Gemeente Bellingwedde


MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE

15 mei 2002

Verkeersmaatregelen Oudeschanskerdag

Openstelling Brengstation

Standplaats Chemokar

VERKEERSMAATREGELEN OUDESCHANSKERDAG

Het college van burgemeester en wethouders, daartoe gemachtigd bij raadsbesluit d.d. 20 maart 1980, heeft met inachtneming van art 34 van het BABW ( Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer) besloten tijdens de Oudeschanskerdag d.d. 26 mei 2002 de navolgende verkeersmaatregelen te nemen.

* Afsluiten Pastorieweg, Uiterdijksweg, Poortweg en Molenweg voor het gemotoriseerd verkeer.

* Instellen totaal parkeerverbod Koude Hoek (gedeelte Bultsterweg - Molenweg) en Oudeschanskerweg ( gedeelte Molenweg - Nieuwlandseweg)

* Het volledig afsluiten van de Voorstraat voor het doorgaande verkeer.

Deze maatregelen zijn genomen om tijdens de Oudschanskerdag op 26 mei 2002 een goed overzicht te behouden over het parkeergedrag en het tegengaan van hinderlijke verkeersopstoppingen op de toegangswegen naar Oudeschans.

Voor het parkeren zijn twee terreinen beschikbaar buiten het dorp. Het ene terrein is te bereiken via Klein Ulsda en het andere via Bellingwolde.
De parkeerterreinen zijn met borden aangegeven.
OPENSTELLING BRENGSTATION

Vanaf april t/m juli zal het brengstation voor afvalstoffen, gevestigd aan de industrieweg 7 te Vriescheloo, naast de normale openingstijden op werkdagen, ook op de derde zaterdag van de maand als proef geopend zijn. Het betreft de volgende zaterdagen: 18 Mei, 15 Juni en 20 Juli 2002. Openingstijden 09.00-13.00 uur. In verband met de verwerking kan na 13.00 uur niemand meer tot het terrein worden toegelaten. In afwijking van het weektarief dient voor het storten op de zaterdag 15,-- per m3 gestort afval te worden betaald. Aangezien het hier gaat om een proef openstelling, zal er door de gemeente een evaluatie worden gehouden. Afhankelijk hiervan zal later worden bekendgemaakt of de openstelling op zaterdag zal worden voortgezet.

STANDPLAATS CHEMOKAR

De Chemokar staat elke 3e zaterdag van de maand op de volgende standplaatsen:
De eerstvolgende keer is dat op zaterdag 18 mei a.s.

Klein Ulsda

Ulsderweg, nabij brug: 9.00-9.10 uur

Oudeschans

Pleintje Voorstraat: 9.15-9.30 uur

Bellingwolde

Supermarkt hoek Hoofdweg / Lindenlaan: 9.40-10.00 uur Voormalig gemeentehuis Hoofdweg 158 Bellingwolde: 10.05-10.15 uur Buurthuis 'de Brug' Rhederweg: 10.25-10.40 uur
Rabobank hoek Merellaan / Hoofdweg: 10.45-11.00 uur

Blijham

Dorpsplein, nabij 'Het Oude Wapen': 11.15-11.45 uur 'De blanckenborg', Eikenlaan 34: 11.50-12.10 uur Tankstation Borgers, Hoofdweg 187: 12.20-12.30 uur

Wedderveer

Hoek A.Wubsweg/Hoofdweg Wedderveer: 13.00-13.10 uur

Wedde

Obs de Vlonder, Wedderhfte 10, Wedde: 13.20-13.30 uur Supermarkt, Hoofdweg 38: 13.35-14.00 uur

Veelerveen

Obs 'de Zuidvenne', Scheidingsweg 20: 14.15-14.25 uur Parkeerplaats Dorpshuis 'de Wenakker': 14.30-14.40 uur

Vriescheloo

Dorpshuis '`t Ganzenust': 14.50-15.00 uur


Zoekwoorden:

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Bellingwedde 16-05-2002 '
Lees ook