Gemeente Den Helder

17-03-2003 Alle hens aan dek voor Den Helder
De gemeente Den Helder vraagt in Den Haag aandacht voor de bijzondere positie van de stad. Dit doet zij door het aanbieden van het schotschrift Alle hens aan dek aan vertegenwoordigers van de politieke partijen die bezig zijn met de regeringsonderhandeling. In het schotschrift wordt de complexe problematiek van Den Helder beschreven.

Op donderdag 20 maart neemt de voorzitter van de vaste kamercommissie Economische Zaken, de heer drs. F.C.G.M. Timmermans, alsmede vertegenwoordigers van de partijen in de formatie, het CDA en de PvdA, het schotschrift Alle hens aan dek in ontvangst.

Den Helder heeft flink geïnvesteerd in de verbetering en versterking van haar economische (infra)structuur en haar regiofunctie als woon-, werk- en leefstad. Zij ziet zich echter op dit moment wederom geconfronteerd met ernstige negatieve werkgelegenheidseffecten, die het gevolg zijn van een gecombineerde problematiek:
- nieuwe bezuiniging bij Defensie, waaronder de Koninklijke Marine en het Marine Onderhoudsbedrijf;

- negatief werkgelegenheidseffect en belemmering van bestaande en nieuwe initiatieven door de 3e Nota PKB Waddenzee;
- problematische bereikbaarheid van de Helderse haven over land en zee;

- dalende werkgelegenheid in de sectoren landbouw en visserij;
- werkgelegenheidsreductie en afnemende investeringsbereidheid door het wegvallen van fiscale afschrijvingsfaciliteit voor de offshore olie- en gaswinningindustrie;

- de teruglopende economie.
De gevolgen voor de werkgelegenheid en bedrijvigheid zijn ook in de regio te voelen.

Den Helder is een stad met potentie en heeft voldoende kwaliteit om uit te groeien tot een sterke stad in de Kop van Noord-Holland, die recht doet aan haar regionale functie als werk- en voorzieningencentrum. Den Helder vraagt commitment van het nieuwe kabinet door onder meer het instellen van een interdepartementale werkgroep om de problemen die op de stad en de regio afkomen adequaat te kunnen oplossen.

ondersteuning
Burgemeester J.M. Staatsen van de gemeente Den Helder biedt het schotschrift mede aan namens gedeputeerde staten van Noord-Holland, stuurgroep Kop & Munt (= regionaal economisch stimuleringsprogramma), gewest Kop van Noord-Holland en de Kamer van Koophandel voor Noordwest Holland. De Helderse Ondernemersvereniging HOV, Haven- en Scheepvaartvereniging HSV Den Helder, OndernemersFederatie Kop van Noord-Holland OFK, ondernemingsorganisatie VNO/NCW West en ondernemerscentrale MKB Nederland ondersteunen de actie. Vertegenwoordigers van deze organisaties zullen aanwezig zijn bij de overhandiging van het schotschrift.

De overhandiging vindt plaats op donderdag 20 maart om 14.00 uur aan boord van het schip de Swaensborgh in de haven van Scheveningen. « terug

Deel: ' Openbare bekendmakingen Gemeente Den Helder '
Lees ook