Gemeente Ambt Montfort


rijbewijs

Actualiteiten


* Laatste nieuws

* Algemeen

* Bestemmingsplannen

* Milieu

* Verkeersmaatregelen

* Persberichten

Laatste nieuws

Gemeentehuis gesloten tijdens CARNAVAL

Het gemeentehuis is op maandag 3 maart en dinsdag 4 maart a.s. de gehele dag gesloten.

Alléén de burgerlijke stand is op deze dagen geopend voor het doen van geboorte- en overlijdensaangiften van 11.30 uur tot 12.00 uur.

17-2-2003 10:00

Algemeen

Informatie vanuit het bureau sociale zaken
Nieuwe bedragen vervoersvoorzieningen WVG

Ontwerpbeschikking Horecabedrijf
Op grond van afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht ligt in het gemeentehuis bij de stafafdeling Bestuursondersteuning vanaf 14 januari 2003 gedurende zes weken een besluit van burgemeester en wethouders van 8 januari 2003 ter inzage.

Nieuwe belastingverordeningen
De gemeenteraad heeft op 19 december 2002 de navolgende belastingverordeningen gewijzigd:
de tarieven voor 2003:

Nieuwe verordening gemeentelijke erepenning

Rioolverstopping
Als uw huisriool verstopt zit, is dat altijd een vervelende situatie. Belangrijke vragen zijn dan: waar zit de verstopping en wie lost het probleem op?

Informatiepunt gezondheid
In het gemeentehuis en de bibliotheek zijn folderkasten Informatiepunt Gezondheid van de GGD Midden-Limburg.

Bestemmingsplannen

Verleende vrijstelling bestemmingsplan (Rozendaal) Burgemeester en wethouders hebben op grond van artikel 46, lid C, sub 2 van het "Algemeen bestemmningsplan Maasbracht" vrijstelling verleend ten behoeve van de aanleg van een ontsluitingsweg voor het pand Rozendaal 7 richting de Stationsstraat/Stationsweg te Montfort.

Vrijstelling bestemmingsplan (Burg.Geradtsstraat en Schaapsweg) Vanaf 30 januari 2003 ligt voor een periode van 4 weken in het gemeentehuis ter inzage,

Milieu

Wet milieubeheer (Burg.Geradtsstraat 7, P)
vergunningen en meldingen

Leren voor duurzaamheid in Sarah's wereld
De komende drie maanden spelen de drie basisscholen in onze gemeente het spel ´Sarah´s Wereld´. Doel van het spel, dat een hele dag in beslag neemt, is om het begrip duurzaamheid aan kinderen uit de groepen 7 en 8 uit te leggen. Sarah´s Wereld is ontwikkeld door het Wuppertal Instituut in Duitsland en wordt daar met veel succes op de scholen gespeeld. De provincies Noord-Brabant en Limburg vonden het zo waardevol dat zij besloten hebben het te laten vertalen voor de Nederlandse situatie.

Wet milieubeheer (Leropperweg 5)
Een groot aantal bedrijven is verplicht om volgens de Wet milieubeheer een milieuvergunning aan te vragen. In de milieuvergunning worden voorschriften opgenomen om nadelige gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk te beperken.

Wet Milieubeheer (Gestraatje)
Een groot aantal bedrijven is verplicht om volgens de Wet milieubeheer een milieuvergunning aan te vragen. In de milieuvergunning worden voorschriften opgenomen om nadelige gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk te beperken.

Subsidie voor opvang regenwater
Als u bij uw woning maatregelen neemt waardoor het regenwater niet meer wegstroomt in de riolering kunt u al gauw 680,00 subsidie krijgen.

Onderhoud plantsoenen 2002/03.
De volgende (bos) plantsoenen zullen in de winter 2002/2003 worden gedund.

De Kringloopwinkel eerste keus in 2e hands spullen Wilt u uw interieur een nieuw uiterlijk geven of uw huisraad uitbreiden, maar geen hoge bedragen neertellen? Dan is de Kringloopwinkel misschien iets voor u.

Onze gemeente wordt groener
Onze gemeente wordt groener, letterlijk én figuurlijk. Figuurlijk, omdat we steeds milieubewuster handelen. Letterlijk, omdat we zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen gebruiken om het onkruid te lijf gaan.

MilieuOntmoetingsProgramma (MOP) 12 tot en met 23 mei 2003 Volgend jaar wordt van 12 tot en met 23 mei weer het MilieuOntmoetingsProgramma, kortweg MOP, georganiseerd. Het MOP brengt basisscholen en bedrijfsleven/verenigingen met elkaar in contact.

Afvalwegwijzer (brengvoorziening oud papier)
In de kernen van onze gemeente wordt regelmatig papier opgehaald door verenigingen. Mocht u echter niet op de ophaalservice willen wachten, dan kunt u zelf uw oud papier naar de containers brengen die op gezette tijden voor u klaar staan.

Wintertips voor de regenton
Heeft u in het voorjaar een regenton gekocht bij uw gemeente of had u er al eerder een aangeschaft, dan zijn de volgende tips voor u van belang:

Verkeersmaatregelen

Verleende uitwegvergunning (Linnerweg 3)
Burgemeester en wethouders van Ambt Montfort hebben op 14 januari 2003 een uitwegvergunning verleend aan:

Verleende uitwegvergunningen (Bergerbos)
Burgemeester en wethouders van Ammbt Montfort hebben op 14 januari 2003 een uitwegvergunning verleend aan:

Verleende uitwegvergunning (Streekelsweg)
Burgemeester en wethouders van Ambt Montfort hebben op 15 januari 2003 een uitwegvergunning verleend aan:

Gladheidsbestrijding
De Huysbongerdweg en de Waarderweg in Montfort zijn door de gemeente overgenomen van de Provincie.

Persberichten

Er is momenteel helaas geen nieuws

Deel: ' Openbare bekendmakingen Gemeente Ambt Montfort '
Lees ook