Gemeente BreukelenGEMEENTE WIL CENTRUMPLAN TOCH UITVOEREN, DAN MAAR ZONDER ALDI

Het centrum van de kern Breukelen moet weer aantrekkelijk worden voor de inwoners van de gemeente. Goede winkel- en woonvoorzieningen zijn noodzakelijk om het dorp levend te houden. Het Centrumplan voorziet in de nieuwbouw van twee supermarkten aan de Hazeslinger in Breukelen, de aanleg van een ondergrondse parkeergarage en het versterken van de woonfunctie door de bouw van een aantal koop- en huurwoningen boven de winkels en in het nieuwe woningcomplex De Kloosterhof.

Nu Aldi zich heeft teruggetrokken uit het Centrumplan zet het college van burgemeester en wethouders alles op alles om alsnog de kwaliteitsslag te maken die de Hazeslinger zo dringend nodig heeft.

Dat was in het kort de boodschap van burgemeester Dales en wethouder Streng tijdens de persconferentie van 11 juli. Daarbij kunnen ze rekenen op de steun van Ahold Vastgoed en coöperatief woningbeheer De Vecht als eigenaar van de Kloosterhof.

Het college zal de vakantieperiode benutten om alle denkbare scenarios in beeld te brengen om vervolgens de raad te vragen daaruit een keuze te maken. Dat denk- en rekenwerk vindt plaats in nauw overleg met alle belanghebbenden zoals de winkeliersvereniging, de woningbouwvereniging, de fractievoorzitters uit de raad en Ahold als enig overgebleven contractpartner. Of Peter Braun - de projectontwikkelaar van de nieuwe Aldi-winkel en Kloosterhof en mede-ontwikkelaar van de parkeergarage nog meedoet, is onzeker.

Voor de uitvoering van het Centrumplan is een
samenwerkingsovereenkomst nodig waarin afspraken vastliggen over de verschillende projecten:


- de door Aldi afgewezen bouw van een nieuwe winkel op de Aldi-locatie met daarboven koopwoningen


- de bouw van een nieuw woningencomplex op de plek van de huidige Kloosterhof.

- de bouw van een nieuwe AH-winkel in combinatie met woningen.

- de aanleg van en ondergrondse parkeergarage.
Dat Peter Braun de overeenkomst niet tekent, kan grote gevolgen hebben voor het Centrumplan in zijn huidige vorm. De gemeente stelt de belangen van bewoners en winkeliers centraal bij het streven om een goed alternatief te vinden en het tijdverlies zo veel mogelijk te beperken.

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Breukelen 12-07-2002 '
Lees ook