Gemeente Barneveld


week 8 - 19 februari 2003

* DE KOMENDE WEEK OP WWW.BARNEVELD.NL:

* COLLECTE

* VERGADERCYCLUS MAART 2003

* UITOEFENING VAN HET KIESRECHT DOOR PERSONEN DIE IN DIENSTBETREKKING ZIJN

* VOORAANKONDIGING AFSLUITING SPOORWEGOVERGANG BARON VAN NAGELLSTRAAT

* VERBETERING RIOOLSTELSEL MARKTHAL EN VELUWEHAL
* SENIORENVOORLICHTERS HELPEN U OP WEG
INFORMATIE OVER VOORZIENINGSMOGELIJKHEDEN VOOR 65+ERS
* HELICOPTERVLUCHTEN

* TRACTORPULLING

* OPENINGSTIJDEN ZWEMBAD VELUWEHALVAN 24 FEBRUARI T/M 2 MAART 2003
* BOUWEN

* MILIEU

* AGENDA

DE KOMENDE WEEK OP WWW.BARNEVELD.NL:


· Actuele persberichten, besluiten en gemeenteberichten
· Bevolkingsregister Barneveld 1827 (rubriek Heden en Verleden)
COLLECTE

Van 24 februari tot en met 8 maart is er in de Gemeente Barneveld een collecte voor het Nationaal Jeugdfonds / Jantje Beton.

OUD PAPIER

HUIS-AAN-HUIS:

Zaterdag 22 februari: Terschuur, Zwartebroek, Garderen, Voorthuizen, Stroe
Informatienummer huis-aan-huis inzameling: (06) 53 57 20 43

BRENGEN NAAR:

Garderen
Prins Bernhardschool, vrijdag 21 februari van 8.30 - 17.00 uur en zaterdag 22 februari van 9.00 - 12.00 uur, container bij de school aan

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Barneveld 19-02-2003 '
Lees ook