Gemeente Breukelen


Internet via breedband: wanneer en hoe

Politiek Breukelen buigt zich binnenkort over de wenselijkheid om als gemeente te investeren in een snelle en betaalbare internetaansluiting voor inwoners van Breukelen.

Het college van burgemeester en wethouders behandelde in juni een notitie die ingaat op de alternatieven en de consequenties zijn. Het college legt de notitie voor aan de commissie
ABZF met het verzoek om op grond van reële opties, voorzien van een financieel plaatje, een voorkeur aan te geven. Het is aan de raad om hierover aansluitend een beslissing te nemen.

GLASBAKKEN VERHUIZEN

Op de Stinzenlaan-Zuid stond bij de Sporthal een glasbak. Deze glasbak staat inmiddels vlakbij de ingang van de nieuwe sporthal (Stinzenhal) aan de Broekdijk-Oost.

De glasbak in de J.E. Bouterstraat verhuist naar de hoek van Poeldijk en de Engel de Ruijterstraat.

TOEZICHT EN FIETSKLUIZEN MOETEN NS-STATION BREUKELEN VEILIGER MAKEN

Met de inzet van stadswachten en extra fietskluizen wil de gemeente een halt toeroepen aan het groeiend aantal fietsdiefstallen in de omgeving van het NS-station van Breukelen.
De maatregelen moeten deze zomer ingaan en lopen door tot het moment dat de nog te bouwen beveiligde fietsenstalling in gebruik kan worden genomen. Dat is voorzien in 2005.

Het aantal fietsdiefstallen in de omgeving van het NS-station nam sinds vorig jaar steeds maar toe. Gebleken is dat dit ondermeer komt door een onvoldoende aantal fietskluizen en het ontbreken van een beveiligde fietsstalling en toezicht.

Burgemeester Dales (portefeuillehouder openbare orde en veiligheid) heeft de volgende voorstellen bekend gemaakt:

Ten eerste heeft NS-fiets toegezegd dat nog deze zomer 75 extra fietskluizen worden geplaatst. Ten tweede willen B&W een beveiligde fietsenstalling bij het nieuwe station. Omdat die pas over drie jaar klaar is, zouden tot die tijd stadswachten toezicht moeten uitoefenen op het stationsgebied. Deze stadswachten worden ingezet via de stichting Stadstoezicht. Stichting Stadstoezicht regelt ook de opleiding, uniformen en portofoons. Deze stadswachten werken nauw samen met de politie.

De politie stelt daar tijd voor beschikbaar en levert faciliteiten in de vorm van directe bereikbaarheid in noodgevallen en tot van haar politieportofoon-frequentie.

B&W stellen de raad voor hiermee in te stemmen en hiervoor geld beschikbaar te stellen.

Het is de bedoeling dat de stadswachten met ingang van het nieuwe schooljaar (begin september) aan de slag gaan. In december zal de eerste evaluatie plaatsvinden.

Dit is tevens één van de activiteiten uit het preventieplan dat de gemeente en de politie recentelijk hebben afgesproken. De gemeente Breukelen heeft hier extra geld voor vrijgemaakt.

De raad behandelt dit agendapunt in de raadsvergadering van 16 juli a.s.

VOORZIENINGEN VOOR DE MINIMA: BIJZONDERE BIJSTAND

WEDSTRIJD DAAGT U UIT OM UW LEEFOMGEVING TE VERBETEREN

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Breukelen 01-07-2002 '
Lees ook