Gemeente Breukelen


AANBIEDSTATION 11 JUNI GESLOTEN
In verband met een organisatieactiviteit zijn het aanbiedstation aan de Kanaaldijk oost in Breukelen en de werf aan de Sportweg in Kockengen op dinsdag 11 juni gesloten.

GEMEENTEHUIS 11 JUNI ´S MIDDAGS GESLOTEN

In verband met een organisatieactiviteit is het gemeentehuis dinsdagmiddag 11 juni gesloten.

VOORZIENINGEN VOOR DE MINIMA: BIJZONDERE BIJSTAND

Er kunnen soms extra uitgaven opdoemen die u eigenlijk zelf niet kunt betalen, vooral niet als u een minimum-inkomen heeft. Dan kan er misschien een beroep op de Bijzondere bijstand gedaan worden. Bijzondere bijstand is mogelijk voor díe kosten, die niet tot de normale, dagelijkse kosten behoren. Dus voor kosten van eten, kleding, huur, enzovoort is geen bijzondere bijstand mogelijk. Kosten van bijvoorbeeld een bril, prothesen, tandartskosten, eigen bijdrage van huishoudelijke hulp en dergelijke komen wel in aanmerking.

Iedereen kan een vergoeding vanuit de Bijzondere bijstand aanvragen. Het doet er niet toe of u werkt, een uitkering of een pensioen heeft. Wat er wel toe doet is de hoogte van uw inkomen (en van uw vermogen). Als uw inkomsten ongeveer gelijk zijn aan het sociaal minimum en u niet meer vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) heeft dan 4.820,- (alleenstaande) of 9.640,- (gezinnen), is de kans groot dat u voor bijzondere kosten Bijzondere bijstand kunt krijgen. Bij hogere inkomsten kunt u nog wel in aanmerking komen voor bijzondere bijstand, maar dan moet eerst een deel (20%) van de hogere inkomsten gebruikt worden voor de kosten. De vergoeding zal dus lager zijn.

Het sociaal minimum voor een gezin is netto 1.099,81 per maand en voor een alleenstaande 769,87.

Meer informatie over de hoogte van de inkomsten, het soort kosten waarvoor vergoeding mogelijk is, de voorwaarden en de manier waarop u een aanvraag kunt doen, kunt u krijgen bij de afdeling SDB, telefoonnummer (0346) 26 09 16 of 26 09 77. Daar kunt u ook een folder opvragen. Informeert u dan ook eens naar de Bijdrageregeling voor de Minima!

LANDELIJK ONDERZOEK NAAR UW WOONWENSEN

Er komt een landelijk onderzoek naar de manier waarop mensen wonen, hoe zij hun woning en woonomgeving beleven en waarderen en wat hun woonwensen zijn. Ook werk, vrije tijdsbesteding en de behoefte aan zorg en hulp bij het wonen komen in dit onderzoek aan de orde.

Via een willekeurige selectie uit het bevolkingsregister benadert het ministerie van VROM in totaal ruim 100.000 mensen. Ook u kunt de vraag krijgen om mee te werken aan een interview. Het ministerie, de gemeenten en woningcorporaties willen zicht krijgen op de situatie en verwachting zodat zij zich in kunnen zetten voor een aantrekkelijke woningaanbod, voor een prettige leefomgeving en goede voorzieningen.

Het onderzoek bestaat uit interviews onder inwoners van alle gemeenten in Nederland. Dus ook enkele inwoners van Breukelen krijgen in de loop van dit jaar een brief met informatie en het verzoek om mee te werken aan een interview.
Wij hopen dat u daarvoor tijd wilt vrijmaken.

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Breukelen 07-06-2002 '
Lees ook