Gemeente Bellingwedde


01-08-2001


Aanvraag om bouwvergunning

Aanvraag sloopvergunning

Melding

Afgeven beschikingen

Verkeersbesluit "Voorrang bestuurders van rechts" Verkeersbesluit "Fietspaden"
AANVRAAG OM BOUWVERGUNNING Burgemeester e11n wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat in de periode van 13-07-2001 de volgende aanvragen om een bouwvergunning zijn ontvangen:

* Voor het vergroten van een woning en een garage Koloniesweg 1a Bellingwolde.

* Voor het vergroten van een garage en het oprichten van een dakkapel Achterste Rou 6 Blijham.

* Voor het oprichten van een paardenstal Kentersweg 20 Blijham.
* Voor het oprichten van een geluidsscherm Hoofdweg 261
* Voor het vergroten van een praktijkruimte Hoofdweg 24 Blijham.
* Voor het oprichten van een schutting hoek Hoofdweg 22 / Schoolstraat Wedde.

* Voor het oprichten van een garage Kastanjelaan 13 Bellingwolde.
* Voor het oprichten van een woning Lindenlaan 58 Bellingwolde.
* Voor het oprichten van een garage Louwdijk 46 Blijham. AANVRAAG SLOOPVERGUNNING

dat de volgende aanvraag voor een sloopvergunning is ontvangen.


- Voor het slopen van een berging Kentersweg 20 Blijham. MELDING

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat in de periode van 13-07-2001 tot 27-07- 2001 de volgende melding bouwvoornemen is ontvangen:

* Voor het oprichten van een informatiepaneel nabij Hoofdweg 7 Wedde.
AFGEGEVEN BESCHIKKINGEN dat de volgende beschikkingen op 17-07-2001 zijn afgegeven:
* Voor het veranderen/vergroten van een woning Postkantoorlaan 7 Bellingwolde.

* Voor het oprichten van een antennemast Eikenlaan 35 Blijham.
* Voor het oprichten van een tuinhuisje Dijkweg 24 Vriescheloo.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat de volgende beschikkingen op 27-07-2001 zijn afgegeven:
* Voor het veranderen/vergroten van een paardenhouderij Lindenlaan 58 Bellingwolde.

* Voor het vernieuwen van een zijgevel Hoornderweg 35 Wedde.
naar boven

VERKEERSBESLUIT "VOORRANG BESTUURDERS VAN RECHTS"

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bellingwedde;

Overwegende dat op 1 mei 2001 de maatregel "Voorrang bestuurders van rechts" in het kader van Duurzaam Veilig is ingevoerd;

Gelet op het raadsbesluit d.d. 16 maart 1995;

Gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994;

B e s l u i t e n :

tot het instellen van een voorrangsregeling middels het aanbrengen van markering op het wegdek op de volgende locaties (de met een * aangegeven weg krijgt voorrang ten opzichte van de andere genoemde weg):

* Buiskoolweg* - Parallelweg te Bellingwolde;
* Buiskoolweg* - fietspad naar Duitsland te Bellingwolde;
* Kanaaldijk Oostzijde* - 1e Grenslaan te Bellingwolde;
* Kanaaldijk Oostzijde fietspad - Wymeersterweg* te Bellingwolde;
* Pastorieweg/Uiterdijksweg* - Zijlweg/fietspad te Oudeschans;
* Dijkweg* - Veelerscheiding te Veelerveen;
* Verlengde Schoollaan - Bouwteweg* te Blijham;
* Verlengde Schoollaan - Winschoterweg parallelweg* te Blijham;
* Hoofdweg Wedderveer* - fietspad langs Hoofdweg Wedderveer te Wedderveer;

* Oerdeweg fietspad - Borgesiusweg* te Wedde;
* Oerdeweg fietspad - Driepoldersweg* te Wedde;
* Tjabbestreek* - fietspad naar Oude Pekela te Blijham.
tot het instellen van een voorrangsregeling middels het aanbrengen van bebording en markering op het wegdek op de volgende locaties (de met een * aangegeven weg krijgt voorrang ten opzichte van de andere genoemde weg):

* Buiskoolweg* - Scheidingslaan te Bellingwolde;
* Dijkweg* - Veendiepsweg te Bellingwolde;
* Dijkweg* - Sluisweg te Bellingwolde;

* Dijkweg* - 2e Loosterlaan te Veelerveen;
* Dijkweg* - Pastorielaan te Veelerveen;

* Eltjo Buringhweg* - Venneweg te Blijham;
* Kenterweg* - Turfweg parallelweg te Blijham;
* Veelerweg* - Ossedijk te Wedde;

* Wedderbergenweg* - Weddermarke te Wedde.
Burgemeester en wethouders voornoemd.

naar boven

VERKEERSBELUIT "FIETSPADEN"

Burgemeester en wethouders der gemeente Bellingwedde

overwegende dat gezien het toeristische karakter en de breedte van de onderstaande fietspaden het van belang is daarop geen bromfietsen toe te laten.

dat deze fietspaden in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente

gelet op het raadsbesluit d.d. 20 maart 1980, nr. 4/11-2

mede gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en op artikel 34 van het " Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer"

b e s l u i t e n :
a. door het plaatsen van het bord model nr. G13 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 aan te duiden als onverplicht fietspad de volgende fietspaden:


1. fietspad langs de Oerdeweg te Wedderveer
2. fietspad in het verlengde van de verlengde Schoollaan te Blijham
3. fietspad lang de Wedderbergenweg te Wedde
4. fietspad langs de Koude Hoek te Oudeschans
5. fietspad langs de Oudeschanskerweg te Oudeschans
6. fietspad langs het Veendiep te Vriescheloo
7. fietspad langs de Rhederweg te Bellingwolde
8. fietspad op westelijk gedeelte Scheidingslaan (gedeelte tussen Veenweg en 2e Dalweg) te Veelerveen

9. fietspad langs de zandweg ten noorden van het Mussel A Kanaal te Veelerveen

10. fietspad langs de zuidelijke kant van de Pekel AA te Blijham/ Oudeschans

11. fietspad tussen de Tjabbesstreek te Blijham en Bronsveen te Oude Pekela

Dit besluit zal ter openbare kennis worden gebracht op de in de gemeente gebruikelijke wijze en in afschriften worden meegedeeld aan;
* de regiopolitie

* hoofd openbare werken dezer gemeente met uitnodiging om uitvoering aan dit besluit te nemen

Burgemeester en wethouders voornoemd.

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Bellingwedde '
Lees ook