Gemeente Brunssum

Laatste wijziging 26 maart 2003 Publicaties - 26 maart 2003
Nieuwbouw op het voormalige terrein Quality Bakers Nieuwe bomen in de Merkelbeekerstraat
Expositie Waubachse School/Brons Brunssum in d'r Brikke-Oave Raadsvergadering op 1 april 2003
Wijkatlas 2003 op internet Gemeente neemt voorbereidingsbesluit Emmaterrein
Wijziging radiozenders CAI Laat uw stem horen via het referendum Gezocht: oudkomers Spreekuren wethouders
Peuterspeelzalen gaan nauwer samenwerken
'Nieuw' jongerenhuis in Brunssum-Noord VERKEER/VERVOER: Koopzondagen 2003 Bexdellestraat-Gouverneurstraat afgesloten voor vrachtverkeer
Extra subsidiemogelijkheden voor verenigingen Toewijzing gehandicaptenparkeerplaats
Bouw Brede Maatschappelijke Voorziening binnenkort van start Opheffen parkeerverbod Wieënweg
Alles wat u wilde weten over Brunssum Verkeersmaatregelen Kerkeveld Nieuwbouw bibliotheek weer stap dichterbij Werkzaamheden Rimburgerweg "Liever praten dan bekeuren" Verkeersspreekuur
Een 7,3 voor wonen in Brunssum
Evenementenkalender 2003 RECONSTRUCTIE BODEMPLEINROUTE: Weekmarkt Werkzaamheden Rimburgerweg
BOUWEN IN BRUNSSUM: MILIEU:
Nieuwe Woningwet per 1 januari 2003 Grote inzamelactie voor kleding Bouwen zonder vergunning? Gewijzigde openingstijden Rd4-milieuparken Is mijn aan- of uitbouw vergunningsplichtig? Hou GFT apart! De behandeling van uw aanvraag bouwvergunning Inleveren asbest Commissie bewaakt het 'gezicht van Brunssum' Papier ophalen Vul uw bouwaanvraag goed in!
Heeft m'n buurman bouwplannen?
Beperkte overlast bouw Emmastaete
69 woningen 'Op den Tricht' te Brunssum
Nieuwbouw op het voormalige terrein Quality Bakers Op het terrein waar enige tijd geleden nog de fabriek van Quality Bakers stond, wordt dit jaar begonnen met de bouw van een nieuwbouwwijk. Er worden in totaal 69 woningen gebouwd in drie verschillende typen. De wijk komt te liggen aan de Maastrichterstraat, Lambertusstraat, Marebosjesweg en de Vogelwikke.

De verkoop van de woningen begint in mei. De bouw start naar alle waarschijnlijkheid in september/oktober 2003.

Doorgroei
Amstelland Ontwikkeling en het architectenbureau AGS hebben, in nauwe samenwerking met de gemeente Brunssum, het plan voor de nieuwbouwwijk ontwikkeld. Deze wijk beslaat een ruimte van twee hectare en krijgt de naam 'Op den Tricht'. Eén van de uitgangspunten van de nieuwe wijk is het creëren van doorgroeimogelijkheden voor de bewoners: Er komen betaalbare eengezinswoningenwoningen voor starters, en er komen duurdere, luxe vrijstaande woningen voor doorstromers. De woningen zijn individueel uitbreidbaar afhankelijk van de gezinssituatie of levensstijl.

Woningen
Uitgebreid marktonderzoek wijst uit dat de woningmarkt van dit moment behoefte heeft aan woningen die betaalbaar zijn en die bij voorkeur volgens traditionele architectuur gebouwd worden. In de wijk 'Op den Tricht' worden 22 goedkope eengezinswoningen gecreëerd met een compleet programma en een doordacht ontwerp voor een koopprijs vanaf 129.000 euro. Verder worden er 16 semi patiobungalows gebouwd, luxe woningen voor een "levensbestendige wooncarrière" met een slaapkamer en badkamer op de begane grond en een koopprijs vanaf 220.000 euro Als laatste komen er nog 31 luxe vrijstaande woningen in de duurdere prijsklasse voorzien van luxe sanitair en een ruime keukenopstelling, bedoeld voor mensen die naar een grotere woning willen doorstromen. De koopprijs van deze woningen is vanaf 239.000 euro. De woningen hebben veel mogelijkheden om naar eigen wens te worden uitgebreid en aangepast en beschikken alle over een tuin.
De bewoners kunnen zelf aangeven of ze een uitbouw wensen, een bijkeuken, een speelhoek of een studieruimte. Eveneens zijn er mogelijkheden voor een 4e slaapkamer.

Duurzaam
De nieuwe wijk kent niet alleen veel woonvriendelijkheid maar ook milieuvriendelijkheid. Het hart van 'Op den Tricht' wordt gevormd door een groengebied dat aan de wijk een landelijk aanzien geeft. Deze groenvoorziening kent een ondergronds regenwatersysteem dat het regenwater opvangt en afgeeft aan de ondergrond. Dit zorgt ervoor dat de wijk geen last heeft van wateroverlast en het regenwater terechtkomt waar het thuishoort: voor de voeding van de bodem en het aanvullen van het grondwater.
Tevens worden de 69 woningen gebouwd met duurzame materialen. Deze materialen sluiten niet alleen goed aan bij de landelijke uitstraling van de wijk, ze zijn tevens vriendelijk in het gebruik en onderhoud: zo gaan ze extra lang mee en hebben minder onderhoud nodig.

Oplevering
Begin mei begint de verkoop van de woningen. In september/oktober van dit jaar kan dan begonnen worden met de bouw van de wijk. Naar verwachting worden eind 2004 de eerste woningen opgeleverd.

Belangstelling
Belangstellenden voor het project kunnen zich aanmelden bij Amstelland Ontwikkeling tel. 040 235 80 01.

---
Vanaf vrijdag 28 maart
Expositie Waubachse School/Brons Brunssum in d'r Brikke-Oave

Van vrijdag 28 maart tot en met dinsdag 15 april vindt er in d'r Brikke-Oave een tentoonstelling plaats van leden van de Waubachse School en van Brons Brunssum. Aan de tentoonstelling doen in totaal 16 personen mee die een collectie tonen van bronzen beelden, olieverfschilderijen en aquarellen. De tentoonstelling wordt op vrijdag 28 maart om 20.30 uur officieel geopend door wethouder Jan Steiner van Brunssum.

Waubachse School
De 'Waubachse School' bestaat uit een groep mensen die eenmaal per week samenkomt in atelier Het Binnenhof in Waubach. Oorspronkelijk was dit op uitnodiging van de beeldend kunstenaar Joos Damen die met het beschikbaar stellen van zijn atelier de groep onderricht en begeleiding bood in het omgaan met materiaal, kleur, licht en vorm. Na de dood van Joos Damen in 1997 besloot de groep de bijeenkomsten voort te zetten. De expositie in d'r Brikke-Oave is de eerste expositie van de Waubachse School sinds 1995 en de eerste sinds de dood van Joos Damen.

Brons Brunssum
Brons Brunssum bestaat inmiddels twee jaar. In januari 2001 kwam een groepje vrienden bij elkaar om onder leiding van Jan Daemen te boetseren (met was) en bronzen beelden te gieten. De oorspronkelijke club van zes is inmiddels uitgegroeid tot een groep van tien enthousiaste mensen. De expositie in d'r Brikke-Oave is de eerste tentoonstelling van Brons Brunssum.

Tentoonstelling
De tentoonstelling wordt op vrijdag 28 maart om 20.30 uur officieel geopend door wethouder Jan Steiner van Brunssum. De expositie duurt tot dinsdag 15 april en is gratis toegankelijk. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag 10.00-12.00 uur, 14.00-17.00 uur en (behalve woensdag) 19.00-21.00 uur. U kunt de expositie ook op zondag bezoeken, van 14.00 tot 17.00 uur. Let op: op woensdag 2 april is de expositie gesloten, in verband met overige activiteiten in d'r Brikke-Oave.

---

Toewijzing gehandicaptenparkeerplaats

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in te richten in de nabijheid van het pand Pr. Beatrixstraat 62.

Burgers die het niet eens zijn met de beslissing van het college kunnen bezwaar maken. Hoe dat moet staat in de folder 'Beroep en bezwaar tegen een beslissing van de overheid', die verkrijgbaar is bij de balie van het Bestuurscentrum.

---

Wijkatlas 2003 op internet

De nieuwe Wijkatlas Brunssum 2003 is uit en u kunt hem thuis op internet bekijken! De online Wijkatlas bevat een schat aan gegevens over de huidige situatie en ontwikkelingen van de dertig wijken die Brunssum rijk is.

De Wijkatlas verschijnt sinds 1997 jaarlijks. Het boekwerkje bundelt een groot aantal gegevens over bevolkingsopbouw, woninggegevens, sociale gegevens en woonomgeving. Zo leest u in de Wijkatlas hoeveel mensen er wonen in uw wijk, welk soort woningen er staan, wat het gemiddelde besteedbare inkomen is, en hoe u en uw buren de leefomgeving ervaren. Ook vindt u in de wijkatlas een overzicht van de scholen in uw buurt, van peuterspeelzalen, gemeenschapshuizen, banken en postkantoren.

De wijkatlas is niet te koop bij de gemeente. Wel kunt u hem (gratis) bekijken en downloaden via internet. De wijkatlas kunt u raadplegen via deze internetsite van de gemeente Brunssum
(www.brunssum.nl/wijkatlas). Op de site vindt u een selectie van de gegevens uit de wijkatlas 2003. U kunt hier ook de complete atlas downloaden.

Verenigingen of instanties die de voorgaande jaren de Wijkatlas toegestuurd hebben gekregen maar dit jaar geen exemplaar hebben ontvangen, kunnen dit melden bij mevrouw Monique Leurs van de gemeente, telefoon 527 84 17. Zij ontvangen dan alsnog de Wijkatlas 2003.

In 2004 verschijnt de volgende editie van de Wijkatlas.
---

Zaterdag 5 april 2003:
Grote inzamelactie voor kleding

Op zaterdag 5 april vindt er een grote inzamelactie voor kleding, schoeisel, en dekens in de gemeente Brunssum plaats. De kleding wordt op deze dag ingezameld door medewerkers van het Rd4-kringloopcentrum.

U kunt kleding, dekens, schoenen en dergelijke aanbieden in een Rd4-kledingszak die maandag of dinsdag, voorafgaand aan de inzameldag, huis-aan-huis in Brunssum wordt bezorgd. Heeft u niet genoeg aan één kledingszak, of heeft u geen kledingszak ontvangen, dan kunt u de spullen ook gewoon in een vuilniszak doen.

Om er zeker van te zijn dat uw spullen worden meegenomen, dient u de kledingszak of vuilniszak op zaterdag 5 april vóór 09.00 uur buiten te zetten, op het trottoir.

De spullen die u meegeeft aan de medewerkers van het kringloopcentrum, krijgen een tweede leven. Zo gaan we zuiniger om met ons afval én u helpt andere mensen. Daarom: doe mee aan deze actie en geef zoveel mogelijk spullen mee.
De bouw van het nieuwe zorgcomplex op het Emmaterrein is gestart. In februari 2003 is begonnen met de graafwerkzaamheden. Naar verwachting kunnen de eerste bewoners in de zomer van 2004 hier terecht. Het zorgcomplex, dat de naam 'Emmastaete' krijgt, bestaat uit een zorgcentrum (met 96 plaatsen) en twee vleugels met aanleunwoningen (75 woningen). Verder is er ook speciale opvang en woonruimte zowel voor mensen met een verstandelijk handicap als voor mensen met een (zwaar) lichamelijk handicap. Het uitgangspunt van het nieuwe zorgcomplex is ouderen en hulpbehoevenden kwaliteit in wonen en leven bieden, maar hoogwaardige zorg en (medische) begeleiding direct om de hoek. Raadsvergadering op 1 april 2003
De gemeenteraad komt voor een vergadering bijeen op dinsdag 1 april 2003 om 18.30 uur in de raadzaal van het Bestuurscentrum. Deze vergadering zal door de Lokale Omroep Onderbanken rechtstreeks op televisie worden uitgezonden op kanaal 50+ (704,25 Mhz). Belangstellenden zijn ook van harte welkom op de tribune in de raadzaal.
De agenda en bijbehorende vergaderstukken liggen voor publiek ter inzage bij de balie in de hal van het Bestuurscentrum, in de bibliotheek en in d'r Brikke-oave.

Let op! Gedurende het eerste half uur van de vergadering, van 18.30 tot 19.00 uur, is er een inspreekuur. Burgers hebben het recht om tijdens dit inspreekuur het woord te voeren (maximaal 5 minuten) over een onderwerp dat op de agenda staat.
Wilt u het woord voeren over een te behandelen onderwerp van de vergadering van 1 april, dan dient u dit uiterlijk vrijdag 28 maart, 12.00 uur, kenbaar te maken aan de griffie (telefoon 527 87 34 / 527 85 91).

Op de agenda onder meer de volgende onderwerpen:

Tariefdifferentiatie afvalinzameling
De afvalinzameling in Brunssum verloopt niet naar wens. Voor een aantal afvalstromen geldt dat het aandeel gescheiden ingezameld afval al jaren stagneert. Dit probleem speelt in de hele regio Parkstad Limburg. Vanwege die tegenvallende inzamelresultaten is er binnen Parkstad Limburg-verband gesproken over de invoering van tariefdifferentiatie op basis van het systeem van volumefrequentie. Dat betekent dat het afvaltarief dat iedere burger straks gaat betalen, afhankelijk is van de hoeveelheid aangeboden afval en het aantal keren dat afval wordt aangeboden. De voorkeur gaat uit naar een gefaseerde invoering van dit systeem, zodat in het geval van ongewenste gevolgen nog bijgestuurd kan worden. Voor de feitelijke invoering van het systeem zal eerst een plan van aanpak geformuleerd moeten worden, waarin onder meer de gewenste fasering van invoering vastgesteld moet worden. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de gefaseerde invoering van tariefdifferentiatie, gebaseerd op dit plan van aanpak.

Aanvraag spoedvoorziening als gevolg van inbraak/vandalisme De basisschool Fatima heeft bij de gemeente een aanvraag ingediend voor vergoeding van kosten als gevolg van inbraak en vandalisme (1.178,37 euro). De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de vergoeding.
Aanvraag spoedvoorziening als gevolg van vandalisme Het Emmacollege, locatie Delta, heeft bij de gemeente een aanvraag ingediend voor vergoeding van kosten als gevolg vandalisme (77,35 euro). De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de vergoeding.

Aanvraag spoedvoorziening als gevolg van herstel riolering De basisschool Rumpenerhof heeft bij de gemeente een aanvraag ingediend voor vergoeding van de kosten die gemoeid zijn met het herstellen van de riolering. De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de vergoeding tot een maximum van 7.000,- euro.

Aanvraag spoedvoorziening als gevolg van inbraak/vandalisme De basisschool Dol-Fijn heeft bij de gemeente een aanvraag ingediend voor vergoeding van kosten als gevolg van inbraak en vandalisme (8.431,27 euro). De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de vergoeding.

4e begrotingswijziging 2003
De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de 4e begrotingswijziging van de begroting van de gemeente Brunssum voor 2003. De wijziging is het gevolg van het besluit van het college van B&W om een extra bedrag van 37.500 euro beschikbaar te stellen voor het wegwerken van de wachtlijsten bij het RIO (Regionaal Indicatie Orgaan).

Wijziging leges/precariobelasting 2003
De gemeente Brunssum hanteert voor een vergunning voor het plaatsen van reclame-driehoeksborden op of aan wegen een tarief van 2,45 euro per bord, per dag. Het college van B&W stelt aan de raad voor om dit tarief aan te passen, waarbij niet langer het aantal borden het tarief bepaalt: het nieuwe tarief gaat uit van een vast bedrag van 10 euro per aangevraagde vergunning. Hiermee samenhangend stelt het college van B&W verder aan de raad voor om een tarief voor precariobelasting op driehoeksborden toe te voegen aan de bestaande lijst. Het voorgestelde tarief bedraagt 1 euro per vierkante meter.

Concept-begroting Brandweer Parkstad Limburg
waarin onder meer de brandweer van Brunssum is opgegaan. Brandweer Parkstad-Limburg legt nu de concept-begroting 2003 voor aan de gemeenteraad van Brunssum. De raad wordt gevraagd tegen deze concept-begroting geen bezwaren in te dienen.

Afstempelactie Licom
De gemeente Brunssum breidde in het jaar 2000 het aandelenkapitaal in Licom NV uit tot een bedrag van ruim 17 miljoen euro. Door die storting wordt een grensbedrag in het aandelenkapitaal overschreden, met als wettelijk gevolg dat er een structuurregime van toepassing gaat zijn dat de invloed van Brunssum, als aandeelhouder, op de onderneming Licom NV kleiner maakt. Dit is een ongewenste ontwikkeling, vandaar dat het college van B&W aan de raad voorstelt om de waarde van de aandelen 'af te stempelen' (te verminderen). Hierdoor daalt de waarde van het aandelenkapitaal tot onder het grensbedrag, waardoor de bestaande invloed van de gemeente Brunssum op Licom NV gehandhaafd blijft.

IZA Nederland
Ambtenaren in dienst van de gemeente Brunssum zijn voor de verzekering van hun ziektekosten aangesloten bij IZA. Omdat het zorgstelsel in Nederland binnen afzienbare tijd gewijzigd zal worden, is IZA bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe organisatie, waarin met andere zorgverzekeraars gefuseerd/samengewerkt zal worden. Als gevolg van die (voorgenomen) fusie zal de IZA-regeling aangepast moeten worden. De raad wordt gevraagd in te stemmen met die wijzigingen.

Procedure jaarrekening 2002 en programmabegroting 2004 Het college van B&W vraagt aan de raad akkoord te gaan met de procedures voor het vaststellen van de jaarrekening 2002 en de begroting 2004. Het voorstel is om de jaarrekening 2002, na behandeling in de rekeningcommissie, in de raadsvergadering van 27 mei 2003 te behandelen. Verder stelt het college voor om de procedure voor de begroting 2004, waarin een regiegroep bestaande uit raadsleden een prominente rol speelt, te behandelen in een gezamenlijke commissievergadering op 27 oktober 2003 en in een raadsvergadering op 11 november 2003.

Bezwaarschrift voorbereidingsbesluit Dorpstraat-Kerkstraat In de vergadering van 8 oktober 2002 heeft de gemeenteraad van Brunssum verklaard dat er een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied gelegen tussen de Kerkstraat-Dorpstraat-Julianastraat en Pastoor Moonenhof. In dit gebied wil de gemeente, in samenwerking met projectontwikkelaars, nieuwe bebouwing realiseren, zoals op het oude Unitasterrein waar stadswoningen van een hoge woonkwaliteit zijn voorzien. Tegen dit voorbereidingsbesluit van de raad is bezwaar gemaakt door de heer mr. A. Vinkenborg, namens mevrouw W.B.V. Winkens-Eggen. De commissie voor de bezwaarschriften heeft dit bezwaar ongegrond verklaard. Het college van B&W stelt aan de raad voor dit advies van de commissie over te nemen, het bezwaar ongegrond te verklaren, en het voorbereidingsbesluit van 8 oktober 2002 te handhaven.

Motie openbaar vervoer Brunssum
Een motie van mevrouw van de Weijer-van den Berg, breed gesteund door de raad, waarin zij haar verontrusting uitspreekt over de ontwikkelingen in het openbaar vervoer in Brunssum.

Motie politiesterkte district Limburg-Zuid
De gemeente Heerlen heeft een motie opgesteld waarin ze stelt dat onder meer de drugproblematiek en de criminaliteit en een toenemend gevoel van onveiligheid veroorzaakt. Daarbij komt dat de politiesterkte de laatste jaren eerder is afgenomen dan toegenomen. Een signaal hierover aan parlement, regering en ministeries is op zijn plaats. Niet alleen schriftelijk maar ook persoonlijk met een delegatie die in Den Haag de verschillende partijen wil gaan vragen om oplossingen.
De fractievoorzitters willen dat de raad instemt met deze motie.

Let op! Gedurende het eerste half uur van de vergadering, van 18.30 tot 19.00 uur, is er een inspreekuur. Burgers hebben het recht om tijdens dit inspreekuur het woord te voeren (maximaal 5 minuten) over een onderwerp dat op de agenda staat.
Wilt u het woord voeren over een te behandelen onderwerp van de vergadering van 1 april, dan dient u dit uiterlijk vrijdag 28 maart, 12.00 uur, kenbaar te maken aan de griffie (telefoon 527 87 34 / 527 85 91).

Deel: ' Openbare bekendmakingen Gemeente Brunssum '
Lees ook