni ook in de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem

De sirene gaat: een waarschuwing. Er is iets aan de hand! Wat? Het kan van alles zijn. Gevaarlijke stoffen die vrijkomen bij een brand, een zwaar ongeval...
In elk geval heeft die sirene u iets te vertellen. Ga daarom naar binnen en zet radio of tv op de lokale zender en wacht verdere instructies af.

En als de sirene niet gaat?
De sirene is een hulpmiddel om mensen te waarschuwen voor een ramp. Maar soms gaan rampen zo snel dat de sirene te laat komt. Als er een vliegtuig neerstort. Of als er zich een grote explosie voordoet. Dan is het kwaad al geschied en heeft een sirene weinig zin meer. Tenzij.... tenzij u gewaarschuwd moet worden voor de gevolgen van zo'n ramp. Giftige stoffen die dreigen vrij te komen. Of nog meer explosiegevaar. Uw lokale radio- of tv-zender vertelt u wat er precies aan de hand is. En welke maatregelen u verder moet nemen.

Bij u in de buurt.
Er staan zo'n 3800 sirenes door heel Nederland. Ze worden allemaal bediend door de lokale overheid. Dat wil zeggen: de sirene bij u in de buurt gaat alleen als u ergens voor gewaarschuwd moet worden. Woont u in Groningen en er gebeurt een ramp in Zeeland, dan zal de sirene bij u in de buurt hoogstwaarschijnlijk zwijgen.

Zoals gezegd: de sirene is een hulpmiddel om u te waarschuwen. Maar niet het enige. Het kan ook zijn dat er een radiowagen door de straat komt. Of de politie bij u aan de deur. Belangrijk is in elk geval dat u de instructies van de lokale of nationale autoriteiten opvolgt. Belangrijk voor uw eigen veiligheid.

Jaarlijkse test
Elk jaar, op de eerste woensdag van juni, worden de sirenes in Nederland getest. Dit jaar gebeurt dat op 5 juni, s-middags op 12.00 uur. Die test is nodig om na te gaan of de apparatuur nog allemaal goed werkt. De gemeente, de eigenaar van de sirene, zou dat ook op een ander willekeurig tijdstip kunnen doen. Alleen: dan zou u ervan kunnen schrikken. U zou dan kunnen denken dat er iets ernstigs aan de hand is.
Want als de sirene gaat, is er iets ernstigs aan de hand.

Folder
De test van de sirenes op 5 juni herinnert u er ook aan dat u moet weten wat u moet doen als de sirene gaat. U leest dat in de folder "Weet wat je moet doen als de sirene gaat". U kunt de folder ophalen bij de gemeente, bij postkantoor of bibliotheek. Of bestellen bij Postbus 51.

EXTRA RAADSVERGADERING
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van een extra openbare vergadering van de gemeenteraad, welke zal worden gehouden op maandag 3 juni 2002 om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Aalburg.

De vergadering wordt in aanwezigheid van de Commissaris van de Koningin en het hoofd van het Kabinet gehouden terzake van de invulling van de toekomstige burgemeester-vacature.

De agenda voor deze vergadering is als volgt samengesteld:


1. Opening.2. Vaststelling agenda3. Discussie over de te stellen eisen van bekwaamheid en geschiktheid van de nieuw te benoemen burgemeester/overhandiging profielschets


4. Sluiting


AFRONDING KERKVERREWEIDE, FASE I
In 1995 is gestart met het ontwikkelen van het woongebied Kerkverreweide, fase I.
Inmiddels zijn er ongeveer 230 woningen gebouwd en wonen er ruim 600 personen.

Nu alle woningen in dit gebied gerealiseerd zijn en het speelterrein aan de Kerkverreweide binnenkort geheel zal zijn ingericht zal tijdens een bijeenkomst op 5 juni a.s. bij de
officiële afronding van dit woongebied worden stilgestaan.

Om 16.00 uur zal dan bij het speelterrein aan de Kerkverreweide een officiële handeling worden verricht ter afronding van dit woningbouwproject.

Graag nodigen wij alle bewoners en kinderen uit hierbij aanwezig te zijn.

Deel: ' Openbare bekendmakingen Gemeente Aalburg '
Lees ook