Gemeente Capelle a/d IJssel

Bekendmaking 26 juni 2002

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:

MEDEDELING:
ONTVANGEN AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING
(kennisgeving volgens artikel 41 van de Woningwet)

Meer informatie over deze aanvragen is te verkrijgen bij de Unit Handhaving en Vergunningen.

Schalijlaan nabij nr. 40, transformatorstation bouwen. Maerlantpark 50, woonhuis veranderen.
Fazantstraat 1a, noodlokaal plaatsen.
Jan de Geusrede 39b, (bij rioolgemaal) noodlokaal (voor 1 jaar) plaatsen.
Jan de Geusrede 39h, noodlokaal (voor 1 jaar) plaatsen. Hoofdweg 18, bedrijfsgebouw veranderen.
Fascinatio Boulevard, noodlokaal plaatsen.
Kanaalweg 25-27, vluchttrap aanbrengen en ramen in vluchtdeuren veranderen.
Gravure 11, dakopbouw aanbrengen.
Moorepassage, parkeergarage en bergingen veranderen. Lylantse Baan, showroom bouwen.
Vivaldistraat 7, woonhuis uitbreiden aan achtergevelzijde. Lofoten 18, dakkapellen aanbrengen.

TER INZAGE:
AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING/MELDING VAN EEN BOUWVOORNEMEN

Onderstaande plannen liggen, in verband met een vrijstellingsprocedure, ter inzage bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis.


1. Jan de Geusrede 39b, (bij rioolgemaal) noodlokaal (voor 1 jaar) plaatsen.

2. Fascinatio Boulevard, noodlokaal plaatsen.
3. P.C. Boutenssingel 5, sport- en recreatiecentrum De Blinkert verbouwen tot Health- en Fitnessclub.

4. Henry Moorepassage, parkeergarage en bergingen veranderen.
5. Sofie Blank Erf 10, tuinhuisje plaatsen.
Vrijstellingsprocedure met toepassing van:
Artikel 17, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, (ten behoeve van de bij 1 en 2 genoemde plannen).
Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, (ten behoeve van het bij 3 genoemde plan).
Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, (ten behoeve van de bij 4 en 5 genoemde plannen).

Termijn van terinzagelegging en eventueel indiening zienswijzen: Vanaf 27 juni 2002, gedurende vier weken.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN, TOEGEKENDE MELDINGEN

Verzenddatum 19 juni 2002:
Ernst Barlachrade 8, dakkapellen aanbrengen.
Ernst Barlachrade 25, dakkapel aan achtergevelzijde aanbrengen. Fascinatio 2K-7, kantoorgebouw bouwen.
Gruttosingel 58, dakkapel aan achtergevelzijde aanbrengen. Bermweg 25, dakkapel aan achtergevelzijde aanbrengen. Korenmolen 43, dakkapel aan achtergevelzijde aanbrengen. Desertosingel 69, uitbouw bouwen.

Verzenddatum 20 juni 2002:
Chopinstraat 8 en 10, dakkapel aan achtergevelzijde aanbrengen. Pergolesistraat 39, dakkapel aan voorgevelzijde aanbrengen. Rosanderwaard 61, woonhuis aan voorgevelzijde uitbreiden. Bachstraat 127, dakkapellen aan voor- en achtergevelzijde aanbrengen.
Kalmanstraat 25, dakkapel aan achtergevelzijde aanbrengen. Donizettistraat 11, woning veranderen en uitbreiden. Brahmsstraat 14, dakkapel aan voorgevelzijde aanbrengen. Brahmsstraat 180, woonhuis uitbreiden.
Rijndal 53, dakkapellen aan voor- en achtergevelzijde aanbrengen. Bachstraat 70, dakkapellen aan voor- en achtergevelzijde aanbrengen.
Beethovenlaan 123, dakkapellen aan voor- en achtergevelzijde aanbrengen.
Bernsteinstraat 76 t/m 82, dakkapel aan voorgevelzijde aanbrengen. Bermweg 209, tuinhuisje plaatsen (toegekende melding). s-Gravenpark 14, garage/berging bouwen.
Paradijsselpark 145, woonhuis uitbreiden.
Fascinatio, rioolgemaal bouwen.
Sweelinckstraat 8, woonhuis uitbreiden.
Sweelinckstraat 10, woonhuis uitbreiden.

KAPVERGUNNINGEN

Kapvergunningen zijn verleend voor het kappen van de volgende bomen:

Verzenddatum 18 juni 2002
Nabij Lentedans 46 en 47 2 meelbessen
Ter hoogte van Mariënwaard 33 2 veldesdoornen Prent 2 schijnacacias
2 haagbeuken
3 populieren
Ahrdal achter nr. 8 2 elsen

1 berk
Dakotaweg 69/71 1 iep

2 schijnacacias

1 wilg


De betreffende kapvergunningen liggen vanaf heden ter inzage bij het Informatiecentrum.

LICHTRECLAME

Op 21 juni 2002 is vergunning verleend voor de reeds geplaatste lichtreclame op het pand 's-Gravenweg 35 in Capelle aan den IJssel.

Indien u meent door één van de bovengenoemde beschikkingen in uw belang te zijn getroffen,
heeft u de bevoegdheid om tegen die beschikking bij de gemeente een bezwaarschrift in te dienen.
Ingevolge de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

INSPRAAK INZAKE VRIJSTELLING EX ARTIKEL 19, LID 1, VAN DE WET OP DE RUIMTELIJKE ORDENING TEN BEHOEVE VAN DE REALISERING VAN EEN BEDRIJFSGEBOUW (KANTOOR) EN EEN GARAGE (STALLING VOOR AUTO) OP HET PERCEEL BERMWEG 173

Het college maakt, ingevolge de Inspraakverordening, bekend dat van de heer A.M. Eijkelenboom een verzoek is ontvangen om op het perceel Bermweg 173 een bedrijfsgebouw (lees: kantoorgebouw) en een garage (lees: autostalling) te mogen bouwen.
Aangezien het bouwplan niet past binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan Stadsdeelpark herziening II, dient een vrijstellingsprocedure te worden gevolgd als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Informatie- en inspraakbijeenkomst
In dat kader ligt het verzoek van 27 juni tot en met 21 augustus 2002 voor eenieder ter inzage en vindt op 7 augustus 2002 om 19.30 uur in het gemeentehuis een informatie- en inspraakbijeenkomst plaats.

Van 27 juni tot en met 21 augustus 2002 kan eenieder schriftelijk zijn zienswijze ten aanzien van het bouwplan kenbaar maken.

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is, de kapvergunningen, en het verzoek inzake het perceel Bermweg 173 liggen ter inzage bij het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Capelle a/d IJssel 27-06-2002 '
Lees ook