Gemeente Breukelen


DELEGATIEBESLUIT
Publicatiedatum: 11 juli 2002

Naam-Betreft-Locatie

Woningbouwvereniging Kockengen - nieuwbouw 17 seniorenwoningen en peuterspeelzaal - tussen de Dreef en de Schoolweg-Kockengen.

De raad heeft besloten om voor het hierboven genoemde plan zijn bevoegdheid te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.

Provinciale natuurgebiedsplannen liggen ter inzage

Belangstellenden kunnen vanaf nu tot 19 augustus de definitieve plannen inzien die de provincie Utrecht heeft met de natuurgebieden de Venen en het Vecht- en Plassengebied.

Beide rapporten liggen ter inzage bij de receptie van de sector Grondgebied, Dannestraat 3 in Breukelen.
Direct omwonenden zijn schriftelijk uitgenodigd. Ook de toekomstige bewoners zijn benaderd om te komen.

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Breukelen 12-07-2002 '
Lees ook