Gemeente Barneveld


week 21 - 22 mei 2002

* COLLECTE

* OUD PAPIER

* GEMEENTELIJKE DIENSTEN OP 31 MEI GESLOTEN I.V.M. PERSONEELSREIS
* INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN RAADHUIS E.O. EN VELUWHAL E.O.
* INSPRAAK BEELDKWALITEITPLAN BARNEVELD-CENTRUM 2002
* BUITEN GEWOON MUZIEK

* 29 MEI STRAATSPEELDAG

* WERK AAN DE WEG

* TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL

* INZAMELING LANDBOUWPLASTIC

* OPEN DAG AFVALBRANCHE OP 25 MEI 2002

* BOUWEN

* MILIEU

* RUIMTELIJKE ORDENING

* AGENDA

COLLECTE

In de week van 27 mei tot en met 1 juni wordt in de gemeente Barneveld gecollecteerd voor het Prins Bernhard Fonds / Anjerfondsen.

OUD PAPIER

HUIS-AAN-HUIS:

Zaterdag 25 mei: Terschuur, Zwartebroek, Garderen, Voorthuizen, Stroe Informatienummer huis-aan-huis inzameling: (06) 53 57 20 43

BRENGEN NAAR:

Barneveld
De Rozelaar, dinsdag 28 mei.container vanaf 8.30 16.00 uur bij de

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Barneveld 23-05-2002 '
Lees ook