Gemeente Brunssum

Laatste wijziging 9 juli 2002 Wijkpost Noord krijgt een 8 Ondergrondse afvalcontainers in Brunssum Opknapbeurt rolschaatsbaan Kerkeveld Windturbines in Brunssum Nieuwe riolering Kerkeveld Maximaal tien gratis bezoeken aan het Fiets- en voetgangersbrug vanaf derde week juli open Inleveren asbest Straatbeeld in Langeberg Papier ophalen in juli Wijkatlas 2002 op internet
Stedelijke vernieuwing in Brunssum RECONSTRUCTIE BODEMPLEINROUTE: Koopzondagen 2002 Bodemplein vanaf 13 mei afgesloten LOO Brunssumse evenementenzender Omleiding bussen werkzaamheden Bodemplein
Een 7,3 voor wonen in Brunssum Werken aan het Bodemplein Weekmarkt Asfaltering Prins Hendriklaan
Evenementenkalender 2002 Deel Bodemplein vanaf 15 juni weer open SOCIALE ZAKEN: VEILIGHEID:
Brunssum krijgt eervolle vermelding Werksleutel 2002 Spreekuur maatschappelijk werk en politie in Egge
Gemeente vergoedt eigen kosten gebitsprothese Spreekuren wijkpost in Eerste afspreekpunt ReisNet officieel geopend
Gemeente geeft PC's aan klanten Sociale Zaken BRUNSSUM ZOEKT NIEUWE BURGEMEESTER:
Info ReisNet Parkstad Limburg Brunssum zoekt een nieuwe burgemeester...
Profielschets nieuwe burgemeester
UW GEMEENTE: VERKEER/VERVOER:
Gebouwen gemeente Brunssum legionellavrij Verkeersmaatregelen Wielerronde Brunssum
Raadsvergadering van 2 juli Geen vrachtverkeer in Kerkeveld Laat uw stem horen via het referendum Verkeersspreekuur Telefonische spreekuren bouwvergunningen
Bereikbaarheid afdeling RO/BWT DUALISME IN DE GEMEENTEPOLITIEK: Spreekuren wethouders Dualisme in de gemeentepolitiek Heeft m'n buurman bouwplannen? Inspreekuur voor burgers
---

Wijkpost Noord krijgt een 8

De wijkpost in Brunssum-Noord krijgt van de bezoekers een 8. Dat blijkt uit een enqute onder de bewoners van Brunssum-Noord. Veel bewoners vinden de wijkpost "een goed initiatief" die bijdraagt aan een veilig klimaat in hun wijk. Uit de enqute blijkt ook dat er behoefte is aan een uitbreiding van diensten en openingstijden van de wijkpost.

De wijkpost in Brunssum-Noord ging eind oktober 2000 open. Bewoners van Brunssum-Noord kunnen hier terecht met vragen en klachten over alles wat te maken heeft met veiligheid, wonen en huren, uitkering en inkomen. Tevens kunnen ze hier de wijkplannen inzien. In de wijkpost houden medewerkers van politie, het maatschappelijk werk, wijkwerk, jongerenwerk, woonservice Het Adres, en de Werkgroep Uitkeringsgerechtigden Brunssum spreekuur.
Gedurende 2001 is de wijkpost in totaal ruim 3.800 keer bezocht. In november van dat jaar werden onder alle inwoners van Brunssum-Noord 3.859 enquteformulieren verspreid. Daarvan kwamen 255 formulieren retour. 55 respondenten waren regelmatige bezoekers, 18 mensen maakten af en toe gebruik van de diensten van de wijkpost en 182 hadden dat nog nooit gedaan.

Veiligheid
Regelmatige gebruikers van de wijkpost zijn over het algemeen zeer lovend, zo blijkt uit de enqute. De wijkpost is een "goede zaak" die bewoners van Brunssum-Noord een veilig gevoel geeft. Mensen die de wijkpost nooit eerder hebben bezocht, zijn ook enthousiast om dezelfde reden: alleen al de aanwezigheid van de wijkpost heeft een preventieve werking en geeft een veilig gevoel.

In de enqute werd gevraagd om een viertal zaken een rapportcijfer te geven: bereikbaarheid, openingstijden, uitstraling, en kwaliteit van dienstverlening. Regelmatige bezoekers geven gemiddeld ruim een 8 (de 'laagdrempeligheid' krijgt zelfs een 8,5), de incidentele bezoekers geven een rapportcijfer dat schommelt tussen gemiddeld een 6,5 en 7,5.

Vriendelijk
De respondenten, zo blijkt uit de enquteresultaten, hebben waardering voor de ligging van de wijkpost, voor het aantal parkeerplaatsen, en voor de sfeer in de wijkpost die "ongedwongen" is. De mensen zijn er vriendelijk, zo is de ervaring. Medewerkers zijn vaak makkelijker aanspreekbaar dan elders (bijvoorbeeld politiebureau of gemeentehuis) en er wordt goed geluisterd door mensen die vaak direct actie durven te ondernemen.

Maar er zijn ook minder positieve geluiden. Sommige respondenten vinden dat in de wijkpost vaak te veel mensen aanwezig zijn, waardoor de privacy in het geding komt. De terugkoppeling over aangekaarte problemen is niet altijd goed. En sommige mensen geven in de enqute aan dat de medewerkers van de wijkpost vaker de straat op moeten en zich, buiten de afspraken op de wijkpost, nadrukkelijker in de straten van Brunssum-Noord moeten laten zien.

Verbeteringen
In de enqute wordt ook een aantal suggesties voor verbetering genoemd. Ruimere openingstijden is er n van, en dan bij voorkeur openingstijden die samenvallen met die van winkels (dus ook in de avonduren en eventueel op zondag). Veel mensen zouden ook graag gemeentelijke diensten vertegenwoordigd willen zien in de wijkpost, zoals Sociale Zaken, Bouw- en Woningtoezicht, en Groenbeheer. En sommigen missen typische 'postkantoor'-diensten, zoals een pinautomaat.
De initiatiefnemers van de wijkpost zullen de komende tijd gaan bekijken welke verbeteringen in de toekomst doorgevoerd kunnen worden.

Spreekuren
De wijkpost in Brunssum-Noord is een initiatief van de gemeente Brunssum, de Basiseenheid politie Brunssum/Onderbanken, het Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk, de Werkgroep Uitkeringsgerechtigden Brunssum (WUB) en Woonservice Het Adres.

De wijkpost is van maandag tot en met vrijdag dagelijks geopend, van 09.30 uur tot 17.00 uur, met uitzondering van de vrijdagmiddag. Op vaste tijden houden de instanties er hun spreekuur.


- Maatschappelijk werk, elke donderdag van 10.00 tot 12.00 uur
- Wijkwerk, elke maandag van 13.30 tot 16.00 uur, elke dinsdag van 09.30 tot 12.30 uur en elke vrijdag van 09.30 tot 12.30 uur
- Jongerenwerk, elke dinsdag van 15.00 tot 17.00 uur, en vrijdag van 17.00 tot 19.30 uur (de even weken)

- Politie, elke dinsdag van 10.00 tot 12.30 uur, en elke donderdag van 16.00 tot 19.30 uur

- Het Adres/huismeester, elke woensdag van 14.00 tot 16.00 uur
- Werkgroep Uitkeringsgerechtigden Brunssum (WUB), elke maandag van 10.00 tot 12.30 uur

De wijkpost in Brunssum-Noord is gelegen aan de Kennedylaan 82a en bereikbaar via telefoon (045) 564 27 44.

---

Geen vrachtverkeer in Kerkeveld

Het college van B&W wil vrachtverkeer en sluipverkeer weren uit een gedeelte van de wijk Kerkeveld. Om dat te bereiken, zal de Johan Frisostraat een eenrichtingsweg worden en komt er een verbod op vrachtverkeer in een deel van Kerkeveld. De plannen van het college liggen vanaf 10 juli ter inzage. Op maandag 5 augustus organiseert de gemeente een voorlichtingsavond.

In de wijk Kerkeveld is sprake van verkeersoverlast omdat de Johan Frisostraat als sluiproute wordt gebruikt om de parkeerplaats op het Doorvaartplein te bereiken. Dat heeft tot gevolg dat zich in de woonstraten van Kerkeveld oneigenlijk verkeer bevindt. Om dat tegen te gaan, wil de gemeente in de Johan Frisostraat, tussen de Pastoor Savelbergstraat en de Prins Bernhardstraat, eenrichtingsverkeer instellen. De toegestane rijrichting loopt van west naar oost (of van de Pastoor Savelbergstraat naar de Prins Bernhardstraat). Deze maatregel geldt overigens niet voor fietsers.
Verder wil de gemeente een deel van de wijk Kerkeveld voor vrachtverkeer afsluiten. Het gaat om de Doorvaartstraat, de Prins Bernhardstraat, de Prinses Beatrixstraat, de Prinses Irenestraat, de Prinses Margrietstraat en de Johan Frisostraat. Het verbod geldt voor vrachtauto's en vrachtwagencombinaties die zwaarder zijn dan vijf ton.

In de wijk Kerkeveld blijven bestaande 30 kilometer-zones en parkeerverboden verder gehandhaafd.

Informatie
De bovenstaande plannen liggen in de periode van 10 juli tot en met 7 augustus 2002 ter inzage in kamer 617 van het Bestuurscentrum. De verkeerstechnische aspecten van deze plannen maken deel uit van het voorgenomen rioolrenovatieproject, dat momenteel ook ter inzage ligt in het Bestuurscentrum en waarover op maandag 5 augustus vanaf 19.00 uur een informatie-avond plaatsvindt in het Bestuurscentrum.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Brunssum, telefoon 527 86 23 of 527 85 80.

---

Verkeersmaatregelen Wielerronde Brunssum

Op zondag 14 juli vindt de 27e wielerronde van Brunssum plaats. Als gevolg hiervan is een deel van de binnenstad afgesloten voor al het verkeer.

De wielerronde wordt gereden over een parkoers door het centrum van Brunssum. De start is op de Rumpenerstraat. Vervolgens loopt het parkoers via het Lindeplein, Lindestraat, Kruisbergstraat, Schubertstraat, Koolhofstraat weer naar de Rumpenerstraat waar de wielrenners finishen.

Deze straten, en alle straten die binnen deze parkoersen vallen, zijn van 11.00 uur tot omstreeks 18.00 uur voor alle verkeer afgesloten. Tevens worden de bewoners van de straten waar de renners passeren gevraagd om tijdens deze uren geen voertuigen in de straten te parkeren. Heeft u tijdens de wedstrijden uw auto nodig, verplaats deze dan tijdig (dus vr 11.00 uur) buiten het parkoers-gebied.

Programma
De Wielerronde Brunssum vindt dit jaar voor de 27e keer plaats. Er wordt gestreden in verschillende categorien:
De Jeugd categorie 5 (12 jaar) start om 12.00 uur De Jeugd categorie 5 (13 jaar) start om 12.30 uur De Jeugd categorie 7 (14 jaar) start om 13.15 uur Nieuwelingen (15-17 jaar) starten om 14.15 uur
Elite- en Neo-amateurs starten om 15.15 uur.

De toegang tot alle wedstrijden is gratis.
Fiets- en voetgangersbrug vanaf derde week juli open

De nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de N276 gaat in de derde week van juli open. Fietsers en voetgangers kunnen vanaf dat moment op een veilige manier het knooppunt N276/Emmaweg/Karel Doormanstraat gewerkt aan de opritten naar de brug. Hiermee zijn een aantal weken Raadsvergadering van 2 juli

De gemeenteraad kwam voor een vergadering bijeen op dinsdag 2 juli 2002. Tijdens deze vergadering zijn onder meer de volgende besluiten genomen:

Interpellatieverzoek
De PAK-fractie verzocht in de raadsvergadering van 28 mei om een interpellatie betreffende de bestuurlijke kant van het coffeeshop-dossier van de gemeente. De helft van de aanwezige raadsleden stemde toen vr een debat over dat dossier, de andere helft tegen. In de raadsvergadering van 2 juli is besloten om dit onderwerp voor dit moment van de agenda af te voeren en er na de zomervakantie op terug te komen.

Visiedocument Brunssum
In het visiedocument 'Brunssum een expeditie naar 2015' geeft de gemeente een visie op de ontwikkelingen die Brunssum dient te doorlopen, gekoppeld aan een vijftal bestuurlijke ambities. De raad heeft het visiedocument vastgesteld, met de aantekening dat het document altijd ruimte dient te bieden aan nieuwe ontwikkelingen, in de interactie tussen enerzijds gemeente en anderzijds burgers en andere partijen.

Actief Bodembeheer
In de Beleidsnotitie Actief Bodembeheer Parkstad Limburg is het regionale en lokale beleid vastgelegd op het gebied van actief bodembeheer: hoe om te gaan met bodem die (door langdurig menselijk handelen) verontreinigd is geraakt, zodanig dat risico's voor de volksgezondheid worden vermeden en de huidige gemiddelde bodemkwaliteit minimaal gehandhaafd kan blijven. Het beleid is opgesplitst in een regionaal deel en een lokaal deel - in dat laatste deel is het regionale beleid per deelnemende gemeente verder uitgediept. De raad heeft ingestemd met deze notitie.

Spoedvoorzieningen basisscholen
De gemeenteraad heeft goedkeuring verleend aan een aantal vergoedingen voor basisscholen vanwege geleden schade als gevolg van vandalisme.

3e Begrotingswijziging 2002
De raad heeft ingestemd met de 3e begrotingswijziging 2002.

Begrotingswijzigingen 2002 Parkstad Limburg
De gemeente ontving van Regio Parkstad Limburg een zevental wijzigingen op de Begroting 2002. Deze hebben geen gevolgen voor de hoogte van de bijdrage die Brunssum in 2002 betaalt aan Parkstad Limburg, maar ze zijn reeds verwerkt in de gemeentebegroting. De raad zal geen bezwaren indienen tegen deze begrotingswijzigingen.

Concept-begroting 2003 Parkstad Limburg
De gemeente ontving van Regio Parkstad Limburg de concept-begroting 2003. De bijdrage van Brunssum stijgt ten opzichte van 2002 met een bedrag van 20.414,- euro. De stijging van de bijdrage is een gevolg van prijsstijgingen en organisatiekosten. De totale bijdrage van Brunssum aan Parkstad Limburg in 2003 bedraagt 342.413,- euro. Dat bedrag is inclusief een bedrag van 55.833,- dat gestort zal worden in het Parkstad Limburgfonds. De raad zal geen bezwaar indienen tegen deze concept-begroting.

Concept-begroting 2003 Werkvoorzieningschap
De gemeente ontving van het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg de concept-begroting 2003 en de meerjarenramingen 2003-2006. De raad heeft ingestemd met het ramen van een bedrag van 50.000 euro in de gemeentebegrotingen van 2003 en 2004 als dekking in het geval het exploitatieresultaat van het Werkvoorzieningschap in die jaren niet toereikend mocht zijn.
De gemeenteraad van Brunssum heeft verder een amendement van de VVD-fractie aangenomen waarin de raad zijn zorg uitspreekt over de financile positie van het Werkvoorzieningschap en het schaps-bestuur opdraagt om een diepgaand onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden om te komen tot minimaal een dekkende exploitatie.

Commissie bezwaarschriften
In oktober 2000 heeft de raad besloten een Algemene Kamer en een VROM-kamer van de commissie voor de bezwaarschriften in te stellen. Elke kamer bestaat uit een voorzitter en twee leden. De eerste voorzitters en leden werden in januari 2001 aangesteld. Met het aftreden van de gemeenteraad zijn ook beide kamers afgetreden. De raad heeft ingestemd met de opvolging. In alle gevallen gaat het om herbenoeming.

Jaarrekening 2001
De raad heeft ingestemd met de Jaarrekening 2001, alsmede met het jaarverslag 2001. De aanbevelingen van de accountant en van de rekeningcommissie zijn overgenomen.

Voorbereidingsbesluit Emma
Op het voormalige mijnterrein Emma zijn woningen gebouwd op een leeflaag. Onder die leeflaag (twee meter) kunnen echter nog bodemverontreinigingen zitten. Om die reden wil de gemeente het gebruik van de grond dieper dan die leeflaag aan een aanlegvergunning verbinden. Een dergelijke voorziening dient in het bestaande bestemmingsplan opgenomen te worden. Zolang dat nog niet is gebeurd, zou zich op het Emmaterrein ongewenst bodemgebruik kunnen voordoen. Om die ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan, heeft de raad besloten om een voorbereidingsbesluit te nemen voor Emma Woonvlek I.
---

Op vrijdag 12 juli wordt de nieuwe asfaltlaag aangebracht. Dit Het eerstvolgende spreekuur is op dinsdag 23 juli 2002. Het spreekuur LET OP! In de tweede en in de laatste week van juli wordt er, vanwege vakantie, in een aantal wijken niet opgehaald.
Zaterdag 27 juli: Bouwberg, Egge, Oeloven, Op gen Hoes, Op de Vos, Klingelsberg.

Deel: ' Openbare bekendmakingen Gemeente Brunssum '
Lees ook