Gemeente Capelle a/d IJssel

Bekendmaking 24 juli 2002

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:

MEDEDELING:
ONTVANGEN AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING
(kennisgeving volgens artikel 41 van de Woningwet)

Meer informatie over deze aanvragen is te verkrijgen bij de Unit Handhaving en Vergunningen.

Scarlattistraat 17, woning uitbreiden.
Paganinistraat 99, 101, 103, 105, 109 en 111, dakkapellen aanbrengen.
s-Gravenweg 229a, kasje plaatsen.
Lofoten 42, dakkapellen aanbrengen.
Klaverbaan, showroom en herstelinrichting voor autos bouwen. Fascinatio 1K-1a, kantoorgebouw bouwen.
Donizettistraat 93, woning uitbreiden.

TER INZAGE:
AANVRAAG OM BOUWVERGUNNING/MELDING VAN EEN BOUWVOORNEMEN

Onderstaand plan ligt ter inzage in verband met een vrijstellingsprocedure.


1. Dakotaweg 69-71, school en kinderdagverblijf bouwen.

Aan de bij 1 genoemde bouwaanvraag kan worden meegewerkt door vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het rechtsgeldige bestemmingsplan door toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

In verband met de vrijstellingsprocedure ligt de aanvraag met bijbehorende tekeningen met ingang van donderdag 25 juli 2002, gedurende vier weken op werkdagen ter inzage. Gedurende de aangegeven periode is eenieder bevoegd zienswijzen in te brengen tegen de voor het bouwplan van toepassing zijnde procedure.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN, TOEGEKENDE MELDING, SLOOPVERGUNNINGEN

Verzenddatum 12 juli 2002:
Jan de Geusrede 39, schoolgebouw uitbreiden.
Jan de Geusrede 39, schoolgebouw gedeeltelijk slopen (sloopvergunning).
Lupinestraat 28, dakopbouw bouwen.
Bermweg 346 en 348, woonhuis uitbreiden en slaapetage veranderen.

Verzenddatum 17 juli 2002:
Bachstraat 151, dakkapellen aanbrengen.
Brahmsstraat 170, dakkapel voorzijde aanbrengen. Tafelbaai 16 en 18, dakkapel aanbrengen.
Elandstraat 85-87, houtloods gedeeltelijk slopen (sloopvergunning).

Rogaland 26, berging plaatsen (toegekende melding). Bermweg 32, dakkapel achterzijde aanbrengen (toegekende melding)

KAPVERGUNNINGEN

Kapvergunningen zijn verleend voor het kappen van de volgende bomen:

Verzenddatum 8 juli 2002
Floris Burgwal 121 1 papierberk
De boom geeft overlast voor de lager gelegen benedenverdieping. Rondedans 24 1 lijsterbes
De boom staat voor de uitrit van de woning.

Verzenddatum 16 en 17 juli 2002
Oude Plaats fase 1 27 bomen worden gekapt wegens renovatiewerkzaamheden en voor de plaatsing van extra parkeerplaatsen. Herplantplicht met 3 lijsterbessen. Zijkant Merellaan 330 1 eik
De boom gaat dood door ophoging.
Ter hoogte van Merijntje
Gijzenburg 1 (achter) 1 populier
De boom gaat dood.

De betreffende kapvergunningen liggen vanaf heden ter inzage.

STRAATFEEST IN DE LEASESTRAAT

Het college maakt bekend dat zij vergunning heeft verleend voor het houden van een:

Straatfeest in de Leasestraat op zaterdag 24 augustus 2002 van 11.00 tot 1.30 uur.

De vergunning ligt vanaf heden ter inzage bij het Informatiecentrum.

Indien u meent door één van de bovengenoemde beschikkingen in uw belang te zijn getroffen,
heeft u de bevoegdheid om tegen die beschikking bij de gemeente een bezwaarschrift in te dienen.
Ingevolge de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is, de kapvergunningen en de vergunning inzake het straatfeest in de Leasestraat liggen ter inzage bij het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

Zoekwoorden:

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Capelle a/d IJssel 24-07-2002 '
Lees ook