Gemeente Bedum


Vorige week verscheen in deze krant een advertentie over de uitbreidingsplannen voor het gemeentehuis. U kunt nog steeds uw stem op uw favoriete ontwerp uitbrengen !
Stemmen kan op verschillende manieren:
plannen in de Noorderkrant van vorige week. U kunt de strook in een envelop zonder postzegel terugsturen naar het antwoordnummer van de gemeente;
(www.bedum.nl/gemeentehuis: knop `stemmen'). Op deze site worden de plannen uitgebreid gepresenteerd;

* door het invullen van een stemformulier dat bij exposities over de plannen te vinden is. Het formulier kunt u kwijt in de stembus die bij alle exposities staat. De plannen worden gepresenteerd in De Woldstee (Noordwolde), De Kern (Zuidwolde), Zijlvesterhoek (Onderdendam) en in de openbare bibliotheek in Bedum. In de hal van het gemeentehuis vindt u een uitgebreide expositie, onder meer met maquettes van twee van de drie ingediende plannen. Ook hier kunt u stemmen.
gebruik van de mogelijkheid ! U kunt uw mening tot 15 februari aanstaande kwijt.
verzoek om monumentenvergunning
Door gemeente Bedum is een aanvraag om vergunning, in de zin van art. 11 van de Monumentenwet 1988 ingediend voor het restaureren van de brug ("Gele Klap") over het Boterdiep te Bedum. De brug is gelegen tussen Stationsweg en Boterdiep Oz.
De aanvraag ligt met ingang van 30 januari a.s. gedurende veertien dagen tijdens kantooruren op het gemeentehuis, Schoolstraat 1 bij de afdeling VROM ter inzage.
Tijdens deze periode kunnen ten aanzien van deze aanvraag zienswijzen bij burgemeester en wethouders naar voren worden gebracht.

raadscommissie VROM

De commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Milieu komt bijeen op woensdag 5 februari 2003, aanvang 19.30 uur, in het gemeentehuis.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

* presentatie door Infocentrum Duurzaam Bouwen;
* presentatie mogelijkheden digitale bestemmingsplannen door stedenbouwkundigbureau HKB.

luierrecycling

De gemeente Bedum doet mee aan een luierrecyclingproject van de Regioraad Noord Groningen. Ouders kunnen gebruikte luiers inleveren bij alle drie de kinderdagverblijven in de gemeente: Holle Bolle Gijs, Beertje Paddington en Hamertje Tik. Daar staat een container waarin de luiers gedeponeerd kunnen worden. Ouders die meedoen krijgen speciale plastic zakken waar de luiers in kunnen.
Met het project wordt beoogd de druk op het milieu enigszins te verminderen.
De praktijk is dat een kind in de periode tot aan de zindelijkheid rond de 5000 luiers gebruikt. Al die luiers belanden doorgaans gewoon in de grijze container om vervolgens bij de afvalverwerking te worden verbrand. De luiers die met dit project worden ingezameld, worden echter gerecycled. Dit gebeurt in Arnhem, waar het bedrijf Knowaste een fabriek heeft gebouwd die in staat is om en babyluiers en incontinentiemateriaal te hergebruiken. Uit de materialen worden papier en kunststof teruggewonnen en vervolgens hergebruikt (o.a. in schrijfpapier en tuinmeubelen). Uit het overgebleven slibafval wordt eerst groene energie gewonnen; daarna wordt het verwerkt tot compost. Tenslotte wordt het afvalwater biologisch afgebroken. Op deze manier blijft er niets over. Alles wordt dus hergebruikt ! Het milieurendement mag er zijn: de hoeveelheid `grijs' afval neemt af, maar bovendien worden per kind 6 bomen, 8000 liter water en een hoeveelheid energie die vergelijkbaar is met 190 liter dieselolie, uitgespaard.
24-01-2003 Het oprichten van een garage aan Noordwolderweg 34 te Zuidwolde.
23-01-2003 Het veranderen van een winkelpand naar een restaurant aan Noordwolderweg 7 te Bedum.
24-01-2003 Het gedeeltelijk vergroten van een woning aan Trompstraat 3 te Bedum.
gemeentehuis, Schoolstraat 1 te Bedum, ter behandeling voorgelegd aan Groningen, de grote Welstandscommissie in Het Huis aan Oude Boteringestraat 26 te Groningen. Een ieder kan deze vergaderingen 19.00-20.30 uur ( 0594-621850
afspraak). ( 050-3017411.
Schoolstraat 9, Bedum (kan zonder afspraak). ( 050-3011124.

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Bedum 29-01-2003 '
Lees ook