Gemeente Breukelen


PROEFALARM OP 5 JUNI
Woensdag 5 juni 2002 gaan om 12.00 uur in heel Nederland de sirenes loeien. Dit oefenalarm vindt jaarlijks plaats om te testen of de installaties goed werken. Als er echt een ramp gebeurt, moet immers iedereen gewaarschuwd worden.

Op 5 juni is er dus niets aan de hand als om 12.00 uur de sirene gaat. Op alle andere momenten geldt:

Hoort u het alarm, ga dan zo snel mogelijk ergens naar binnen.

Sluit deuren en ramen.

Zet de radio aan en stem af op radio M (100.1 FM of op de kabel 107.5 FM).
Op 25 mei is de feestelijke heropening van zwembad De Meent. Wat er allemaal te beleven valt, kunt u vinden in de actueelrubriek 'evenementen'. Als nu ook het weer nog meezit, kan de zaterdag niet meer stuk.
VACCINATIECAMPAGNE TEGEN MENINGOKOKKOSE GROEP C

In juni start de landelijke vaccinatiecampagne om kinderen vanaf 14 maanden tot en met 18 jaar te beschermen tegen de meningokokkenziekte, die veroorzaakt wordt door serogroep C.

Het gaat om een bacterie die ieder mens bij zich draagt maar die in een enkel geval kan leiden tot hersenvliesontsteking en/of bloedvergiftiging. Vooral bij kinderen kan de aandoening ernstige vormen aannemen.

Op woensdag 19 juni 2002 worden de Breukelse kinderen in de leeftijdsgroep 14 maanden t/m 5 jaar en 15 t/m 18 jaar gevaccineerd. Alle kinderen ontvangen een oproep om zich te melden bij de sportzaal de Stinzenhal aan de Stinzenlaan-noord in de wijk Broeckland.

Vanaf 2 september worden de overige kinderen opgeroepen en volgen er inhaaldagen voor kinderen die in eerste instantie verhinderd waren.

Voor meer informatie kunt u op werkdagen tussen 9 uur s morgens en 9 uur s avonds bellen: (0800) 300 81 51 (gratis nummer) of kijken op de website www.vaccinatie.minvws.nl

BREUKELEN KIJKT BUITEN DE LANDSGRENZEN

Het bestuur van de gemeente Breukelen oriënteert zich op internationale samenwerking. Besloten is om hierover een discussie te voeren met de gemeenteraad. Vragen die aan de orde zullen komen zijn onder meer: heeft de gemeente hierin een rol? Is de gemeente ondersteunend of loopt de gemeente voorop? Hoeveel tijd en geld wil de gemeente hiervoor vrijmaken? Hoe meet je de resultaten? Wat is de rol van het particulier initiatief? I

Het gemeentebestuur wil graag de discussie voorbereiden samen met de organisaties die het aangaat. Hun inbreng is van wezenlijk belang vanwege hun kennis en ervaring maar ook eventuele knelpunten zijn van belang om te weten.

Ter voorbereiding op deze discussie is een overzicht nodig van organisaties, instellingen en particulieren die zich binnen onze gemeente bezighouden met internationale samenwerking. De organisaties die in Breukelen actief zijn op dit vlak, zijn bekend. Het is echter moeilijk om zicht te krijgen op de vele particuliere initiatieven waarbinnen vrijwilligers zich inzetten voor de goede zaak.

Oproep

Burgemeester Frank Dales (portefeuillehouder internationale samenwerking) roept daarom mensen op die betrokken zijn bij internationale samenwerking, los van de bekende organisaties als Unicef, St. Stefanus, Goed Werk Groep Kockengen. Amnesty International, stichting Noord-Zuid (waaronder de Wereld Winkel Breukelen) om zich te melden bij de gemeente. Wij willen graag hun ervaringen en kennis benutten en hen betrekken bij de voorbereidende discussie.

Denkt u dat dit over u gaat of over iemand in uw directe omgeving? Neem contact op met Jurgen Prins, hoofd van de stafafdeling Bestuur- en Managementondersteuning, telefoon (0346) 26 09 37.


ERE WIE ERE TOEKOMT?
Dit jaar ontvingen maar liefst elf Breukelaars een Koninklijke Onderscheiding. U heeft dat allemaal kunnen volgen: in de Gereformeerde Kerk waar ik negen onderscheidingen mocht opspelden, via de VAR of op onze site. Inwoners van onze gemeente die zich belangeloos vaak jarenlang - inzetten voor het welzijn van hun medemens verdienen waardering. Zij zorgen voor het sociale gezicht van onze maatschappij. bloemetje

Dit jaar werden elf mensen in het zonnetje gezet maar ik ben ervan overtuigd dat Breukelen meer mensen herbergt die in aanmerking komen voor een onderscheiding. Bescheiden mensen die het vanzelfsprekend vinden dat ze altijd voor anderen klaar staan en doen waar een ander geen tijd of zin in heeft of tijd voor vrijmaakt. Kent u iemand in uw omgeving waarvan u denkt "Ja, die en die verdient een lintje", laat het ons dan weten.

Voor 1 juli voordragen

U kunt iemand voor een onderscheiding voordragen via de gemeente. Wat telt is de persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten van die persoon. Meer dan vroeger ligt de nadruk op bijzondere verdiensten en prestaties in het teken van de samenleving.

Het is belangrijk dat u een kandidaat tijdig meldt omdat er veel moet worden uitgezocht en nagegaan voordat een onderscheiding kan worden verleend.

Neem daarom vóór 1 juli 2002 contact op met Lia Hack. Zij is op dinsdag en woensdag bereikbaar via (0346) 26 09 53 of lia.hack@breukelen.nl.

Ik verwacht veel reacties!

Frank Dales
Burgemeester gemeente Breukelen

VOORZIENINGEN VOOR DE MINIMA: MAALTIJDVOORZIENING Kost het u moeite om nog zelf te koken?
Valt het zwaar, die dagelijkse boodschappen? Het vele werk dat u eraan heeft?

Spelen uw leeftijd of een handicap een rol, dan kunt u gebruik maken van de maaltijdvoorziening van de Stichting Welzijn Ouderen Breukelen (SWOB). Deze brengt u dagelijks een maaltijd aan huis.

Zon maaltijd is niet gratis en is duurder dan wanneer u zelf een maaltijd maakt. Voor de meerkosten kunt u, als u 65 jaar of ouder of gehandicapt bent, subsidie aanvragen bij de gemeente.

De hoogte van uw inkomsten (salaris, pensioen of uitkering: dat maakt niet uit) en uw vermogen (spaargeld) bepalen of u recht heeft op een tegemoetkoming in de kosten. Uw inkomsten mogen niet meer zijn dan 110% van het sociaal minimum. Het sociaal minimum voor een gezin is netto 1.099,81 per maand en voor een alleenstaande 769,87; 110% is dus
1.209,79 respectievelijk 846,86.


Als u bovendien niet meer vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) heeft dan 4.820,- (alleenstaande) of 9.640,- (gezinnen), dan is de kans groot dat u voor een vergoeding in aanmerking komt.

Meer informatie over de maaltijdvoorziening kunt u krijgen bij de SWOB, gevestigd in t Heycopcentrum, telefoonnummer (0346) 26 18 33. Daar kunt u de maaltijdvoorziening ook aanvragen.

Voor meer informatie over een bijdrage in de kosten van de maaltijdvoorziening kunt u contact opnemen met de afdeling SDB, telefoonnummer (0346) 26 09 16 of 26 09 77. Advies: Informeer dan ook naar de overige mogelijkheden voor vergoeding van andere kosten die u maakt!

WEDSTRIJD DAAGT U UIT OM UW LEEFOMGEVING TE VERBETEREN

Breukelaars die de komende anderhalf jaar samen met wijk- of buurtgenoten de eigen woonkern willen verbeteren, kunnen in de prijzen vallen. De wedstrijd Kern met pit heeft een prijzenpot van in totaal 200.000,-. Maar het leuke is: het is een leefbaarheidswedstrijd zonder verliezers want iedere groep die haar project vóór 31 augustus 2003 tot een goed einde brengt, ontvangt 1.000,-. Daarnaast worden de tien meest bijzondere projecten onderscheiden met een trofee en een extra geldprijs van 1.500,-. De inschrijving staat vanaf 1 mei 2002 open en er kunnen 200 projecten deelnemen.

Om voor deelname in aanmerking te komen, moet het project plaatsvinden in de directe woonomgeving en door en voor de bewoners zelf worden uitgevoerd. U kunt denken aan het inrichten van een speelterrein, het opknappen van een dorpshuis, het uitzetten van een natuurpad, het opzetten van een wijkkrant en nog veel meer.

Organisator van de wijdstrijd is de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, een ideële organisatie die een bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving.

Meer weten over de wedstrijd zoals de looptijd en wijze van aanmelding? Bel of schrijf de KNHM, postbus 33, 6800 LE Arnhem, telefoon (026) 44 55 146, e-mail: kmp@knmh.nl of kijk op www.knhm.nl.
Woensdag 1 mei maakten de toekomstige buren kennis met de plannen van
BEGELEIDING INBURGERING VAN VLUCHTELINGEN

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Breukelen 22-05-2002 '
Lees ook