Gemeente Barneveld


week 7 - 12 februari 2003

* COLLECTE

* OUD PAPIER

* DE KOMENDE WEEK OP WWW.BARNEVELD.NL:

* KLEDINGINZAMELING

* REINIGING WATERLEIDINGNET GARDEREN

* SNOEIWERKZAAMHEDEN DE GLIND

* VOORTGANG HULPVERLENINGSCENTRUM

* VERGADERING COÖRDINATIEGROEP OLDENBARNEVELD
* BOUWEN

* RUIMTELIJKE ORDENING

* MILIEU

* AGENDA

COLLECTE

In de Gemeente Barneveld is van 17 tot en met 22 februari een collecte voor de Hersenstichting Nederland / Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid.

OUD PAPIER

HUIS-AAN HUIS:

Zaterdag 15 februari: Kootwijkerbroek
Informatienummer huis-aan-huis inzameling: (06) 53 57 20 43

BRENGEN NAAR:

Jeu de Boulesvereniging "Jeu de Plaisir", woensdag 19 februari,

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Barneveld 12-02-2003 '
Lees ook