Gemeente Bedum


MEDEDELINGEN 19 JUNI 2002 Inrichting Zuidwolde tot verblijfsgebied
Onlangs is gestart met de werkzaamheden ten behoeve van het Duurzaam Veiligproject 'inrichten Zuidwolde tot 30-km gebied'. De werkzaamheden bestaan uit de aanleg van zogenaamde poortconstructies bij de bebouwde komgrenzen. Het ontwerp van de poortconstructies komt overeen met de reeds aangebrachte poortconstructies in Noordwolde. Daarnaast zal een aantal kruisingen verhoogd worden aangelegd. Het betreft de volgende kruisingen:

* Tuinbouwstraat/Van Berumstraat/Akkerstraat,
* Schoolstraat/Akkerstraat/Pastorielaan,

* Oosterseweg/Kosterijland.

Tijdens de werkzaamheden zal het verkeer worden omgeleid. Bij de aanleg van de poortconstructie aan de Oosterseweg en de verhoogde kruising Oosterseweg/Kosterijland zal de Oosterseweg worden afgesloten voor alle verkeer. Deze werkzaamheden staan gepland voor donderdag 27 juni t/m vrijdag 5 juli 2002.
Getracht zal worden de overlast zoveel mogelijk te beperken. aanvraag bouwvergunning
De volgende aanvragen om bouwvergunning zijn de afgelopen periode bij 12-06-2002 Het plaatsen van een dakkapel op de woning aan De Meidoorn 22 te Bedum;
13-06-2002 Het oprichten van een serre aan Boterdiep Zz 3 te Bedum; 13-06-2002 Het verbouwen van een winkelpand aan Noordwolderweg 7 te Bedum;
13-06-2002 Het veranderen van een bewegingscentrum aan Kwartel 1 te Bedum;
13-06-2002 Het vergroten van de wooneenheden aan Merel 38 en 42 te Bedum;
13-06-2002 Het vergroten van een woning aan Noordwolderweg 96 te Bedum;
De aanvragen liggen bij de afdeling VROM (Bouw- en woningtoezicht), Schoolstraat 1 te Bedum ter inzage.

aanleg bergingszak Geert Reinderspark

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is men tegen een grondwaterprobleem aangelopen. Momenteel wordt hier technisch onderzoek naar verricht. Om risico's te mijden is uit voorzorg het werk stilgelegd. Zodra er een afdoende oplossing is gevonden zullen de werkzaamheden hervat worden. Het is wel de bedoeling dat de werkzaamheden nog voor de bouwvakvakantie zijn afgerond.

aanvang werkzaamheden herinrichting oude centrum 1e fase

Afgelopen maandag 17 juni 2002 is men gestart met de uitvoering van de eerste fase van de herinrichting van het oude centrum. Het eerste gedeelte dat uitgevoerd wordt betreft de Kleinestraat vanaf De Vlijt, langs de apotheek en eindigend ongeveer ter hoogte van het politiebureau. Dit gedeelte zal voor 12 juli (bouwvakvakantie) afgerond zijn.
De herinrichting van het overige gedeelte van de Kleinestraat, het marktterrein en de kruising De Vlijt/De Vrije Gang zal vanaf 6 augustus plaatsvinden.
Gedurende de uitvoeringsperiode zal daar waar nodig het verkeer worden omgeleid.
Verwacht wordt dat alle werkzaamheden op 1 oktober 2002 zijn afgerond.

Zoekwoorden:

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Bedum 19-06-2002 '
Lees ook