Gemeente Bergen


Enquête hoogwater

Onderzoek naar woonwensen
Voorkom lyme-ziekte
Speuren naar sporen

Theatervoorstelling in De Maasduinen

Tips voor GFT afval

De eerstvolgende raadsvergadering is op dinsdag 10 september 2002. U bent van harte welkom om deze bij te wonen vanaf de publieke tribune. De vergadering begint om 19.00 uur met het vragenuur en is in het De agenda staat nog niet vast

Onderzoek naar uw woonwensen

Het ministerie van VROM houdt een landelijk onderzoek naar de manier waarop mensen wonen, hoe zij de woning en woonomgeving beleven en waarderen, en wat hun woonwensen zijn. Het ministerie, maar ook gemeenten en woningcorporaties hebben deze informatie nodig om hun activiteiten gericht in te zetten voor een aantrekkelijk woningaanbod, voor een prettige leefomgeving en goede voorzieningen.

Het onderzoek bestaat uit interviews onder inwoners van alle gemeenten in Nederland. Ook in onze gemeente worden interviews afgenomen. Het interview bevat vragen over de kenmerken van uw woning en woonomgeving, uw waardering voor deze kenmerken, de wensen die u heeft ten aanzien van woning en woonomgeving, maar ook een aantal vragen over werk, vrije tijd besteding en de behoefte aan zorg en hulp bij het wonen.

Uw medewerking is belangrijk

Het onderzoek staat of valt met uw bereidheid om mee te werken aan een interview. Via een willekeurige selectie uit het bevolkingsregister worden in totaal ruim 100.000 mensen benaderd. Ook u kunt in de loop van 2002 worden benaderd voor een interview. U krijgt allereerst een brief met uitgebreidere informatie over het onderzoek. Om te kunnen voorzien in de behoeften die onder de bevolking leven, is het belangrijk dat u uw mening geeft over uw wensen en verwachtingen op woon- en leefgebied. Het onderzoek gaat dus over hoe u woont en hoe u eventueel zou willen wonen.

Voorkom Lyme-ziekte
Verwijder teken op de juiste manier

In de bossen, heide en in de eigen tuin bevinden zich parasieten zoals teken. We lopen het risico om, veelal zonder dat we het merken, door een tekenbeet besmet te raken met bacteriën en virussen. De Lyme-ziekte is wel de meest grillige.

Mens en dier zien de 1,5 mm kleine teken niet. Ze leven van bloed en komen alleen bij mensen in actie op de onbedekte huid. Honden nemen teken mee door bijvoorbeeld tegen takken te schuren. Teken zitten ook dichtbij huis, bijvoorbeeld in de eigen tuin.

Goed oppassen

Circa 20 procent van de teken veroorzaakt Lyme-ziekte. Pas daarom goed op in de natuur. Bedek zoveel mogelijk de huid en het hoofd. Controleer uzelf en uw huisdier altijd na terugkomst van een wandeling, of verblijf in het groen. De kans op besmetting kan voor mens en dier minimaal blijven als u de teek binnen 24 uur op de juiste manier verwijdert en het wondje ontsmet met 70 procent alcohol. Met de inhoud van de speciale tekenverwijderset kunt u onnodig veel leed voorkomen.

Rode kring na beet

Vaak merkt u de tekenbeet niet direct op, maar bent u wel besmet. Na een week of drie kan er een felrode kring ontstaan rondom de plek waar de teek u heeft gebeten. Als zo'n kringvorming ontstaat, meldt dit dan bij uw huisarts, informeer bij hem over de besmettingsmogelijkheid en vraag om het juiste antibioticum. Let op, in sommige gevallen loopt u Lyme-ziekte op zonder dat er kringvorming is ontstaan op uw huid.

Hoe herkent u Lyme-ziekte?

Lyme-ziekte is met de juiste medicijnen heel goed te behandelen is. Het duurt echter vaak maanden, soms jaren, voordat de ziekte wordt onderkend. De meest voorkomende verschijnselen van een niet behandelde Lyme besmetting bij mensen zijn: chronische vermoeidheid; plotseling zeer pijnlijke gewrichten; zenuwpijn; zenuwtintelingen; oogklachten; onwillekeurige spiertrekkingen; hoofdpijn; hartritme-stoornissen. Kortom vage klachten, die niet door de omgeving worden begrepen.

Directe behandeling is belangrijk

Heeft u last van de hierbovenvermelde verschijnselen, laat dan uw bloed controleren op Lyme-ziekte. In het eerste stadium is de ziekte met een antibioticum goed te behandelen, zelfs zodanig dat klachten verdwijnen. Mate en duur van de behandeling hangen af van het stadium waarin de ziekte zich op moment van het begin van de behandeling bevindt.

Gratis voorlichtingsboekje

Stichting SAAG heeft een voorlichtingsboekje gemaakt. Dit boekje wordt op aanvraag en na vergoeding van de portokosten naar u verstuurd. Het boekje zit ook bij de tekenverwijderset `Teek it easy'. De set bestaat uit een roestvrijstalen tekenverwijderpincet, een onbreekbaar vergrootglas en twee zakjes desinfecteermiddel. `Teek it easy' kunt u ook bij Stichting Saag bestellen.
Tijdens kantooruren kunt u bellen met de SAAG-Helpdesk: (0299) 66 00 67. Of kijk op website
www.saag.nl. Jeugd- en jongerenclubs kunnen bij Scouting Nederland een preventie/ -voorlichtingsvideo over teken (bestemd voor 9 tot 15-jarigen) aanvragen op nummer (033) 496 09 11. Speuren naar sporen
Zondag 14 juli kunt u in de bossen bij Afferden speuren naar (dieren)sporen. Onder begeleiding van een deskundige gids gaat u op zoek naar sporen van zoogdieren.

De meeste dieren zijn 's nachts actief, overdag houden ze zich verborgen. Tijdens uw wandeling ziet u dus waarschijnlijk niet zoveel dieren. Wel ontdekt u hun sporen, bijvoorbeeld de sporen van reeën, vossen, konijnen, hazen en marters. Bovendien wandelt u door een prachtig natuurgebied met afwisselende vennen en heidegebieden. Dit gebied is onderdeel van Nationaal Park de Maasduinen.

De wandeling begint om 14.00 uur bij de inforuimte van Staatsbosbeheer, Kapelstraat 71 in Afferden en duurt twee uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Staatsbosbeheer, (0485) 53 15 58.

De Maasman komt
Donderdag 18 juli is de tweede theatervoorstelling in Nationaal Park de Maasduinen. De voorstelling `De Maasman komt' wordt twee keer opgevoerd: om 12.30 uur en om 15.00 uur. Beide voorstellingen vinden plaats in de gymnastiekzaal, Op de Stalberg 25 in Wellerlooi (bij de basisschool).

`De Maasman komt' vertelt over de Maasman die al honderden jaren door de Maasduinen, langs de Maas en haar zijriviertjes zwerft. Hij komt maar af en toe tevoorschijn. Maar voor kinderen die van de natuur houden komt hij graag uit zijn hut en viert hij met hen een groot natuurfeest! De Maasman vertelt spannende verhalen over de wilde dieren, over zijn geheime hut en......... je kunt een paar geheimen leren. O, ja: opa, oma, papa en mama kunnen meedoen!

Gratis

'De Maasman' is geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar en de toegang is gratis. De voorstelling wordt gespeeld door theatergroep `Natuuravontuur'. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met IVN Consulentschap Limburg, telefoon (0475) 38 64 60. Tips voor GFT-afval
Voorkom overlast in de zomer
GFT-containers kunnen in de zomermaanden voor enige hinder zorgen. De containers zijn echter geen risico voor de gezondheid. Bij warm weer kan stankoverlast optreden en kunnen maden ontstaan. Ook fruitvliegjes kunnen op het GFT-afval afkomen. Maden en fruitvliegjes brengen geen ziektes over en zijn ongevaarlijk. De volgende tips kunnen helpen om (stank-)overlast door de GFT-container te verminderen en de hygiëne te bevorderen.

Wekelijks inzamelen

In de zomermaanden wordt wekelijks GFT ingezameld. U kunt tot ongeveer half september elke week, op de gebruikelijke inzameldag, de groene container ter lediging aanbieden. In de weken dat er restafval wordt opgehaald kunt u naast uw grijze container ook de groene container aanbieden. De containers worden niet gelijktijdig leeggemaakt. Er rijdt een aparte GFT-wagen rond die de groene containers leegmaakt.

Vastzitten van afval

Als het afval in uw container te vast zit kan de vuilophaler de container niet leegmaken. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanbieden van afval. Zorg er dus voor dat u het afval niet te veel aanstampt. Daardoor kunnen resten achterblijven die stank veroorzaken. Om aankoeken van afval in de GFT-container te voorkomen kunt u een vel krantenpapier of een papieren composteerbare bodem in de container leggen. Uiteraard hoort oud papier niet in de GFT-container.

Tuinafval

Grover tuinafval onder in de container voorkomt aankoeken. Gras heeft de neiging in de container vast te plakken. Laat dit eerst wat drogen voordat u het in de groenbak doet. Dit geldt overigens voor al het GFT-afval: doe het niet te vochtig in de container.

Stankoverlast

Als u de GFT-container in de zon heeft staan, gaat het afval in de bak broeien. Dat veroorzaakt stankoverlast. Zorg er dan ook voor dat de container in de schaduw staat. Vlees- en visresten kunnen het beste eerst in een oude krant verpakt worden. Bij warm weer is het raadzaam vlees- en visresten in de container te doen die het eerst wordt leeggemaakt. Zorg er tenslotte voor dat de container leeg is als u lang afwezig bent, bijvoorbeeld tijdens de vakantie.

Schoonmaken

Maak uw container af en toe schoon met de tuinslang en de bezem. Dit gaat het beste als u de container op zijn kant legt. Gebruik bij het schoonmaken géén chloorhoudende reinigingsmiddelen, maar bijvoorbeeld groene zeep of azijn.

Regels voor het aanbieden

als u wilt dat uw container wordt leeggemaakt, plaats hem dan op de inzameldag vóór 7.30 uur aan de weg. De container dient met gesloten deksel en de handgreep naar de straatzijde te staan. Containers waarvan de deksel niet is gesloten worden door de inzamelaar niet leeggemaakt.

Klachten

Heeft u klachten over de inzameling, uw container is bijvoorbeeld niet leeggemaakt, neem dan rechtstreeks contact op met de huisvuilinzamelaar Sita. Het telefoonnummer is: (077) 396 94 90

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Bergen 11-07-2002 '
Lees ook