Gemeente Brunssum

Laatste wijziging 19 maart 2003 Publicaties - 19 maart 2003
29 maart: Brunssums Sportgala Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2003
Wijziging radiozenders CAI Hoorzitting commissie voor de bezwaarschriften
Gezocht: oudkomers Nieuwe bomen in de Merkelbeekerstraat Peuterspeelzalen gaan nauwer samenwerken Raadsvergadering van 11 februari 2003
'Nieuw' jongerenhuis in Brunssum-Noord Gemeente neemt Koopzondagen 2003 Laat uw stem horen via het referendum Extra subsidiemogelijkheden voor verenigingen Spreekuren wethouders Alles wat u wilde weten over Brunssum VERKEER/VERVOER: Nieuwbouw bibliotheek weer stap dichterbij
"Liever praten dan bekeuren" Opheffen parkeerverbod Wieënweg Wijkatlas 2002 op internet Verkeersmaatregelen Kerkeveld Een 7,3 voor wonen in Brunssum Blauw Sjuut opende Lindeplein Evenementenkalender 2003 Werkzaamheden Rimburgerweg Weekmarkt Verkeersspreekuur
BOUWEN IN BRUNSSUM: RECONSTRUCTIE BODEMPLEINROUTE: Nieuwe Woningwet per 1 januari 2003 Werkzaamheden Rimburgerweg Bouwen zonder vergunning?
Is mijn aan- of uitbouw vergunningsplichtig? MILIEU: De behandeling van uw aanvraag bouwvergunning Gewijzigde openingstijden Rd4-milieuparken
Commissie bewaakt het 'gezicht van Brunssum' Hou GFT apart! Vul uw bouwaanvraag goed in! Inleveren asbest
Heeft m'n buurman bouwplannen? Papier ophalen
STEDELIJKE VERNIEUWING IN BRUNSSUM: DUALISME IN DE GEMEENTEPOLITIEK: Stedelijke vernieuwing in Brunssum-Noord Dualisme in de gemeentepolitiek
Startschot Rozengaard Inspreekuur voor burgers
Bouw zorgcomplex Emma gestart
Beperkte overlast bouw Emmastaete

---

Hoorzitting commissie voor de bezwaarschriften

De commissie voor de bezwaarschriften houdt op woensdag 26 maart een openbare hoorzitting.

Om 15.30 uur behandelt de commissie een bezwaarschrift tegen de aanwijzing van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij Flemingstraat 3.
Om 16.00 uur behandelt de commissie een bezwaarschrift tegen de verleende bouwvergunning voor het veranderen en vergroten van een woonhuis aan de Kruisbergstraat 19.

De hoorzitting vindt plaats in de raadzaal in het Bestuurscentrum. De hoorzitting is openbaar en kan door iedereen worden bijgewoond.
---

Gewijzigde openingstijden Rd4-milieuparken

De sluitingstijden van de Rd4-milieuparken zijn vanaf 10 maart verruimd. Dit zijn de nieuwe openings- en sluitingstijden:


- Maandag t/m vrijdag van 09.00 - 12.30 uur en van 13.30 tot 19.00 uur
- Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur

Deze openingstijden zijn geldig tot 1 december 2003. Vanaf die datum gaat het winterrooster weer in.

Vergeet niet bij uw bezoek aan het Rd4-milieupark uw afvalpas, in combinatie met een geldig legitimatiebewijs, mee te nemen. Deze blijft ook voor het jaar 2003 geldig.

---

Wijziging radiozenders CAI

In verband met technische aanpassingen door Essent Kabelcom, is het niet langer mogelijk een viertal radioprogramma's door te geven en zullen twee nieuwe radioprogramma's verschijnen.

Met ingang van 12 maart 2003 zullen de radioprogramma's RTBF 3, BRF 1, RTL International en AFN vervallen.
De volgende zenders worden aan het aanbod toegevoegd: Veronica FM op 94,7 MHz
Radio 192 op 95,6 MHz.

De programma-indeling van de televisie wijzigt niet.
---

Zaterdag 29 maart:
Brunssums Sportgala

Op zaterdag 29 maart vindt het Sportgala 2002 van de gemeente Brunssum plaats. Tijdens het gala worden de sportman, sportvrouw, sportploeg, sportbelofte en sportvrijwilliger van het jaar 2002 bekendgemaakt. Het Sportgala wordt rechtstreeks uitgezonden door de Lokale Omroep, in een twee uur durende show. Het programma biedt niet alleen optredens van bekende Brunssumse sporters en sportploegen, maar ook van onvervalst Limburgs cabaret.

Het Sportgala vindt dit jaar plaats in de Burgerzaal in het Bestuurscentrum. Het aantal plaatsen in de Burgerzaal is beperkt, vandaar dat de bijeenkomst alleen voor genodigden is. Daarbij hebben de Brunssumse sportverenigingen voorrang gekregen: iedere vereniging heeft een aantal uitnodigingen gekregen zodat met een delegatie naar keuze het Sportgala bijgewoond kan worden. Speciaal voor de thuisblijvers hebben gemeente en de Lokale Omroep nauw samengewerkt om een flitsend live-programma te presenteren. De uitzending van de Lokale Omroep begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur (de LOO zendt uit op kanaal 50+ ).

Programma
Gedurende de uitzending wisselen tal van optredens elkaar af. Hieronder een overzicht:

20.00 uur: Opening Sportgala Brunssum 2002
20.05 uur: Welkomstwoord Jan Steiner, wethouder "Sportzaken" 20.15 uur: Optreden cabaretduo "Sjwats / Wies"
20.25 uur: Bekendmaking "Sportvrijwilliger van het jaar 2002" 20.35 uur: Trekking loterij (entreekaarten) door "Sportvrijwilliger van het jaar 2002"
20.40 uur: Optreden cabaretduo "Sjwats / Wies"
20.50 uur: Bekendmaking "Sportbelofte van het jaar 2002" 21.00 uur Interview / ludieke invulling met gasten Rene Maessen en Gene Hanssen. Aansluitend verrichten zij de trekking van de "Verenigingsprijs"/gasttraining Roda JC
21.20 uur: Bekendmaking "Sportploeg van het jaar 2002" 21.30 uur: Optreden cabaretduo "Sjwats / Wies". Aansluitend wordt iets verteld over de "Brunssum Sportprijs"
21.40 uur: Bekendmaking "Sportman en Sportvrouw van het jaar 2002" 22.00 uur Afsluiting "Sportgala Brunssum 2002": Optreden cabaretduo "Sjwats / Wies".

Genomineerden
Het hoogtepunt is uiteraard de uitverkiezing van de sportman, sportvrouw, sportploeg van het jaar 2002. De afgelopen weken zijn bij de organisatie van het Sportgala vele namen binnengekomen van kandidaten voor deze eretitels. Een jury heeft uiteindelijk een selectie gemaakt van genomineerden. Ook wordt op 29 maart de sportbelofte van het jaar en de sportvrijwilliger van het jaar uitgeroepen
Dit zijn de genomineerden:

Genomineerden voor de titel Sportman van 2002:
Chris Damen, Handboogsport
Tim Heemskerk, Wielersport
Peter Hellenbrand, Schietsport

Genomineerden voor de titel Sportvrouw van 2002: Carola Bleijleven, Sportkegelen
Sharon Walraven, Rolstoeltennis

Genomineerden voor de titel Sportploeg van 2002: Brunssumse Gehandicapten Sport, Tafeltennis
BSV / Limburgia (1e elftal heren), Voetbal
VV De Leeuw (1e elftal dames), Voetbal

Genomineerden voor de Sportbelofte 2002:
Maikel van Kesteren, Voetbal
Shirley Leijten, Jeugdbridge

Genomineerden voor Sportvrijwilliger 2002:
Henk Trip, Brunssumse Gehandicapten Sport
Harrie Renkens, Voetbalvereniging BSV / Limburgia Roy Stevens, Judoclub Brunssum
Vanaf 1 december is in Brunssum WWZ Kompas actief. WWZ Kompas is er voor mensen die behoefte hebben aan informatie of hulp op het gebied van welzijn, wonen en zorg. In de drie maanden dat WWZ Kompas actief is, zijn al veel mensen geholpen. Met een plaats in een verzorgingshuis. Met woningaanpassing. Met huursubsidie. En nog veel meer.

Em Smit is consulente van WWZ Kompas. "WWZ Kompas voldoet duidelijk aan een behoefte," zegt ze. "Mensen kunnen nu terecht op één adres met allerlei uiteenlopende, persoonlijke vragen."


- Zoals?
"Ik geef een paar voorbeelden. 'Mijn moeder is op leeftijd, zit nog thuis maar hoort eigenlijk in een verzorgingshuis - hoe pak ik zoiets aan, waar zijn nog plekken vrij, waar moet je je aanmelden, welke procedures moet je doorlopen?' Ander voorbeeld: 'Ik heb vanwege mijn gezondheid recht op een taxivergoeding - hoe krijg ik die?' Of: 'Is het mogelijk dat iemand met mij naar het ziekenhuis gaat, ik ben maar alleen'. Of: 'Mijn zoon is gehandicapt - komen wij in aanmerking voor een subsidie voor woningaanpassing?'. Al dat soort vragen komt bij mij terecht."


- Het zijn vooral vragen van hulpbehoevenden? "Ook ja, maar niet alleen. We zijn er bijvoorbeeld ook voor een jong stel dat wil gaan samenwonen, de huur van de nieuwe woning echter maar net kan opbrengen, en graag wil weten of ze voor een huursubsidie in aanmerking komen. Ik bedoel maar, je kunt het zo gek niet bedenken."


-Waaruit bestaat uw werk?
"Ik geef advies. Ik wijs mensen waar ze terecht kunnen. Ik verleen hulp bij het invullen van aanvraagformulieren. Ik bemiddel bij een probleem. Ik help ze, met andere woorden, op weg. Stel, je woont zelfstandig, hebt een partner die erg hulpbehoevend is, en je hebt dringend behoefte aan hulp bij het huishouden of bij de zorg voor je partner. Dan zorg ik ervoor dat er een afspraak wordt gemaakt, bijvoorbeeld met de thuiszorg."


- WWZ Kompas, zegt u, voldoet duidelijk in een behoefte...? "O ja. Kijk, in Nederland hebben we heel veel zaken heel goed geregeld
- voor elk probleem is er wel een instantie. Het probleem is echter dat de mensen door de bomen vaak het bos niet meer zien. En dan, dan is er WWZ Kompas. Wat we doen, is een brug slaan tussen, aan de ene kant, al die mensen die hulp nodig hebben, en aan de andere kant, al die instanties die deze hulp kunnen bieden. Wij trachten mensen via de kortste weg bij de juiste voordeur af te zetten." "Ik doe dit werk nu drie maanden en het is gewoonweg fantastisch als je ziet hoe je mensen kunt helpen. Ik heb mensen gehad die, voordat ze hier kwamen, van het kastje naar de muur werden gestuurd, keer op keer. WWZ Kompas is, wat dat betreft, niet alleen een fantastisch initiatief, maar vooral ook een noodzakelijke aanvulling op de reeds bestaande zorg."

WWZ Kompas
WWZ Kompas werkt samen met een aantal hulpverlenende instanties. Heeft u vragen met betrekking tot deze instanties, dan kunt u ook hiervoor terecht bij mevrouw Smit.
De instanties waar WWZ Kompas mee samenwerkt zijn de Gemeente Brunssum, Stichting Ouderwelzijn Brunssum, Woonservice Het Adres, Wonen Zuid, Centrum Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk, Regionaal Indicatie Orgaan (RIO), Zorgbureau Heerlen, Thuiszorg Oostelijk Zuid Limburg, Stichting Gezondheidszorg Oostelijk Zuid Limburg, Centrale van Bonden voor Ouderen en de Stichting Christelijke Zorgorganisatie.

Steunpunt voor Huursubsidie
Vanaf woensdag 12 maart is bij WWZ Kompas ook een informatiepunt voor huursubsidie ondergebracht. Dit informatiepunt, KlantContactPunt Huursubsidie geheten, geeft huurders en aanvragers van huursubsidie antwoord op tal van vragen over huursubsidie: wanneer komt u in aanmerking voor huursubsidie, in welke fase bevindt mijn huursubsidie-aanvraag zich, et cetera.
Het KlantContactPunt Huursubsidie vindt u op het volgende adres:

WWZ Kompas
Dorpstraat 119
6441 CD Brunssum
(045) 404 81 81
Het eerstvolgende spreekuur is op dinsdag 1 april 2003. Het spreekuur

Deel: ' Openbare bekendmakingen Gemeente Brunssum '
Lees ook