Gemeente BreukelenFINANCIëLE VOORZIENINGEN VOOR MINIMA - MAALTIJDVOORZIENING

Met een inkomen op minimumniveau is het moeilijk om elke maand rond te komen. Bezuinigen op uitgaven is noodzakelijk om het huishoudboekje sluitend te maken. Het abonnement op de krant wordt opgezegd; de sportclub, een leuke cursus of de bibliotheek kunnen niet meer. Dat is jammer, want dat kan ten koste gaan van uw sociale contacten: u ziet minder mensen, allerlei ontwikkelingen gaan aan u voorbij en u loopt de kans minder betrokken te zijn bij uw omgeving.

En wat te doen als er opeens een (nieuwe) bril nodig is, of wanneer uw kind een beugel moet? Dat zijn vaak flinke onkosten en de ziektekostenverzekeraar vergoed niet alles. Ook de gemeentelijke belastingen zijn, elk jaar opnieuw, flinke kostenposten.

Ondanks alle pogingen om rond te komen kan het soms toch mis gaan en maakt u schulden. En wat dan?

De gemeente heeft regelingen die u kunnen helpen: de bijdrageregeling minima, bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en schuldhulpverlening.

In dit artikel gaan we in op een specifiek onderdeel van de bijdrageregeling minima, namelijk de subsidie maaltijdvoorziening.

MAALTIJDVOORZIENING

Soms bent u niet meer in staat om zelf uw warme maaltijd te maken. Uw leeftijd of een handicap maken dit onmogelijk. U kunt dan deelnemen aan de maaltijdvoorziening Breukelen.

Zon maaltijd is niet gratis en duurder dan wanneer u zelf een maaltijd maakt. Voor de meerkosten kunt u, als u 65 jaar of ouder of gehandicapt bent, subsidie aanvragen bij de gemeente.

Wanneer kunt u subsidie krijgen?

Of u voor deze vergoeding in aanmerking komt, hangt of van de hoogte van uw inkomsten (en van uw vermogen); niet van belang is wat voor soort inkomsten u heeft (salaris, pensioen, uitkering). Als uw inkomsten niet hoger zijn dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm en u niet meer vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) heeft dan 4820,- (alleenstaande) of 9640,- (gezinnen) heeft, is de kans groot dat u voor een vergoeding in aanmerking komt.

De meest voorkomende bijstandsnormen (exclusief vakantietoeslag) per 1 juli 2002 zijn:

Belanghebbende 23-65 jaar

Bijstands-

norm

Norm 110%

Belanghebbenden

65 jaar en ouder

Bijstands-norm

Norm 110%

Alleenstaande

741,72

815,89

Alleenstaande

784,91

863,40

Alleenst. ouder

952,91

1048,20)

Gehuwd,beide 65+

1106,13

1216,74

Gezin

1059,59

1165,55

Gehuwd, één < 65

1117,82

1229,60


* Onder gehuwden wordt ook verstaan: samenwonende partners en partnergeregistreerden

Wat houdt de maaltijdvoorziening in?

U kunt kiezen uit twee mogelijkheden: een warme maaltijd voor direct gebruik met dagelijks keuze uit twee hoofdgerechten of een vriesverse maaltijd met keuze uit een groot assortiment. U kiest zelf of u één of meer keren per week een maaltijd wil hebben.

Aanmelding voor de maaltijdvoorziening

Voor de maaltijdvoorziening kunt u zich aanmelden bij ´t Heycopcentrum. Ook de huisarts, thuiszorg, het maatschappelijk werk, partner of kinderen kunnen u aanmelden.

Voor warme maaltijden in Kockengen kunt u terecht bij woonzorgcentrum "Overdorp".

Meer informatie over de maaltijdvoorziening:

Breukelen:

Stichting Welzijn Ouderen Breukelen, t Heycopcentrum, telefoon (0346) 26 18 33.

Kockengen:

Overdorp, Dreef 1, telefoon (0346) 24 12 52

Meer informatie over de Bijdrageregeling Minima, bijzondere bijstand en schuldhulpverlening
:

Gemeente Breukelen, afdeling Sociale Dienstverlening en Burgerzaken

Markt 13 (Koetshuis). Openingstijden: maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 12.30 uur.

Telefoon: (0346) 26 09 16 / 26 09 77.

Meer informatie over kwijtschelding gemeentelijke belastingen:

Gemeente Breukelen, afdeling Financiën, Markt 13 (receptie hoofdgebouw). Openingstijden: maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 12.30 uur. Telefoon: (0346) 26 09 48Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Breukelen 30-07-2002 '
Lees ook