Gemeente Capelle a/d IJssel

Bekendmaking 5 juni 2002

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:

MEDEDELING:
ONTVANGEN AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING
(kennisgeving volgens artikel 41 van de Woningwet)

Meer informatie over deze aanvragen is te verkrijgen bij de Unit Handhaving en Vergunningen.

Fascinatio, 52 woningen bouwen.
Verdistraat 4, dakkapel achterzijde aanbrengen. Centrumpassage 27-29, winkelwagenoverkappingen plaatsen. Drieluik 30, schuur bouwen.
Beltmolen 34, woning uitbreiden.
Bachstraat 151, dakkapellen aanbrengen.
Brahmsstraat 167, woning uitbreiden.
Jan van Kanrede 6, dakkapel en raam aanbrengen. Telemannstraat 7, tuinhuisje plaatsen.

TER INZAGE:
Onderstaande plannen liggen ter inzage in verband met een vrijstellingsprocedure.


1. Fascinatio, 52 woningen bouwen.

2. Beltmolen 34, woning uitbreiden.

3. Het Steen 2, tuinhuisje plaatsen.

Aan de bij 1 genoemde bouwaanvraag kan worden meegewerkt door vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het rechtsgeldige bestemmingsplan door toepassing van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Aan de bij 2 genoemde bouwaanvraag en de bij 3 genoemde melding van een bouwvoornemen kan worden meegewerkt door vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het rechtsgeldige bestemmingsplan door toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

In verband met de vrijstellingsprocedure liggen de aanvragen met bijbehorende tekeningen met ingang van donderdag 6 juni 2002, gedurende vier weken, op werkdagen ter inzage. Gedurende de aangegeven periode is eenieder bevoegd zienswijzen in te brengen tegen de voor het bouwplan van toepassing zijnde procedure.

VERLEENDE BOUWVERGUNNING, TOEGEKENDE MELDING, SLOOPVERGUNNING.

Verzenddatum 27 mei 2002:
Roos van Dekama Erf 48, tuinhuisje plaatsen (verleende bouwvergunning).
Spoorlaan 13, tuinhuisje plaatsen (toegekende melding). Roerdomplaan nabij nr. 86, 2-klassig noodlokaal slopen (sloopvergunning).

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is, liggen ter inzage bij het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

Zoekwoorden:

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Capelle a/d IJssel 06-06-2002 '
Lees ook