Gemeente Bergen


Vernieuwing van het bestuur
Gewijzigde afvalinzameling ivm Pinksteren

Op pad met Eddy Eend
Nieuwe bouwregelgeving
Ontdek je stekje in Maasduinen
Tijdelijke referendumwet
Expositie in gemeentehuis
Vernieuwing van het bestuur van de gemeente

Het vragenuur is er voor u

Vanaf 7 maart is de wet dualisering gemeentebestuur ingevoerd. Dit houdt onder andere in dat de gemeenteraad een aantal nieuwe wettelijke bevoegdheden krijgt en wethouders geen deel meer uitmaken van de gemeenteraad. Nieuw is ook het vragenuur voor burgers.

De raadsvergadering is dé plaats voor het openbaar politiek debat. In de raad moeten de politiek relevante zaken van de gemeente worden besloten en besproken. Denk hierbij aan vraagstukken over het bouwen van een bezoekerscentrum of het woonzorgcomplex of een debat over de effectiviteit van het drugsbeleid.

Wat is er veranderd?

Naast de dorpenronde, de servicelijn en het wekelijkse spreekuur van burgemeester en wethouders kunt u nu maandelijks in het vragenuur direct uw vraag stellen aan de raad. De vragen kunnen gaan over onderwerpen die op de raadsagenda staan maar ook over andere actuele onderwerpen. Voordeel hiervan is dat de raad uw vraag direct kan toelichten, ter discussie stellen of een termijn van beantwoording met u kan afspreken, bijvoorbeeld door te agenderen voor de volgende vergadering. Voorheen was het ook mogelijk om in te spreken tijdens de raadsvergadering maar alleen als u zich tijdig aanmeldde met uw vraag. De vraag moest bovendien gaan over een onderwerp dat op de agenda van de raad stond.

Kunt u alles vragen?

Na de opening van de vergadering kunt u het woord voeren over diverse onderwerpen, ook als deze niet op de agenda staan. U moet zelf aangeven aan welk lid of aan welke leden van de raad u de vraag wil stellen. Alle vragen komen uitgebreid aan bod. De voorzitter verdeelt de spreektijd (maximaal 1 uur). Over de volgende onderwerpen kan echter niet worden gesproken:

* een besluit van het gemeentebestuur waartegen een bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan;
* over benoemingen; keuzen; voordrachten of aanbevelingen van personen;

* wanneer een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

Hoe maakt u gebruik van het vragenuur?

Heeft u vragen of zijn er zaken niet duidelijk, maak dan gebruik van het vragenuur. Het vragenuur begint om 19.00 uur. Als er om 19.00 uur geen sprekers zijn, sluit het vragenuur en gaat de Raad verder met het volgende agendapunt. Als u zich vooraf meldt met uw vraag kan de raad zich beter in het onderwerp verdiepen en uw vraag beter beantwoorden. Vooraf melden is gewenst maar niet verplicht.

Ga op pad met Eddy Eend

15 mei gratis kennismaking

Lekker struinen met kinderen? Een verjaardagsfeestje of gewoon speels en genietend in en met de natuur bezig zijn? Vanaf 15 mei kan dat in het nationaal park De Maasduinen met de nieuwe, spannende tocht voor jeugd van 6 tot en met 9 jaar onder begeleiding van ouders of anderen. De spannende tocht `Op pad met Eddy Eend' volgt de rolstoeltoegankelijke route rondom het Eendenmeer. In onze gemeente zijn twee startplaatsen: de parkeerplaatsen bij de Ceresweg en bij de Oude Baan. De route is circa 3,5 kilometer lang en loopt door een gebied met een grote afwisseling aan landschappen met bijbehorende karakteristieke flora en fauna. Niet alleen voor kinderen maar voor iedereen is veel te genieten, vooral van de ruimte en de rust. Gratis kennismaken

U kunt kennis maken met `Op pad met Eddy Eend' op woensdag 15 mei, om 14.00 uur bij de parkeerplaats aan de Toeristenweg in Bergen. De toegang is gratis, meldt u zich wel even aan bij het Consulentschap NME Limburg (IVN), telefoon (0475) 38 64 60.

Opdrachten onderweg

De kinderen doen onderweg verschillende opdrachtjes zoals: ssst....... hoor je dat, op zoek naar sporen en stuifduinen beklimmen met een zelfgemaakte kompas. Onderweg komen er verschillende wandelweetjes aan bod en na afloop krijgen de kinderen een heuse Eddy Eend wandelstempel.

Rugzak met opdrachten

Bij deze tocht hoort een rugzakje met het opdrachtenboekje, een invulblad, de routekaart, zoekkaarten en andere materialen zoals bijvoorbeeld blinddoeken, een verrekijker, loeppotjes en een sporenstempel. Kortom `Op pad met Eddy Eend' is één grote belevenis!

Inlichtingen en reserveringen

Meer informatie en het rugzakje met de opdrachten kunt u krijgen bij het VVV-kantoor, Raadhuisstraat 4 in Nieuw Bergen, telefoon (0485) 34 19 22. De openingstijden van de VVV zijn maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 16.30 uur en zaterdags van 9.30 tot 12.00 uur. De kosten van het rugzakje bedragen :


- huur 2,50


- koop 12,00.

In een rugzakje zit voldoende materiaal voor vier kinderen. Gewijzigde inzameldag vanwege Pinksteren
Op tweede Pinksterdag, maandag 20 mei, wordt geen GFT-afval opgehaald. De ophaalroute van die dag wordt verschoven naar zaterdag 18 mei. Als u wilt dat uw container wordt leeggemaakt, plaats hem dan vóór 07.30 uur aan de weg.

Als het afval in uw container te vast zit kunnen de vuilophalers de container niet leegmaken. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanbieden van uw afval dus stamp het afval niet te veel aan.

Klachten over de inzameling

Heeft u klachten over de inzameling (uw container is bijvoorbeeld niet leeggemaakt), neem dan rechtstreeks contact op met het de huisvuilinzamelaar Sita. Het telefoonnummer is (077) 396 94 90. Nieuwe bouwregelgeving
In tegenstelling tot eerdere publicaties en mededelingen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, treedt de nieuwe Woningwet niet op 1 juli 2002 in werking. De verwachting is dat de nieuwe wet op 1 januari 2003 van kracht wordt.

Reden voor deze vertraging is dat de Raad van State niet voor eind mei 2002 kan adviseren over onderdelen van de wijzigingen. Daarmee wordt de voorbereidingstijd voor de nieuwe regelgeving voor de bouwpraktijk en de gemeentelijke uitvoeringspraktijk te kort.


1 januari 2003


Gekozen is voor 1 januari 2003, omdat dan ook een aantal andere wijzigingen gepland staan, bijvoorbeeld hogere plafonds en deuren. Deze wijzigingen treden nu gelijktijdig met de gewijzigde Woningwet en het nieuwe Bouwbesluit in werking. De bouwpraktijk en de gemeentelijke uitvoeringspraktijk hoeven nu slechts één keer gewijzigd te worden.

Aanvragen tot 01-01-2003

Het bovenstaande betekent dat u in ieder geval tot 1 januari 2003 een vergunning dient aan te vragen, dan wel een melding bouwvoornemen dient te doen voor het plaatsen van onder andere tuinhuisjes, het aanbouwen aan de achtergevel van de woning, het plaatsen van dakkapellen, etc.

Melding bouwvoornemen

Een melding bouwvoornemen wil zeggen dat u voor het realiseren van het desbetreffende bouwwerk dient te beschikken over een kleine bouwvergunning. Hiervoor dient u eerst een `verzoek om vooroverleg' in, voorzien van deskundige tekeningen en kleurenfoto's van de bestaande situatie.

Bestemmingsplan

Informeer vooraf naar bepalingen en voorschriften van het bestemmingsplan. Wanneer u van tevoren op de hoogte bent van bebouwingsvoorschriften, rooilijnen, goothoogten etc. kunt u onnodige kosten en tijdverlies voorkomen.

Meer informatie

Heeft u (ver)bouwplannen, informeer dan tijdig bij de medewerkers van sector Grondgebied. Zij kunnen u informeren over bestemmingsplannen en voorschriften. Ook kunnen zij u vertellen of u al dan niet een bouwvergunning moet aanvragen, een melding moet indienen en op welke wijze dit moet gebeuren.
Ontdek je stekje in De Maasduinen
Op 25 mei kunnen kinderen deelnemen aan een speelse en spannende tocht IN nationaal park De Maasduinen. Thema van de tocht is `nieuw leven'. Onder begeleiding van vrijwilligers leer je al spelenderwijs hoe een eikel ontkiemt. Je kunt ervaren hoeveel energie het kost om jonge vogels op te voeden. Tot slot krijg je ook nog een eigen stekje. Kortom: doe mee aan deze spannende tocht.

Wanneer?

De tocht wordt gehouden op 25 mei, van 14.00 tot 16.00 uur. Startplaats is de informatieruimte van Staatsbosbeheer, Kapelstraat 71 in Afferden. De kosten bedragen 1,50 per deelnemer. Geef je vóór 18 mei op bij Consulentschap NME Limburg (IVN), telefoon (0475) 38 64 60 of e-mail:
cnme.limburg@ivn.nl.
Tijdelijke Referendumwet

Aanwijzingsbesluit
In verband met de uitvoering van de Tijdelijke referendumwet deelt de burgemeester het volgende mee. 1 mei 2002 zijn de medewerkers bevolking en centrale balie aangewezen tot het innemen van inleidende en definitieve verzoeken in het kader van de referendumprocedure.

Voor een geldig inleidend verzoek respectievelijk definitief verzoek is het aantal kiesgerechtigden voorafgaand aan de laatstgehouden gemeenteraadsverkiezing bepalend. Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 1 mei 2002 het aantal kiesgerechtigden hebben vastgesteld op 10.281. Dit betekent dat er 103 inleidende verzoeken, respectievelijk 1028 definitieve verzoeken noodzakelijk zijn voor het houden van een referendum.

Ter inzage

De besluiten liggen vanaf 13 mei 2002 tot 11 juni 2002 voor iedereen ter inzage. U kunt de stukken elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur of op afspraak inzien bij de afdeling Bestuur in het gemeentehuis. Moeder en dochter Lauf exposeren in gemeentehuis Sinds maandag 6 mei tonen Mimi Lauf en haar dochter Tonnie hun werk in het gemeentehuis. Beiden beeldhouwen vooral abstracte vormen uit marmer en graniet. Bij de vorming van hun beelden spelen gevoel en emotie een belangrijke rol.

Moeder en dochter hebben beiden enkele jaren les gehad van Hans Reijnders. Deze Venlose kunstenaar is op dit moment bezig met een beeld voor het woonzorgcentrum Maasduinen Staete in Nieuw Bergen.

'Ons mam'

Mimi Lauf houdt zich sinds 1979 bezig met beeldhouwen, Tonnie Lauf begon wat later. Op het dorpsplein in Siebengewald staat sinds enkele jaren het beeld `Ons mam' van Mimi Lauf. Een kleivoorbeeld van dit beeld is ook tijdens de tentoonstelling te bezichtigen.

Openingstijden

De tentoonstelling is tot en met 7 juni te bezichtigen in het gemeentehuis. De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. 's Maandags is het gemeentehuis ook geopend van 16.00 tot 19.00 uur. U kunt de expositie ook bezoeken tijdens raads- en commissievergaderingen.

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Bergen 07-05-2002 '
Lees ook