Gemeente Ameland


Nieuwsberichten

10-02-2003
Bekendmakingen

Voorbereidingsbesluit
De gemeenteraad heeft op 27 januari 2003 besloten te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor: een perceel plaatselijk gemerkt Duinlandseweg te Buren Ameland, kadastraal bekend gemeente Nes, sectie D, nummer 302 dls.
Het besluit treedt in werking één dag na de publicatie daarvan, derhalve op 13 februari 2003, voor de duur van een jaar.

Bezwaar
Vanaf 13 februari 2003, bestaat de mogelijkheid voor ieder belanghebbende om binnen 6 weken een bezwaarschrift, gemotiveerd en ondertekend, in te dienen bij de gemeenteraad van Ameland, p/a Postbus 22, 9160 AA Hollum.

Indien een bezwaarschrift is ingediend kan tevens schorsing of voorlopige voorziening worden gevraagd bij de President van de arrondisse-mentsrechtbank (sector bestuursrecht), Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden. Aan het indienen van een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.

Inlichtingen: dhr W.P. Bakema, tel. 0519 55 55 35

Verleende kapvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Ameland maken bekend dat de volgende kapver-gunningen zijn verleend:


- ITO C2000, Postbus 238, Driebergen om vergunning voor het kappen van 5 zwarte elzen, plaatselijk bekend Oranjeweg 30 te Hollum.
- J. Mier, Brakspolle 2 Hollum om vergunning voor het kappen van 1 grove den, plaatselijk bekend Brakspôlle 2 te Hollum.
- J.T. de Jong, Hiemkesweg 10 Nes om vergunning voor het kappen van een populier, plaatselijk bekend Hiemkesweg 10 te Nes.
- St. Recreatie Centra Ameland, Strandweg 20 Ballum om vergunning voor het kappen van een populier, plaatselijk bekend Snikkepad te Ballum
---

© 2002 Gemeente Ameland

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Ameland '
Lees ook