Gemeente Eindhoven


Officiële publicaties

Eindhoven, 18 augustus 1999

Schrijf nu in voor de Milieuprijs 1999!

Bouwvergunningen, aanvragen

Bouwvergunningen, beslissingen

Commissievergaderingen

Wet milieubeheer

Bestemmingsplannen

Kapvergunningen

Algemeen

Schrijf nu in voor de Milieuprijs 1999!

Nog tot 1 september mogelijk
Het einde van de inschrijftermijn voor de Eindhovense Milieuprijs 1999 nadert. Tot 1 september kunnen organisaties, verenigingen, instellingen en bedrijven zichzelf of iemand anders voordragen voor de Eindhovense Milieuprijs 1999.

Een Duurzaam Eindhoven
Ieder jaar looft het gemeentebestuur van Eindhoven de Milieuprijs uit.

Dit jaar zal de Eindhovense Milieuprijs in het teken staan van 'Een Duurzaam Eindhoven'.
Verenigingen, scholen, vrijwilligers, bedrijven, clubs en stichtingen, die iets bijzonders hebben gedaan voor het milieu en de leefomgeving in Eindhoven, komen voor de prijs in aanmerking. Misschien kent u een organisatie of persoon die deze prijs verdient. Natuurlijk kunt u ook uzelf inschrijven.

Voorwaarden
Er zijn een aantal voorwaarden waaraan inzendingen moeten voldoen. Het belangrijkste is dat het moet gaan om projecten of activiteiten die van belang zijn voor het milieu en die een relatie hebben met Eindhoven. Dit jaar zal extra worden gelet op de duurzaamheid van de projecten of activiteiten. Alle inzendingen worden beoordeeld door een deskundige jury. In de jury zitten vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de overheid en milieugroepen. Het college van burgemeester en wethouders beslist uiteindelijk wie de winnaar wordt.

Wat is de prijs?
De Eindhovense Milieuprijs bestaat uit drie delen: een oorkonde, een replica van de milieuboom (een kunstwerk dat de gemeente in 1987 ontving als winnaar van een landelijke milieuprijs) en een bedrag van Florin2.500,-.
De prijs wordt medio november uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst. Reden genoeg om in te schrijven!

Heeft u nog vragen of wilt u een inschrijfformulier aanvragen, dan kunt u terecht bij de Milieudienst Regio Eindhoven, tel. 2594689. Inschrijven kan tot 1 september 1999.


Bouwvergunningen, aanvragen

De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen geeft kennis dat onderstaande meldingen en bouwaanvragen zijn ingediend:

Ingekomen meldingen
Zaaknummer/Adres/omschrijving

1518/99 San Giorgilaan 3, plaatsen van een tuinhuisje 04.08.1999 1525/99 Atilla 32, plaatsen van een tuinhuisje 04.08.1999 1521/99 Hastelweg 37, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 04.08.1999
1534/99 Brunelleschiweg 10, bouwen van een voliëre 06.08.1999 1529/99 Dr Berlagelaan 42, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 05.08.1999
1530/99 Gildelaan 34, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 05.08.1999
1544/99 Jonathan Swiftlaan 15, plaatsen van een tuinhuisje 11.08.1999 1535/99 Vliegbasis Eindhoven, bouwen van een opslagruimte gasflessen 09.08.1999
1540/99 Roodkapje 98, verbouwen van een raamkozijn tot tuindeuren 09.08.1999

Ingekomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

1248/98 Riel 5, verbouwen van een woning met stal 10.08.1999 4/99 Sommelaan 5, uitbreiden van een woning 11.08.1999 568/99 Van Dormaalstraat 1, bouwen van een praktijkruimte, serre en berging 11.08.1999
721/99 Stratumseind 10-14, uitbreiden van een restaurant/pizzeria 09.08.1999
784/99 III Blixembosch, Ella Fitzgeraldlaan, kavel 566, bouwen van een woning 04.08.1999
812/99 Eijerven 46, uitbreiden van een woning 04.08.1999 813/99 Eijerven 48, uitbreiden van een woning 04.08.1999 965/99 Van Dormaalstraat 2, verbouwen en uitbreiden van een garage/berging 11.08.1999
957/99 Gabriël Metsulaan 3, verbouwen en uitbreiden van een woning 09.08.1999
1144/99 Goudestein 14, verbouwen en uitbreiden van een woning 04.08.1999
1170/99 Croy en Hoppenkuil, bouwen van 4 reclamezuilen onverlicht ten behoeve van bewegwijzering 11.08.1999
1205/99 Didolaan 32, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 05.08.1999
1243/99 Vuurvogel 49, plaatsen van een tuinafscherming 09.08.1999 1249/99 Sint Lidwinastraat 2, verbouwen en uitbreiden van kinderdagverblijf 'De Draaimolen' 11.08.1999
1282/99 Sterkenburg, bouwen van een trap-tennismuur ten behoeve van speelvoorzieningen 12.08.1999
1313/99 Sint Bonifaciuslaan 46, bouwen van een garage en het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 09.08.1999 1351/99 Ulenpas 56a, bouwen van een reclamepylon 11.08.1999 1519/99 Broodberglaan 3, uitbreiden van een schoolgebouw 04.08.1999 1524/99 Gossespad 12, verbouwen en uitbreiden van een woning 04.08.1999
1523/99 Anthony Fokkerweg, bouwen van een verkeersbrug 04.08.1999 1522/99 Eckartseweg Zuid 183 t/m 195, gezamenlijk plaatsen van erfafscheidingen 04.08.1999
1526/99 Rechtestraat 33a, aanbrengen van gevelreclame 05.08.1999 1527/99 Stationsplein 3a, verbouwen en uitbreiden van een restaurant 05.08.1999
1533/99 Pieter Pauluslaan 25, verbouwen en uitbreiden van een woning 06.08.1999
1531/99 Simon van Hapertlaan 12, plaatsen van een tuinhuis 06.08.1999 1545/99 Generaal Van Dedemlaan 86, plaatsen van 2 dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 11.08.1999
1536/99 Rabelaislaan 31, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 09.08.1999
1538/99 Adonispad 6, verbouwen en uitbreiden van een woning 09.08.1999 1539/99 Tacituslaan 17, plaatsen van dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 09.08.1999
1541/99 Doddendaal 19, plaatsen van een erfafscheiding 10.08.1999 1542/99 Ambachtsweg 21, gedeeltelijk verbouwen van een voorgel bedrijfspand 10.08.1999
1546/99 Jungfrau 17, plaatsen van een erfafscheiding 12.08.1999

Ingekomen sloopaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

SL99/0102 Lijsterbesstraat 21/27, gedeeltelijk slopen van constructie begane grond ten behoeve van nieuwbouw 10.08.1999 SL99/0101 Broodberglaan 3, gedeeltelijk slopen van een wand ten behoeve van een doorbraak naar nieuwe schoollokalen 04.08.1999

De ingekomen meldingen, bouwaanvragen en sloopaanvragen zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Te verlenen bouwvergunningen/vrijstelling
Van 19 augustus 1999 tot en met 1 september 1999 liggen bij de dienst Bouw-toezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage),

alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:


- verbouwen en uitbreiden van een sportschool, Hoogstraat 115 (2038/98);

- bouwen van een shop bij tankstation, Karel de Grotelaan 2 (307/99). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 23.2.

van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Eindhoven binnen de ring.
Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid om zijn/haar zienswijze met betrekking tot deze voornemens naar voren te brengen bij de directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen, postbus 442, 5600 AK Eindhoven.


- verbouwen en uitbreiden van een woning, Riel 5 (1248/98). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, juncto artikel 50, vijfde lid, en 51, derde lid, van de Woningwet.

- bouwen van een schuur, Willem Barentzstraat 30 (1429/99). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze melding vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk bedenkingen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders.
De bedenkingen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen, postbus 442, 5600 AK Eindhoven.


Bouwvergunningen, beslissingen
De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Toegestane meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum toestemming

1126/99 Gelaarsde Kat 105, uitbreiden van een woning door middel van het aanbouwen van een klompenhok 10.08.1999
1140/99 Sint Lebuinuslaan 20, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 10.08.1999
1383/99 Sint Theresiaplein, bouwen van een trafostation 10.08.1999 1411/99 Liesbergstraat 1, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 10.08.1999
1446/99 Torenberglaan 21, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 10.08.1999
1495/99 Draaiboomstraat 59, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 12.08.1999
1490/99 Hettenheuvellaan 9, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 11.08.1999
1500/99 Bredalaan 72, uitbreiden van een woning door middel van het aanbouwen van een bijkeuken 10.08.1999
1512/99 Parijslaan 3, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 11.08.1999
1511/99 Amelandlaan 14, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 12.08.1999
1510/99 Maconhof 20, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 12.08.1999

Niet in behandeling genomen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing
1142/99 Sint Gerardusplein 13, verbouwen en uitbreiden van een woning 10.08.1999
1222/99 Dr Berlagelaan 49, bouwen van een berging 06.08.1999

Geen melding

Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing

1506/99 Fransebaan 216, uitbreiden van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 10.08.1999

Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening

72/99 III Blixembosch, Louis Armstronglaan, kavel 615, bouwen van een woning 11.08.1999
80/99 III Blixembosch, Ella Fitzgeraldlaan, kavel 531, bouwen van een woning 09.08.1999
228/99 Dommelstraat 13, bouwen van een restaurant 10.08.1999 268/99 Driehoeksbos, Weisshorn, kavel 202, bouwen van een woning 11.08.1999
594/99 Azaleastraat 10, bouwen van een dakopbouw in het achtergeveldakvlak 11.08.1999
701/99 Emmasingel 29, verbouwen c.q. renoveren van een kantoorgebouw 11.08.1999
815/99 Zandstraat 30, verbouwen van een garage 09.08.1999 947/99 Admetuslaan 33, uitbreiden van een woning 10.08.1999 952/99 Kastelenplein 103, verbouwen van een winkel door middel van het plaatsen van puien en entree-rolluik 09.08.1999 986/99 Heuvelakker 20, verbouwen en uitbreiden van een woonhuis 11.08.1999
992/99 Smetanalaan 23, uitbreiden van een woning 09.08.1999 1009/99 Sommelaan 16, uitbreiden van een woning 09.08.1999 1071/99 sportpark Aalsterweg, uitbreiden van een kleedruimte met berging 11.08.1999
1070/99 sportpark Aalsterweg, uitbreiden van de kleedruimte van EVV-amateurs 11.08.1999
1072/99 Gascognehof 41, uitbreiden van een woning 09.08.1999 1077/99 Beemdstraat, bouwen van een trafostation 11.08.1999 1262/99 Demer 29, verbouwen van een voorpui 11.08.1999

Van rechtswege verleende vergunning
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 657/99 hoek Hoge Zijde/Boven Zijde, bouwen van een bedrijfsgebouw 11.08.1999

Niet in behandeling genomen bouwaanvragen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing

2217/98 Biesterweg, bouwen van 8 woningen en parkeergarage 06.08.1999 2412/98 Driehoeksbos, Matterhorn, kavel 170, bouwen van een woning 10.08.1999
1307/99 Gasthuisstraat 1, bouwen van een fietsenstalling 06.08.1999 1313/99 Sint Bonifaciuslaan 46, bouwen van een garage en het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 06.08.1999 1350/99 Cesar Franckstraat 1, verbouwen en uitbreiden van een garage tot garage/berging 06.08.1999
1341/99 Benoitstraat 44, uitbreiden van een woning 06.08.1999 1342/99 Goudestein 76, verbouwen en uitbreiden van een woning 10.08.1999
1355/99 Sterredaalder 16, uitbreiden van een tuinafscheiding 06.08.1999
1380/99 Boschdijk 930, bouwen van kantoorruimten 10.08.1999 1376/99 Limousinlaan 14, uitbreiden van een woning 10.08.1999 1368/99 Demer 29, verbouwen van een pand ten behoeve van trapopgang met overloop 10.08.1999
1415/99 Dr Cuyperslaan 82, plaatsen van een raam in de zijgevel 10.08.1999

Geweigerde bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum weigering

286/99 Eimerick 45, verbouwen en uitbreiden van een woning 10.08.1999

Verleende monumentenvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening MO99/0003 Rechtestraat 38, verbouwen van luifeltjes 10.08.1999 MO99/0004 Uiverlaan 7, plaatsen van een berging/schuur 11.08.1999 MO99/0005 Collseweg 3-5, verbouwen van een gebouw van de Collse watermolen 10.08.1999

Verleende sloopvergunningen

Zaaknummer Adres Datum vergunningverlening

SL99/0042 Sliffertsestraat, Vliegbasis Eindhoven, gedeeltelijk slopen van een luchthavengebouw 09.08.1999
SL99/0045 diverse locaties, vervangen/vernieuwen van asbesthoudende beluchtingskokers van 124 transformatorstations 09.08.1999 SL99/0086 De Schakel 14, gedeeltelijk slopen van een bedrijfspand 10.08.1999
SL99/0096 Dr Berlagelaan 13, slopen van luchtbehandelingskanalen 09.08.1999
SL99/0091 Flight-Forum 1550, slopen gebouw 206 10.08.1999

De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage, van 9.00 tot 12.30 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier. Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is bekendgemaakt of zo spoedig als redelijkerwijs van klager kan worden verlangd. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de rechtbank 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening 1885/98 Chamonixlaan 218, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 09.08.1999
1414/98 Jennerlaan 3, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 09.08.1999
1430/98 Swalmstraat 31, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 09.08.1999

Geweigerde bouwvergunning
Bouwplannummer Adres Datum weigering
146/99 Rielsedijk 24, plaatsen van een erfafscheiding 10.08.1999

De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage, van 9.00 tot 12.30 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier. Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken binnen zes weken na verzenddatum van deze beslissingen hiertegen schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Tevens kan schriftelijk om een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Arrondissementsrechtbank te s-Hertogenbosch. Indien u beroep instelt, dient u Fl. 225,- griffierecht te betalen. Vraagt u tegelijk met het instellen van beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening, dan dient u nog eens Fl. 225,- griffierecht te betalen.
Indien anders dan door een natuurlijk persoon beroep wordt ingesteld, dient Fl. 450,- griffierecht te worden betaald. Wordt anders dan door een natuurlijk persoon tegelik met het instellen van beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening gevraagd, dan dient eveneens Fl. 450,- griffierecht te worden betaald.


Commissievergaderingen

De commissie voor stadsontwikkeling en beheer en de commissie voor middelen, milieu en sport komen voor een extra, gecombineerde vergadering bijeen op woensdag 25 augustus a.s. om 16.00 uur in het Stadhuis.
De agenda vermeldt onder meer:

- begrotingswijziging voor verlenging DOW-jaaropdracht 1999 aan Ergonbedrijven voor onderhoud groen.
Secretaris: de heer A. de Clerck,
tel. 2382154.

De commissie voor maatschappelijke ontwikkeling komt voor een (vervolg-) vergadering bijeen op donderdag 26 augustus a.s. om 20.00 uur in het Stadhuis.
De agenda vermeldt onder meer:

- voorstel tot nieuwbouw van Cultureel Centrum De Effenaar. NB. betreft beantwoording van vragen uit eerste termijn van 9 juni jl. en vervolgens behandeling in tweede termijn en advisering. Secretaris: de heer B. Calon,
tel. 2382155.

Welkom
Bent u geïnteresseerd in de behandeling van een agendapunt bij een openbare commissievergadering, dan bent u van harte welkom. Alle vergaderingen vinden plaats in het Stadhuis, Stadhuisplein 1. U kunt bovendien gebruik maken van het spreekrecht. U krijgt dan vijf minuten de gelegenheid uw mening over een agendapunt mede te delen. De commissieleden kunnen vragen stellen, waarna u nogmaals vijf minuten de gelegenheid krijgt daarop in te gaan. Meld uw aanvraag om spreekrecht twee dagen vóór het begin van de vergadering bij de secretaris van de commissie. De secretaris zorgt ervoor dat u tijdig bericht ontvangt over het (vermoedelijke) tijdstip van behandeling van het agendapunt. De commissie-agenda's en nota's liggen ter inzage in het Informatiecentrum in het Stadskantoor.


Wet milieubeheer

Te verlenen vergunningen
Het voornemen bestaat positief te beschikken naar aanleiding van de volgende aanvragen ingevolge de Wet milieubeheer:
- een vergunning voor het oprichten of in werking hebben van een

inrichting voor verkoop en montage van autobanden, Hastelweg 248a, J. Docters Autobanden;

- een vergunning voor het veranderen of de werking daarvan veranderen van een hotel-restaurant, Vestdijk 47, Dorint Hotels & Vakantieparken;

- een de gehele inrichting omvattende revisievergunning voor een inrichting voor vervaardiging van bandtabak, Kanaaldijk Noord 121-123, B.V. DELI-HTL Tabak Maatschappij.

De aanvragen, de ontwerp-beschikkingen en andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer

Karel V Singel 8 te Eindhoven van 18 augustus 1999 tot 15 september 1999 elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (2594603); bovendien na deze datum, tot het einde van de beroepstermijn, elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Tot laatst genoemde datum kunnen schriftelijk bedenkingen worden ingebracht bij het college van burgemeester en wethouders; zij moeten worden gezonden aan het hoofd van de vestiging Eindhoven van de

Milieudienst Regio Eindhoven, postbus 435, 5600 AK Eindhoven. Ook kunnen in die periode mondeling bedenkingen worden ingebracht; hiertoe zal een bijeenkomst worden vastgesteld na telefonische afspraak, tel. 2594603.

Wie bedenkingen inbrengt, kan verzoeken dat zijn persoonlijke gegevens niet worden vermeld.

Verleende vergunningen

De volgende vergunningen zijn verleend:


- een de gehele inrichting omvattende revisievergunning voor een

inrichting voor opslag, productie, distributie en verkoop medische gassen, Kanaaldijk Noord 107, Hoek Loos Medical B.V.;
- een vergunning voor het oprichten of in werking hebben van een opslag en aflevering van motorbrandstoffen, het wassen van voertuigen en het bereiden van etenswaren, De Schakel ongenummerd, Truckstop Acht B.V.;

- een vergunning voor het oprichten of in werking hebben van een winkel voor verkoop van hengelsport- en dierenartikelen en opslag, ompakken en verkoop van vuurwerk, Bredalaan 57, A.C. Louwers-Groenen.

De beschikkingen en andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te

Eindhoven, van 19 augustus 1999 tot 30 september 1999 elke werkdag van

09.00 tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (2594603).
Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.

Tot 30 september 1999 staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor een-ieder die tegen de ontwerp-beschikking bedenkingen heeft ingebracht, de adviseurs die advies hebben uit-gebracht, eenieder die bedenkingen heeft tegen de aangebrachte wijzigingen ten opzichte van de ontwerp-beschikking en

belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen

bedenkingen te hebben ingebracht.
Een beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.

Een beroepschrift moet in tweevoud worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage; een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van die afdeling.
Een beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Meldingen
Ter informatie delen wij mede dat de volgende bedrijven zich hebben gemeld omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij wijzigingen aanbrengen:


- Brussels Eethuis V.O.F., Kastelenplein 85, horecabedrijf;
- Contactcentrum 'De Tref', Kornoelje-laan 100, horecabedrijf;
- Hakapak B.V., Lodewijkstraat 6, uitbreiding met 'cleanroom';
- L. Zanetti, Hurksestraat 26, vervanging nishut;
- Politie Brabant Zuid-Oost, Mathilde-laan 4, vervanging van bomputje door betonnen opslagbox voor de opslag van explosieven;
- Industrial Vac Ivac B.V., Steenoven 1, opslag goederen.

Informatie over de meldingen kunt u elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur krijgen bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven.

Rectificatie
Op 11 augustus 1999 is de volgende aanvraag abusievelijk gepubliceerd als verleende vergunning:

- een de gehele inrichting omvattende revisievergunning voor een inrichting voor vervaardiging van bandtabak, Kanaaldijk Noord 121-123, B.V. DELI - HTL Tabak Maatschappij.

 


Bestemmingsplannen

Inspraak
Op de dienst Stadsontwikkeling wordt momenteel de 6e uitwerking bestemmingsplan I Blixembosch voorbereid.
Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de braakliggende strook tussen de Bloedkoraal en de Briljant die deels een woonbestemming krijgt en deels de bestemming openbaar plantsoen.
Een tekening, waarop dit is aangegeven, ligt op werkdagen tijdens kantooruren van 23 augustus 1999 tot en met 19 september 1999 in de leeskamer op de begane grond van het gebouw Technische Diensten ter inzage.
Ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen kunnen tot en met 19 september 1999 schriftelijk hun mening kenbaar maken bij de directeur van de dienst Stadsontwikkeling, postbus 433, 5600 AK Eindhoven.
Ontvangen meningen zullen worden betrokken bij de advisering aan het college van burgemeester en wet-houders.

Nieuwe plannen ter inzage
Van 23 augustus 1999 tot en met 19 september 1999 ligt op werkdagen tijdens kantooruren voor eenieder ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor en in de leeskamer van het gebouw Technische Diensten het ontwerp van het bestemmingsplan IV Gijzenrooi. Dit ontwerp heeft betrekking op de uitbreiding van een huisartsenpraktijk aan het Biesven 1.
Gedurende genoemde termijn kan eenieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent het ontwerp kenbaar maken aan de gemeenteraad; de zienswijze dient te worden gezonden aan de directeur van de dienst Stadsontwikkeling, postbus 433, 5600 AK Eindhoven.


Kapvergunningen

De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt bekend, dat voor het rooien van onderstaande bomen kapvergunning is verleend:

1 boom nabij Apeldoornstraat 41 i.v.m. overlast en lichtreductie; 2 bomen nabij Ruurlostraat 11 i.v.m. overlast en lichtreductie; 1 boom nabij Krayenhoffstraat 66 i.v.m. overlast en lichtreductie; 2 bomen nabij Bordeauxlaan 56 i.v.m. overlast, schade en lichtreductie;
1 boom nabij Sint Gerlachstraat 14 i.v.m. overlast, schade en lichtreductie;
1 boom nabij Frederiklaan 145 i.v.m. overlast, schade en lichtreductie;
1 boom nabij Elmt 14, de boom belemmert onderhoud aan de gevel; 8 bomen nabij Meerenakkerweg 14 i.v.m. het verleggen van riolering; 1 boom nabij Elmt 8, de boom belemmert onderhoud aan de gevel; 4 bomen nabij Bastenakenlaan 1 i.v.m. overlast, schade en lichtreductie;
1 boom nabij 's-Gravesandestraat 4 i.v.m. overlast en lichtreductie. De vergunningen liggen vanaf heden, gedurende zes weken, ter inzage in

het Informatiecentrum van het Stadskantoor.

Belanghebbenden kunnen, binnen zes weken na heden, gemotiveerd beroep

instellen bij de gemeenteraad, postbus 90150, 5600 RB te Eindhoven.

 


Dit is een officiële publicatie van het gemeentebestuur van Eindhoven.
De openbare nota s, besluiten, tekeningen e.d, die betrekking hebben op de vermelde onderwerpen, liggen ter lezing in het gemeentelijk Informatiecentrum. In sommige gevallen liggen de stukken ook ter inzage bij een gemeentelijke dienst (zoals vermeld in de desbetreffende rubriek).
Het Informatiecentrum bevindt zich in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10. U bent er welkom op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur.

De dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen bevindt zich eveneens in het Stadskantoor. Bij deze dienst bent u tijdens werkdagen van
9.00-12.30 uur welkom; 's middags op afspraak. De dienst Stadsontwikkeling is gehuisvest in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1. Deze dienst is voor het publiek geopend op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. De kassier van de Technische Diensten is voor publiek bereikbaar op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. De Milieudienst Regio Eindhoven is gehuisvest aan de Keizer Karel V Singel 8. U bent er welkom van 9.00-17.00 uur.

De in Tongelre verleende vergunningen liggen, na telefonische afspraak, vanaf heden, gedurende de bij de betreffende vergunning vermelde termijn, ter inzage in het Wijkkantoor Tongelre. Het Wijkkantoor Tongelre is gelegen aan de Generaal Bothastraat 1 en is telefonisch te bereiken op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur op telefoonnummer 2384500. De openingstijden van het Wijkkantoor zijn op maandag van 15.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden is bezoek aan het Wijkkantoor Tongelre mogelijk op afspraak. De adressen van vergunningen welke in Tongelre zijn verleend, vallen binnen de volgende postcodes: 5613, 5631, 5641 en 5642.

Telefoonnummers:

* Informatiecentrum, Stadskantoor, algemene informatie 238 20 25
* Tekstbeeld-telefoon voor doven en slechthorenden 238 72 89
* Milieuklachtencentrale voor vragen en klachten over milieuzaken 259 45 00

* Klachten en algemene informatie dienst Openbare Werken, tevens alle vragen over (chemisch) afval 238 60 00
* Wijkkantoor Tongelre, algemene informatie 238 45 00


Eindhoven, 18 augustus 1999. 

Deel: ' Openbare bekendmakingen Gemeente Eindhoven '
Lees ook