Gemeente Eindhoven


Officiële publicaties

Eindhoven, 4 augustus 1999

Bouwvergunningen, aanvragen

Bouwvergunningen, beslissingen

Verkoop Woning

Wet milieubeheer

Bestemmingsplannen

Kapvergunningen

Algemeen

Bouwvergunningen, aanvragen

De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen geeft kennis dat onderstaande meldingen en bouwaanvragen zijn ingediend:

Ingekomen meldingen
Zaaknummer/Adres/omschrijving

1422/99 Pieter de Swartstraat 4, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 21.07.1999
1429/99 Willem Barentzstraat 30, bouwen van een schuur 21.07.1999 1428/99 Biesven 1, uitbreiden van een berging ten behoeve van een huisartsenpraktijk 21.07.1999
1441/99 Metzlaan 30, bouwen van een tuinhuis 22.07.1999 1446/99 Torenberglaan 21, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 23.07.1999
1463/99 Florapark 112, uitbreiden van een woning 26.07.1999 1456/99 Rietveldlaan 2, bouwen van een erfafscheiding en poorten 23.07.1999
1457/99 Generaal De Carislaan 21, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 23.07.1999
1469/99 Seinelaan 91, plaatsen van een tuinhuisje 27.07.1999 1468/99 Gestelsestraat 203, bouwen van een berging 27.07.1999 1486/99 Ridderzaal 56, uitbreiden van een woning 28.07.1999 1484/99 Kanaaldijk Noord 25a, uitbreiden van een sorteerhal 28.07.1999 1491/99 Simplonpas 16, plaatsen van een tuinhuisje 28.07.1999

Ingekomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

1200/98 III Blixembosch, Ella Fitzgeraldlaan, kavel 534, bouwen van een woning 25.07.1999
1435/98 Lijsterbesstraat 21-27, bouwen van studentenwoningen en studio's/ateliers 27.07.1999
1653/98 Florapark 96, verbouwen en uitbreiden van een pand 27.07.1999 1820/98 Willemstraat, bouwen van een parkeerkelder 21.07.1999 2184/98 Aurorastraat 2, verbouwen en uitbreiden van een woning 26.07.1999
2359/98 hoek Hemelrijken/Fellenoord, bouwen van 91 woningen en multifunctionele ruimten 22.07.1999
145/99 Sint Wilfriedstraat, uitbreiden van een woning 26.07.1999 286/99 Eimerick 45, verbouwen en uitbreiden van een woning 23.07.1999 350/99 Generaal Bothastraat 3, bouwen van een bedrijfshal 23.07.1999 395/99 Blixembosch, Molierelaan, bouwen van 23 woningen 27.07.1999 428/99 Hageheldlaan 66, verbouwen en uitbreiden van een woning 26.07.1999
462/99 Diepmeerven 23, uitbreiden van een woning met atelier 23.07.1999
463/99 III Blixembosch, Marcel Proustlaan, kavel 524, bouwen van een woning 22.07.1999
482/99 III Blixembosch, Buddy Boldenlaan, kavel 474, bouwen van een woning 22.07.1999
549/99 Odysseuslaan 6, uitbreiden van een basisschool 23.07.1999 600/99 Faunuslaan 2, uitbreiden van een woning met een berging 21.07.1999
596/99 III Blixembosch, Ella Fitzgeraldlaan, kavel 568, bouwen van een woning 23.07.1999
703/99 III Blixembosch, Ella Fitzgeraldlaan, kavel 545, bouwen van een woning 23.07.1999
751/99 Driehoeksbos, Furkapas, bouwen van een kantoor en bedrijfsruimte 23.07.1999
827/99 III Blixembosch, Buddy Boldenlaan, kavel 492, bouwen van een woning met praktijkruimte 21.07.1999
879/99 Urkhovenseweg 20-436, renovatie woningen en flats 22.07.1999 896/99 Driehoeksbos, Weisshorn, kavel 199, bouwen van een bungalow 22.07.1999
944/99 III Blixembosch, Ella Fitzgeraldlaan, kavel 560, bouwen van een woning 27.07.1999
972/99 Vluttersven 55, bouwen van een garage/berging 27.07.1999 1210/99 Van Pedestraat 18, aanpassen van een voorgevelpui 27.07.1999 1423/99 Orteliusweg 3, uitbreiden van een woning door middel van een serre 21.07.1999
1424/99 Lisieuxhof 39, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 21.07.1999
1427/99 Batenhof/Heesakkerstraat, bouwen van 16 koopwoningen 21.07.1999
1460/99 Winkelcentrum Woensel 59, verbouwen van een voorgevel en maken van trapgat 23.07.1999
1431/99 Iliumstraat 17, uitbreiden van een woning 22.07.1999 1432/99 Rechtestraat 29 en Markt 18, verbouwen van een winkelpand 22.07.1999
1442/99 Turfveldenstraat 10, uitbreiden van een woning en wijzigen gevelaanzichten 22.07.1999
1440/99 Sprookjesbosch 25, uitbreiden van een woning 22.07.1999 1439/99 Eijerven 24, uitbreiden van een woning 22.07.1999 1436/99 Balsemienplein 6, verbouwen en uitbreiden van een woning 22.07.1999
1435/99 Dr Berlagelaan 13, plaatsen van een terreinzuil 22.07.1999 1434/99 Sterrenlaan 6, plaatsen van twee portaalornamenten 22.07.1999 1451/99 Karel Martelweg 2, plaatsen van een terreinzuil 23.07.1999 1452/99 Burgemeester Mollaan/Primulalaan, plaatsen van twee terreinzuilen 23.07.1999
1462/99 Woenselse Markt 14, plaatsen van een enkelzijdige lichtreclame 26.07.1999
1443/99 Dr Berlagelaan 13, verbouwen van een schoolgebouw 23.07.1999 1449/99 Vrijkensven 2, plaatsen van dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 23.07.1999
1464/99 Bessie Smithlaan 1, bouwen van een zwembad 26.07.1999 1444/99 Boutenslaan 161b, bouwen van een boothuis 23.07.1999 1447/99 Stiffelio 6, bouwen van een tuinhuis 23.07.1999 1458/99 Dr Berlagelaan 13, verbouwen van een schoolgebouw 23.07.1999 1454/99 Waddenzeelaan 4, uitbreiden van een basisschool 23.07.1999 1481/99 Lucifersteeg, bouwen van 2 woningen 27.07.1999 1480/99 Bolognalaan 23, uitbreiden van een woning 27.07.1999 1479/99 Hoogstraat 422, verbouwen en uitbreiden van een woning en het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 27.07.1999 1478/99 Bergen op Zoomstraat 37, verbouwen en uitbreiden van een woning door middel van het aanbouwen van een keuken 27.07.1999 1477/99 Zandschuit 13, verbouwen en uitbreiden van een woning 27.07.1999
1476/99 Martin Luther Kingstraat 77, verbouwen en uitbreiden van een woning met betrekking tot het constructieve gedeelte 23.07.1999 1475/99 Meerhoven, Zandrijk, bouwen van 84 woningen 27.07.1999 1474/99 Loostraat 10, verbouwen van een boerderij en het plaatsen van dakkapellen 27.07.1999
1472/99 1e Lieven de Keylaan 122, plaatsen van een reclamepaneel met wisselende boodschappen 27.07.1999
1471/99 Tollenslaan 13, verbouwen van een woning en het verbouwen en uitbreiden van een dakkapel in het zijgeveldakvlak 27.07.1999 1470/99 Generaal Stedmanstraat 43, uitbreiden van een berging 27.07.1999
1467/99 Stadhuisplein, bouwen van 4 lichtmasten 27.07.1999 1485/99 Smitsstraat 17, plaatsen van een tijdelijke kantoorruimte (unit) voor maximaal 5 jaar 28.07.1999
1483/99 Eeuwig Licht 63, uitbreiden van een woning 28.07.1999 1482/99 Veronapad 6, verbouwen en uitbreiden van een woning 28.07.1999 1827/98 Pastoor Petersstraat 180, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het uitbreiden van de Muziekschool 29.07.1999

Ingekomen sloopaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

SL99/0090 Rielsedijk 31, slopen van een dak 21.07.1999 SL99/0092 Rechtestraat 29 en Markt 18, gedeeltelijk slopen van een winkelpand 22.07.1999
SL99/0094 Dr Schaepmanlaan 12, slopen van diverse interne muren 22.07.1999
SL99/0097 Dr Berlagelaan 13, gedeeltelijk slopen van bestaande luifel, entreeportaal en diverse binnenwanden 23.07.1999 SL99/0096 Dr Berlagelaan 13, slopen van luchtbehandelingskanalen 23.07.1999
SL99/0095 Generaal Bothastraat 3, slopen van een bedrijfsgebouw 23.07.1999
SL99/0093 o.a. Hurksestraat, Gagelboschplein, Koenraadlaan, slopen van beluchtingskokers in transformatorstations NRE 22.07.1999 SL99/0091 Flight-Forum 1550, slopen van gebouw 206 21.07.1999 SL99/0098 Rechtestraat 14, gedeeltelijk slopen van luifel, winkelpui, plafonds, binnenwanden en trap 27.07.1999

De ingekomen meldingen, bouwaanvragen en sloopaanvragen zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Te verlenen bouwvergunningen/vrijstelling/monumentenvergunning

Van 5 augustus 1999 tot en met 18 augustus 1999 liggen bij de dienst

Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor,

Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:
- bouwen van 22 woningen, Barrierweg/Alard du Hamelstraat (2069/98). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 10.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Mensfort- Rapenland 1996.

- uitbreiden van een woning, Dordognelaan 38 (962/99).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan

bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 9 lid 9.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Achtse Barrier 1996.

- bouwen van onderwijsvoorzieningen ten behoeve van buitenschoolse opvang, Sliffertsestraat, Eindhoven, sectie F, nummer 284 (1227/99);
- bouwen van een loods, Het Schaapsdijk 66 (1425/99).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze

plannen bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 4.3., lid b, van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Meerhoven. Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid om zijn/haar zienswijze met betrekking tot deze voornemens naar voren te brengen bij de directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen, postbus 442, 5600 AK Eindhoven.
- verbouwen van een fietsenberging tot kantoorruimte, Poirterslaan 26 (MO99/0015);

- verbouwen van een woonboerderij, Tongelreeppad 1 (MO99/0016).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens hiervoor een monumentenvergunning te verlenen.


- bouwen van een berging, Willem Barentzstraat 32 (1040/99). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze melding vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk bedenkingen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders.
De bedenkingen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen, postbus 442, 5600 AK Eindhoven.


Bouwvergunningen, beslissingen
De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Toegestane meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum toestemming

2403/98 Dr Holtroplaan, bouwen van een trafostation 28.07.1999 776/99 Dordognelaan 65, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 28.07.1999
966/99 Van Vorststraat 68, verbouwen en uitbreiden van een berging 28.07.1999
1020/99 Parmentierweg ongenummerd, bouwen van een trafostation 28.07.1999
1192/99 Jan van Boonenstraat 33, plaatsen van een schotelantenne 28.07.1999
1248/99 Koudenhovenseweg Noord 74, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 28.07.1999
1234/99 Jan van Eyckgracht 169, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 28.07.1999
1263/99 Martin Luther Kingstraat 77, uitbreiden van een woning door middel van het plaatsen van een erker 28.07.1999

Geen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing

1258/99 Driehoeksbos, Grand Combin, kavel 165, uitbreiden van een woning 28.07.1999

Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening

686/95 Grobbendonkstraat 1b, bouwen van een autoherstelinrichting 29.07.1999
1531/98 III Blixembosch, Buddy Boldenlaan, kavel 459, bouwen van een woning 27.09.1999
1821/98 III Blixembosch, Miles Davislaan, kavel 675, bouwen van een woning 27.07.1999
1949/98 Driehoeksbos, Jungfrau, kavel 225, bouwen van een woning 26.07.1999
2292/98 Le Sage ten Broeklaan 83, uitbreiden van een woning 28.07.1999 2305/98 Willem de Rijkelaan 42, bouwen van een luifel bij de voordeur en de garage 28.07.1999
2363/98 III Blixembosch, Buddy Boldenlaan, kavel 488, bouwen van een woning 28.07.1999
75/99 Pietersbergweg 25, verbouwen van een voorgevel van een bedrijfspand 28.07.1999
168/99 Florapark 7, verbouwen en uitbreiden van een woning 29.07.1999 522/99 Johannes van Eindhovenstraat 7, verbouwen en uitbreiden van een woning 28.07.1999
741/99 Sliffertsestraat, vliegbasis Eindhoven, verbouwen van een luchthavengebouw tot informatiecentrum Meerhoven 29.07.1999 830/99 Genneperweg 40, verbouwen en uitbreiden van een woning 29.07.1999
831/99 Vliststraat 17, verbouwen en uitbreiden van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 26.07.1999
845/99 Boschdijk 452, bouwen van een serre 26.07.1999 869/99 Fellenoord 15, verbouwen van een archiefruimte op de 1e verdieping oost 28.07.1999
860/99 Meerbergsven 60, verbouwen en uitbreiden van een woning door middel van een dakopbouw 28.07.1999
950/99 Verzetsheldenlaan 52, plaatsen van dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 29.07.1999
978/99 Lorentzstraat 40, uitbreiden van een woning en berging 29.07.1999
1171/99 Jacob van Maerlantlaan 11, verbouwen van een sportzaal 27.07.1999

Van rechtswege verleende vergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 264/99 Verzetsheldenlaan 27, bouwen van een carport/garage 29.07.1999 711/99 Victor Hugolaan 28, bouwen van een rookafvoer voor houtkachel 29.07.1999

Niet in behandeling genomen bouwaanvragen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing

1218/99 Castiliëlaan 113, plaatsen van een tijdelijk semipermanent sanitair gebouw ten behoeve van mindervalide voor maximaal vijf jaar 28.07.1999
1217/99 Joost de Momperstraat 15, plaatsen van een tijdelijk semipermanent sanitair gebouw ten behoeve van mindervalide voor maximaal vijf jaar 28.07.1999

Geweigerde bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum weigering

1744/98 Noord Brabantlaan ter hoogte van afrit A2, plaatsen van een billboard 26.07.1999
1750/98 Winston Churchilllaan/Veldmaarschalk Montgomerylaan, plaatsen van een billboard 26.07.1999
1751/98 Winston Churchilllaan/Veldmaarschalk Montgomerylaan (locatie 16), plaatsen van een billboard 26.07.1999
1754/98 Boschdijk/Fellenoord ter hoogte van World Trade Centre, plaatsen van een billboard 26.07.1999
1755/98 18 Septemberplein tegenover Bijenkorf, plaatsen van een billboard 26.07.1999
1756/98 Fellenoord ter hoogte van ING-bank, plaatsen van een billboard 26.07.1999
1757/98 John F. Kennedylaan ter hoogte van aansluiting A58, plaatsen van een billboard 26.07.1999
1761/98 Noord Brabantlaan zuidzijde van het viaduct, plaatsen van een billboard 26.07.1999
1762/98 Mathildelaan ter hoogte van Gagelstraat, plaatsen van een billboard 26.07.1999
1764/98 Anthony Fokkerweg ter hoogte van De Schakel, plaatsen van een billboard 26.07.1999
124/99 Meerkollaan, bouwen van twee kantoorvilla's 28.07.1999 287/99 Reiskameraad, plaatsen van tijdelijke units ten behoeve van noodhuisvesting bankgebouw 27.07.1999
899/99 Muzenlaan 58a, bouwen van een berging 28.07.1999 939/99 Hoefkestraat 1b, herbouwen van een garage/berging 28.07.1999 1844/98 Dr Berlagelaan 11 en 13, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het uitbreiden van een schoolgebouw 28.07.1999

Verleende sloopvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening SL99/0036 Vesaliuslaan 9, slopen van een woning 27.07.1999 SL99/0049 Demer 5, slopen van wanden op de verdiepingsvloer 27.07.1999 SL99/0059 Stillendijk 6, slopen van een woning en garage 27.07.1999 SL99/0060 Het Schaapsdijk 61, slopen van een woning 27.07.1999 SL99/0064 Het Schaapsdijk 52, slopen van een woning 27.07.1999 SL99/0067 Het Schaapsdijk 82, slopen van een woning 27.07.1999 SL99/0082 Kanaaldijk Zuid 5c, slopen van 2 loodsen 27.07.1999 SL99/0083 Kanaaldijk Zuid 5c, slopen van een kantoorgebouw 27.07.1999 SL99/0085 Anthony Fokkerweg, slopen van een trafostation 27.07.1999 SL99/0080 Tafelbergplein 8, slopen van een 7-klassig noodlokaal, unit 137 27.07.1999

Niet in behandeling genomen sloopaanvragen
Zaaknummer Adres Datum beslissing
SL99/0072 Heuvelakker 2-8, Hulstbosakker 3-23, 27-45, Krekelbergweg 17, vervangen c.q. vernieuwen van golfplaten op bergingen 28.07.1999 SL99/0074 Aalsterweg 69/73, verwijderen van asbesttegels 28.07.1999

De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage, van 9.00 tot 12.30 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier. Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is bekendgemaakt of zo spoedig als redelijkerwijs van klager kan worden verlangd. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de rechtbank 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.


Verkoop woning

De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt bekend dat de woning Koudenhovenseweg Zuid 155 te Eindhoven in aanmerking komt voor verkoop.
Nadere informatie is te verkrijgen bij Huijbregts & Slaats, Boutenslaan 2a te Eindhoven, tel. 2146999.


Wet milieubeheer

Te verlenen vergunningen
Het voornemen bestaat positief te beschikken naar aanleiding van de

volgende aanvraag ingevolge de Wet milieubeheer:


- een vergunning voor het oprichten of in werking hebben van een

assemblagebedrijf, Industrieweg 14-16, W.W.M. Best Montagewerken B.V. De aanvraag, de ontwerp-beschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven van 4 augustus 1999 tot 1 september 1999 elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (2594603); bovendien na deze datum, tot het einde van de beroepstermijn, elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Tot laatst genoemde datum kunnen schriftelijk bedenkingen worden ingebracht bij het college van burgemeester en wethouders; zij moeten worden gezonden aan het hoofd van de vestiging Eindhoven van de Milieudienst Regio Eindhoven, postbus 435, 5600 AK Eindhoven. Ook kunnen in die periode mondeling bedenkingen worden ingebracht; hiertoe zal een bijeenkomst worden vastgesteld na telefonische afspraak, tel. 2594603.
Wie bedenkingen inbrengt, kan verzoeken dat zijn persoonlijke gegevens niet worden vermeld.

Verleende vergunningen
De volgende vergunningen zijn verleend:


- een vergunning voor het oprichten of in werking hebben van een

bedrijf voor transport, op- en overslag, kraanverhuur en verhuizingen, Bovenzijde ongenummerd, Convoi Europe B.V.;

- een vergunning voor het oprichten of in werking hebben van een bedrijfswagengarage en showroom, De Schakel ongenummerd, Bedrijfswagencentrum Acht B.V.
De beschikkingen en andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven, van 5 augustus 1999 tot 16 september 1999 elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (2594603).

Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.

Tot 16 september 1999 staat beroep open bij de Afdeling

bestuursrechtspraak van de Raad van State voor eenieder die tegen de ontwerp-beschikking bedenkingen heeft ingebracht, de adviseurs die advies hebben uitgebracht, eenieder die bedenkingen heeft tegen de

aangebrachte wijzigingen ten opzichte van de ontwerp-beschikking en

belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht.
Een beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.
Een beroepschrift moet in tweevoud worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage; een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van die afdeling.
Een beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

 


Bestemmingsplannen

Goedgekeurde plannen

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben bij besluit van 22 juni 1999, nummer 604229, gedeeltelijk goedgekeurd het bestemmingsplan Tongelre buiten de ring.
Dit bestemmingsplan, dat betrekking heeft op de woongebieden De Karpen, Koudenhoven, 't Hofke, Herzenbroeken en de Doornakker, en een overwegend conserverend karakter heeft, is door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld in zijn vergadering van 1 februari 1999.

Het besluit van Gedeputeerde Staten, alsmede het bestemmingsplan

liggen voor eenieder ter inzage met ingang van 9 augustus 1999 tot en met 19 september 1999 op werkdagen tijdens kantooruren in de leeshoek

van het Informatiecentrum van het Stadskantoor en in de leeskamer van het gebouw Technische Diensten.

Gedurende deze termijn zijn degenen, die tijdig bedenkingen tegen het plan aan Gedeputeerde Staten kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig bedenkingen aan Gedeputeerde Staten kenbaar te maken, bevoegd bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep in te stellen. Voor zover het besluit van Gedeputeerde Staten strekt tot onthouding van goedkeuring kan het beroep worden ingesteld door eenieder.

Binnen de beroepstermijn kunnen degenen, die beroep hebben ingesteld, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroepschriften resp. verzoeken om voorlopige voorziening dienen te worden gericht aan de Afdeling respectievelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.


Kapvergunningen

De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt bekend, dat voor het rooien van onderstaande bomen kapvergunning is verleend:

- 1 boom nabij Galateastraat 24 i.v.m. lichtreductie en overlast;
- 2 bomen nabij Floralaan Oost, de bomen zijn afgestorven;
- 2 bomen nabij Heezerweg 395 i.v.m. overlast en lichtreductie;
- 2 bomen nabij de Jacob van Maerlantlaan i.v.m. slechte gezondheid (herplant).
De vergunningen liggen vanaf heden, gedurende 6 weken, ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor.
Belanghebbenden kunnen, binnen 6 weken na heden, gemotiveerd beroep instellen bij de gemeenteraad, postbus 90150, 5600 RB te Eindhoven.

 


Dit is een officiële publicatie van het gemeentebestuur van Eindhoven.
De openbare nota s, besluiten, tekeningen e.d, die betrekking hebben op de vermelde onderwerpen, liggen ter lezing in het gemeentelijk Informatiecentrum. In sommige gevallen liggen de stukken ook ter inzage bij een gemeentelijke dienst (zoals vermeld in de desbetreffende rubriek).
Het Informatiecentrum bevindt zich in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10. U bent er welkom op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur.
De dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen bevindt zich eveneens in het Stadskantoor. Bij deze dienst bent u tijdens werkdagen van
9.00-12.30 uur welkom; 's middags op afspraak. De dienst Stadsontwikkeling is gehuisvest in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1. Deze dienst is voor het publiek geopend op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. De kassier van de Technische Diensten is voor publiek bereikbaar op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. De Milieudienst Regio Eindhoven is gehuisvest aan de Keizer Karel V Singel 8. U bent er welkom van 9.00-17.00 uur.
De in Tongelre verleende vergunningen liggen, na telefonische afspraak, vanaf heden, gedurende de bij de betreffende vergunning vermelde termijn, ter inzage in het Wijkkantoor Tongelre. Het Wijkkantoor Tongelre is gelegen aan de Generaal Bothastraat 1 en is telefonisch te bereiken op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur op telefoonnummer 2384500. De openingstijden van het Wijkkantoor zijn op maandag van 15.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden is bezoek aan het Wijkkantoor Tongelre mogelijk op afspraak. De adressen van vergunningen welke in Tongelre zijn verleend, vallen binnen de volgende postcodes: 5613, 5631, 5641 en 5642.

Telefoonnummers:

* Informatiecentrum, Stadskantoor, algemene informatie 238 20 25
* Tekstbeeld-telefoon voor doven en slechthorenden 238 72 89
* Milieuklachtencentrale voor vragen en klachten over milieuzaken 259 45 00

* Klachten en algemene informatie dienst Openbare Werken, tevens alle vragen over (chemisch) afval 238 60 00
* Wijkkantoor Tongelre, algemene informatie 238 45 00


Eindhoven, 4 augustus 1999. 

Deel: ' Openbare bekendmakingen Gemeente Eindhoven '
Lees ook