Gemeente Bedum


MEDEDELINGEN 5 MAART 2003

raadscommissie ABZ

De op 6 maart geplande vergadering is in verband met gebrek aan onderwerpen geannuleerd.

inleveren tuinafval

In afwijking van de in de Milieuwijzer 2003 vermelde data kunnen inwoners van de gemeente Bedum hun tuinafval inleveren bij Openbare Werken aan de Industrieweg 15 te Bedum op de volgende zaterdagen:
* 15 en 29 maart

* 12 en 26 april

meldingen wet milieubeheer

Voor diverse categorieën van inrichtingen die vallen onder de werkingssfeer van de Wet milieubeheer zijn algemene regels vastgesteld. Bedrijven die aan de gestelde eisen voldoen worden vrijgesteld van de wettelijke vergunningplicht en kunnen volstaan met een kennisgeving door het indienen van een meldingsformulier. Van de volgende bedrijven hebben wij meldingen ontvangen:
* Voegbedrijf Swint en Postema uit Groningen op grond van het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer (opslag en uitvoeren van voegwerken in bedrijfsloods Westerseweg 15, 9785 AT te Zuidwolde);

* J.J. Visser uit Groningen op grond van het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer (opslag kaas en stalling verkoopwagen in bedrijfsloods, Westerseweg 15, 9785 AT te Zuidwolde);

* V.O.F. de Belg Waterloo uit Groningen op grond van het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer (opslag friet en stalling frietwagens in bedrijfsloods, Westerseweg 15, 9785 AT te Zuidwolde);

* Handelsonderneming Bosma op grond van het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer (opslag land- en tuinbouwproducten en verkoop skelters en trampolines in bedrijfsloods, Westerseweg 15, 9785 AT te Zuidwolde);

* Maatschap Familie de Boer, Noordwolderweg 6, 9784 PA Noordwolde op grond van het Besluit melkrundveehouderij milieubeheer (veranderen jongveestal);

* KPN Vastgoed & Facilities uit Groningen op grond van het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer (van toepassing worden besluit op aanwezige telefooncentrale aan Industrieweg 29, 9781 AC te Bedum).

De meldingsformulieren liggen vanaf vandaag gedurende 14 dagen tijdens kantooruren ter inzage op het gemeentehuis, afdeling VROM. Voor een afspraak buiten kantoortijd kunt u contact opnemen met de afdeling VROM, tel. 050-3018911.

collecten in maart:

10 t/m 15 maart: Nationaal Reuma Fonds
17 t/m 22 maart: Simavi
24 t/m 29 maart: ZOA-Vluchtelingenzorg

acties in maart:

18 t/m 20 maart: koekactie muziekvereniging Wilhelmina

aanvraag lichte bouwvergunning

De volgende aanvraag om lichte bouwvergunning is de afgelopen periode bij burgemeester en wethouders ingediend:
28-02-2003 Het plaatsen van een tuinhuisje aan De Kastanje 5 te Bedum. De aanvraag ligt op afdeling VROM (Bouw- en woningtoezicht), Schoolstraat 1 te Bedum, ter inzage.

aanvraag reguliere bouwvergunning

de volgende aanvraag om een reguliere bouwvergunning is de afgelopen periode bij burgemeester en wethouders ingediend: 24-02-2003 Het geheel vernieuwen van een clubhuis aan Sportlaan 20 te Bedum.
De aanvraag ligt op afdeling VROM (Bouw- en woningtoezicht), Schoolstraat 1 te Bedum, ter inzage.

De ingediende bouwplannen worden in de even weken op woensdag, in het gemeentehuis, Schoolstraat 1 te Bedum, ter behandeling voorgelegd aan de rayonarchitect van Welstand. De door de rayonarchitect meegenomen bouwplannen worden beoordeeld door de kleine of de grote Welstandscommissie. De kleine en de grote Welstandscommissie vergaderen openbaar op dinsdag in de oneven weken, de kleine Welstandscommissie in het pakhuis van Libau aan het Hoge der A 5 te Groningen, de grote Welstandscommissie in Het Huis aan Oude Boteringestraat 26 te Groningen. Een ieder kan deze vergaderingen bijwonen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VROM, via telefoonnummer 050-3018244 of 050-3018241.

bouwvergunning

De volgende bouwvergunningen zijn de afgelopen periode door burgemeester en wethouders verleend:
25-02-2003 Het oprichten van een weiverwerkingsruimte aan Boterdiep Wz 45 te Bedum.
26-02-2003 Het vergroten van een woning aan Boterdiep Zz 19 te Bedum. De vergunningen liggen op afdeling VROM (Bouw- en woningtoezicht), Schoolstraat 1 te Bedum, ter inzage.

lichte bouwvergunningen

De volgende lichte bouwvergunningen zijn de afgelopen periode door burgemeester en wethouders verleend:
25-02-2003 Het plaatsen van een schuur aan Boterdiep Wz 47 te Zuidwolde.
28-02-2003 Het plaatsen van een schuurtje aan WS Boterdiep Oz 11 te Zuidwolde.
28-02-2003 Het plaatsen van een carport aan Heemweg 12 te Bedum. De vergunningen liggen op afdeling VROM (Bouw- en woningtoezicht), Schoolstraat 1 te Bedum, ter inzage.

reguliere bouwvergunning

De volgende reguliere bouwvergunning is de afgelopen periode door burgemeester en wethouders verleend:
28-02-2003 Het gedeeltelijk veranderen van een schuur aan Kwartel 14 te Bedum.
De vergunning ligt op afdeling VROM (Bouw- en woningtoezicht), Schoolstraat 1 te Bedum, ter inzage.

Spreekuur ombudsfunctionaris

Het telefonisch spreekuur op maandagavond komt voorlopig te vervallen. Wanneer u contact mevrouw Faber wilt spreken, kunt u dit melden bij de gemeente (tel: 3018911). Uw melding wordt dan aan haar doorgegeven. Vervolgens neemt mevrouw Faber contact met u op.
spreekuur maatschappelijk werk

woensdagen van 10.30 tot 11.30 uur, Schoolstraat 9, Bedum (kan zonder afspraak). ( 050-3017411.
Spreekuur sociaal raadslieden: dinsdagen van 9.00 tot 10.00 uur, Schoolstraat 9, Bedum (kan zonder afspraak). ( 050-3011124.

spreekuur Hajon

Het bureau voor jeugdhulpverlening Hajon houdt iedere donderdagmiddag (gratis) van 15.00- 16.00 uur spreekuur in het gemeentehuis, Schoolstraat 1 te Bedum.

politie

alarmnummer: 112
Niet urgente meldingen: 0900-8844 (lokaal tarief)

N.B. Het politiebureau aan De Vlijt in Bedum is op werkdagen van 8.30 tot 12.00 en van 13.30 tot 17.00 uur geopend. De buurtagenten voor de gemeente Bedum zijn de heer G.J. Smit en mevrouw J.F. Scheper.

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Bedum 10-03-2003 '
Lees ook