Gemeente Amerongen


Gemeente Amerongen

Officiele bekendmakingen

Aangevraagde bouwvergunningen (artikel 41)


* Kon. Wilhelminaweg 49 bouwen atelier/tuinberging
* Ameronger Wetering 20 uitbreiding/verbouw woning
* Holleweg ong. bouwen urnenwand

Deze publicatie vindt plaats op grond van het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet en is bedoeld om bekendheid te geven aan het feit, dat genoemde aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend. Deze aanvragen liggen niet ter inzage. Nadere informatie kunt u krijgen in het gemeentehuis bij Bouw- en Woningtoezicht (tel 469653).

Verleende bouwvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning c.q. melding verleend voor:

* Drostestraat 23A te Amerongen, voor het verbouwen van een garage/atelier, verzenddatum 22 januari 2003;
* Kersweg 28A te Amerongen, voor het herbouwen van een schuur en het bouwen van een hobbyschuur, verzenddatum 22 januari 2003;
* Hazeleger 2 te Amerongen, voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevelzijde, verzenddatum 17 januari 2003;
* Pr. Bernhardlaan 32 te Amerongen, voor het uitbreiden van de berging, verzenddatum 17 januari 2003;

* Bosweg 3 te Elst (U) (melding), tot het plaatsen van een bergingsschuurtje, verzenddatum 17 januari 2003.

Sloopvergunning
Burgemeester en wethouders hebben sloopvergunning verleend voor:
* Haarweg 25 te Overberg, voor het slopen van een woning, verzenddatum 22 januari 2003.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken hiertegen binnen zes weken na verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Amerongen.

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Amerongen 21-02-2003 '
Lees ook