Gemeente Barneveld


week 20 - 16 mei april 2002

* COLLECTE

* OUD PAPIER

* NIEUWS VAN MILIEUSTRAAT OTELAAR

* INFORMATIEAVOND OVER HET CENTRUMPLAN BARNEVELD OP 23 MEI
* VERGADERING VELUWECOMMISSIE

* TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

* WERK AAN DE WEG

* AANVRAAG KAPVERGUNNING

* OFFICIELE MEDEDELINGEN

* BOUWEN

* MILIEU

* RUIMTELIJKE ORDENING

COLLECTE

In de week van 20 tot en met 25 mei wordt in de gemeente Barneveld gecollecteerd voor het Nederlands Astma Fonds

OUD PAPIER

HUIS-AAN-HUIS:

Zaterdag 18 mei: Kootwijkerbroek
Informatienummer huis-aan-huis inzameling: (06) 53 57 20 43

BRENGEN NAAR:

Barneveld
Papiercomité Van Breugelplantsoen, zaterdag 18 mei van 8.00 - 19.00

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Barneveld 15-05-2002 '
Lees ook