Gemeente Ambt MontfortAmbt Montfort wil inwoners veilig laten wonen

Wist u dat in 1 op de 50 woningen wordt ingebroken, dat de totale financiële schade in Nederland op jaarbasis meer dan 226.000.000,00 bedraagt en dat de politie ongeveer 180.000 mandagen besteedt aan inbraken. Voor de gemeente Ambt Montfort is dit reden geweest om in samenwerking met de politie het keurmerk Veilig wonen in te voeren. Op woensdag 19 maart is er een informatieavond voor alle inwoners van Montfort in zaal Excelcior die begint op 19.30 uur.

Mensen in het bezit van het certificaat Veilige woning hebben 90% minder kans op een geslaagde inbraak. Reden genoeg dus om de inwoners de mogelijkheid te bieden om hun veiligheid te vergroten. Het keurmerk heeft niet alleen betrekking op de eigen woning. Ook de sociale veiligheid is onderdeel van het project. Hierbij kan gedacht worden aan verlichting en openbaar groen. Ook de brandveiligheid zal niet worden vergeten. In de gehele regio Roermond kunnen gemeenten participeren in dit project. In onze gemeente start het in Montfort. In een later stadium komen ook Posterholt en St. Odiliënberg aan de beurt.

De bijeenkomst ziet er als volgt uit:

· Inleiding door de burgemeester dhr. drs. A. Barske
· Presentatie door gebiedsmentor dhr. Willem Loo
· Videofilm de inbreker de baas

· Presentatie door de bouwplanadviseur van de politie
· Presentatie door de coördinator van het preventieteam.
Inwoners die zich aanmelden voor het project krijgen een informatiemap en een gratis preventieadvies.
Voor informatie kunt u contact opnemen met dhr. J. Trommelen tel.: 538882.

17-3-2003 10:00

Algemeen

Collectes en acties in maart
In de komende maand zullen de volgende verenigingen en instellingen bij u aankloppen voor een bijdrage:

Brochure

Door de Brandweer Roermond is speciaal voor de horeca-ondernemers de brochure VEILIG UIT ! samengesteld.

Bent u actief in het maatschappelijk welzijn; informeer bij het oranjefonds
Het Oranje Fonds is in 2002 ontstaan uit een fusie tussen de Stichting Koningin Juliana Fonds (Juliana Welzijn Fonds) en de Stichting Oranje Fonds.

Informatie vanuit het bureau sociale zaken
Nieuwe bedragen vervoersvoorzieningen WVG

Nieuwe verordening gemeentelijke erepenning

Geen kadastrale informatie via gemeente
Met ingang van 10 december 2002 zal door de gemeente géén kadastrale informatie mee verstrekt worden.

Rioolverstopping
Als uw huisriool verstopt zit, is dat altijd een vervelende situatie. Belangrijke vragen zijn dan: waar zit de verstopping en wie lost het probleem op?

Bijdrage voor ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs Kinderen kosten veel geld; zeker als ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Deze kosten drukken extra zwaar op ouders die rond moeten komen van een minimuminkomen. Aan deze ouders wil de gemeente Ambt Montfort een tegemoetkoming verstrekken.

Informatiepunt gezondheid
In het gemeentehuis en de bibliotheek zijn folderkasten Informatiepunt Gezondheid van de GGD Midden-Limburg.

Bestemmingsplannen

Verleende kapvergunning (Huysbongerdweg en Reutjesweg)

Bezwaren tegen de hieronder staande verleende kapvergunning kunnen binnen zes weken na datum van bekendmaking worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 6099, 6077 ZH St. Odiliënberg.

Verleende aanlegvergunning (Borgsweg)

Bezwaren tegen de hieronder staande aanlegvergunning, verleend aan M. Knoben, Heinsbergerweg 66, 6061 AK te Posterholt, kunnen binnen zes weken na datum van bekendmaking worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 6099, 6077 ZH St. Odiliënberg.

Vrijstelling bestemmingsplan (Hoofdstraat 112,P.) Vanaf 20 februari 2003 ligt voor een periode van 4 weken in het gemeentehuis ter inzage:

Verleende kapvergunning (Mariaveld 28)

Bezwaren tegen de hieronder staande verleende kapvergunning kunnen binnen zes weken na datum van bekendmaking worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 6099, 6077 ZH St. Odiliënberg.

Milieu

Wet milieubeheer (Berkenallee en Provinciale weg te St.O.Berg)

Melding verandering inrichting.
Burgemeester en wethouders van Ambt Montfort maken bekend dat zij een melding hebben ontvangen op grond van artikel 8.19 Wet milieubeheer van:

Wet milieubeheer (Nieuw Holsterweg 37, P)
Vergunningen en meldingen

Onderhoud Landschapselementen
De stichting IKL (Instandhouding Kleine Landschapselementen) start deze maand met het onderhoud van landschapselementen. Het gaat met name om het uitvoeren van hakhoutbeheer in bosranden.

Leren voor duurzaamheid in Sarah's wereld
De komende drie maanden spelen de drie basisscholen in onze gemeente het spel ´Sarah´s Wereld´. Doel van het spel, dat een hele dag in beslag neemt, is om het begrip duurzaamheid aan kinderen uit de groepen 7 en 8 uit te leggen. Sarah´s Wereld is ontwikkeld door het Wuppertal Instituut in Duitsland en wordt daar met veel succes op de scholen gespeeld. De provincies Noord-Brabant en Limburg vonden het zo waardevol dat zij besloten hebben het te laten vertalen voor de Nederlandse situatie.

Subsidie voor opvang regenwater
Als u bij uw woning maatregelen neemt waardoor het regenwater niet meer wegstroomt in de riolering kunt u al gauw 680,00 subsidie krijgen.

Onze gemeente wordt groener
Onze gemeente wordt groener, letterlijk én figuurlijk. Figuurlijk, omdat we steeds milieubewuster handelen. Letterlijk, omdat we zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen gebruiken om het onkruid te lijf gaan.

Afvalwegwijzer (brengvoorziening oud papier)
In de kernen van onze gemeente wordt regelmatig papier opgehaald door verenigingen. Mocht u echter niet op de ophaalservice willen wachten, dan kunt u zelf uw oud papier naar de containers brengen die op gezette tijden voor u klaar staan.

MilieuOntmoetingsProgramma (MOP) 12 tot en met 23 mei 2003 Dit jaar wordt van 12 tot en met 23 mei weer het MilieuOntmoetingsProgramma, kortweg MOP, georganiseerd. Het MOP brengt basisscholen en bedrijfsleven/verenigingen met elkaar in contact.

Verkeersmaatregelen

Eenzijdige verkeersongelukken
Eenzijdige verkeersongelukken; meer duidelijkheid over oorzaak

Verleende uitwegvergunning (St.Odiliastraat, St.O.Berg) Burgemeester en wethouders van Ambt Montfort hebben op 11 februari 2003 een uitwegvergunning verleend aan:

Verleende uitwegvergunning (Linnerweg,St.O.Berg) Burgemeester en wethouders van Ambt Montfort hebben op 10 februari 2003 een uitwegvergunning verleend aan:

Renovatieplein Gemeentehuis

Deel: ' Openbare bekendmakingen Gemeente Ambt Montfort '
Lees ook