Gemeente Capelle a/d IJssel

Bekendmaking 19 juni 2002

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:

MEDEDELING:
ONTVANGEN AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING
(kennisgeving volgens artikel 41 van de Woningwet)

Meer informatie over deze aanvragen is te verkrijgen bij de Unit Handhaving en Vergunningen.

Roerdomplaan 86, kinderdagverblijf bouwen.
Ahrdal 6, dakkapel aanbrengen.
Bermweg 346 en 348, woonhuizen op slaapetage uitbreiden. R. van Dekama Erf 50, woonhuis uitbreiden.
Merelhoven 441, woonhuis uitbreiden.
Roerdal 3, bouwplan voor dakkapel gewijzigd uitvoeren. Roerdal 1, dakkapel aanbrengen.
Laurensbaai 31, dakkapel op achtergevel aanbrengen. P.C. Boutenssingel 5, sport- en recreatiecentrum verbouwen tot Health- en Fitnessclub.

TER INZAGE:
Onderstaande plannen liggen, in verband met een vrijstellingsprocedure, ter inzage bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis.


1. Meindert Hobbemastraat 9, woonhuis en garage uitbreiden (melding bouwvoornemen).

2. Filosofentuin 42, entreepartij veranderen.
Vrijstellingsprocedure met toepassing van:
Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Termijn van terinzagelegging en eventueel indiening zienswijzen: Vanaf 20 juni 2002, vier weken.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN, TOEGEKENDE MELDINGEN

Verzenddatum 5 juni 2002:
Houtmanstraat 44, bedrijfsruimte verbouwen tot kinderdagverblijf. Boutenssingel 12, entree en berging veranderen. Kanrede 95, woonhuis uitbreiden achtergevelzijde. Posthoorn 10 en 12, schuur vernieuwen (toegekende melding). Havelaarburg 24, tuinhuisje plaatsen (toegekende melding). Paradijsselpark 67 en 69, tuinhuisje plaatsen.

Verzenddatum 11 juni 2002:
Vondellaan 11, dakkapellen aanbrengen.
Pergolesistraat 49, woonhuis uitbreiden.
Paganinistraat 60 en 62, dakkapellen aanbrengen. Donizettistraat 32, dakkapel aan achtergevelzijde aanbrengen. Talingstraat 40, dakkapellen aanbrengen.
Pergolesistraat 23, dakkapel voorgevelzijde aanbrengen. Doustraat 11, dakopbouw aanbrengen.
Brahmsstraat 82, woonhuis achtergevelzijde aanbrengen. Anzere 9, blokhut plaatsen (toegekende melding). Brinkmanrede 25, dakkapellen aanbrengen, uitbouw bouwen. Laurensbaai 42, dakkapellen aanbrengen.
Standaardmolen 69, dakkapel voorgevelzijde aanbrengen. Doormanstraat 45 en 47, dakkapellen achtergevelzijde aanbrengen. Goudenregenstraat 35, balkon veranderen.
Brahmsstraat 77, aanbouw bouwen.
Donizettistraat 93, dakkapel voorgevelzijde aanbrengen. Paradijsselpark 161, tuinschuur plaatsen (toegekende melding). Bachstraat 38, tuinhuisje plaatsen (toegekende melding).

Indien u meent door één van de bovengenoemde beschikkingen in uw belang te zijn getroffen,
heeft u de bevoegdheid om tegen die beschikking bij de gemeente een bezwaarschrift in te dienen.
Ingevolge de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

INVALIDENPARKEERPLAATS

Het college heeft op 6 en 7 juni 2002 besloten, door plaatsing van het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord, waarop het kenteken is vermeld van het te parkeren motorvoertuig, en het aanbrengen van een wit diagonaal kruis in het bijbehorende parkeervak, de volgende parkeervakken te reserveren als een parkeerplaats invaliden bestemd voor onderstaande motorvoertuigen.

Verzenddatum 7 juni 2002 (datum besluit 7 juni 2002): kentekennummer JN-VS-95 ten behoeve van de heer J.G. Spelbrink (bestuurder), wonende
Pastel 33 in Capelle aan den IJssel.

Verzenddatum 12 juni 2002 (datum besluit 6 juni 2002): kentekennummer 08-DT-LF ten behoeve van de heer T. Willemsen (bestuurder), wonende
Centrumpassage 60 in Capelle aan den IJssel.

Bovengenoemde besluiten, met de daarbij behorende gewaarmerkte tekeningen, liggen vanaf heden ter inzage.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van zes weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is en de besluiten inzake de invalidenparkeerplaatsen liggen ter inzage bij het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Capelle a/d IJssel 19-06-2002 '
Lees ook