Gemeente Breukelen


Inspraak- en informatieavonden voor inwoners van Breukelen

Gemeentelijk beleid komt tot stand in nauw overleg met de direct betrokkenen. Hiervoor vinden onder andere inspraakavonden plaats. Ook de uitvoering van besluiten vraagt uitleg tijdens onder meer informatieavonden. Deze bijeenkomsten zijn openbaar.

Inspraakavonden die verband houden met het al dan niet verlenen van een bouwvergunning, vermelden wij bij de betreffende aanvraag in de rubriek 'bouwvergunningen'.

Nieuwbouw op het terrein van de voormalige sporthal in Broeckland

Op maandagavond 24 juni vindt er een informatieavond plaats over de nieuwbouw die Bouwfonds Wonen realiseert op het terrein van de oude, inmiddels afgebroken sporthal in Broeckland. Naast een uitleg van de plannen, krijgen buurtbewoners de gelegenheid om mee te denken over de inrichting van de parkeergelegenheid rondom de nieuw te bouwen huizen en de aanplant van groen. Direct omwonenden krijgen binnenkort een schriftelijke uitnodiging. De bijeenkomst is openbaar, begint om 20.00 uur en is in de zaal op de bovenverdieping van het Koetshuis van Boom en Bosch, Markt 13 in Breukelen.

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Breukelen 24-05-2002 '
Lees ook