Gemeente Aalburg* GEHANDICAPTENPLATFORM AALBURG

* AALBURG KRIJGT TWEE NIEUWE RAADSLEDEN

GEHANDICAPTENPLATFORM AALBURG
Het gehandicaptenplatform heeft enkele nieuwe leden. Het platform wil graag in contact komen met inwoners die met gehandicaptenzorg en/of gehandicaptenregelingen te maken hebben. Zo wil men o.a. nagaan welke ervaringen men heeft met de uitvoering van de Wet Voorzieningen gehandicapten.

Te denken valt aan:

* Verstrekkingen voorzieningen

* De kwaliteit van de voorzieningen

* Snelheid van te nemen of genomen acties

* De houding waarmee u tegemoet getreden bent
* Contacten met het RIO

* De deeltaxi

* Vervoersvoorzieningen

* Obstakels

* Enz.

Mogelijk zijn uw persoonlijke ervaringen voor het Gehandicaptenplatform een aanknopingspunt om er achter te komen welke verbeteringen mogelijk zijn.

Graag ontmoeten zij u daarvoor in het dorpshuis van Genderen, Rondendans 10 te Genderen
U kunt binnenlopen op woensdagavond 12 maart 2003 van 19.30 tot 21.00 uur.

Namens Gehandicapten Platform Aalburg
D.J. Bouman van Loon (secr.) 0416 691133

Leden:
Bas Bouman, Veen
Erna Groenenberg, Wijk en Aalburg
Dicky van Willigen, Veen
Erik van Wijlen, Genderen
Theunis Roza, Veen
Dicky Bouman, Veen
Thea Goedel, Babyloniënbroek
Liesbeth van de Heuvel, Wijk en Aalburg
Lina Colet, Genderen
Bep van Wijlen, Genderen
Marga van Driel, Wijk en Aalburg

AALBURG KRIJGT TWEE NIEUWE RAADSLEDEN
Wegens het vertrek van de heren A.H.E. Versteeg (SGP) en C. Honcoop (Gemeentebelangen) zullen tijdens de raadsvergadering van 27 maart a.s. de heren A.J. Rozendaal (SGP) en B.M.A. van Oerle (Gemeentebelangen) als gemeenteraadslid van Aalburg geinstalleerd worden.

Zoekwoorden:

Deel: ' Openbare bekendmakingen Gemeente Aalburg '
Lees ook